Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> OGŁOSZENIE NUMER 1/2017/G - nabór wniosków
2017-04-19 13:44:04

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER" w zakresie

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1.1 INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI - ORGANIZACJA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH, RÓWNIEŻ Z WYKORZYSTANIEM ŚWIETLIC WIEJSKICH.

 

OGŁOSZENIE NUMER 1/2017/G

 

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRAKT PIASTÓW”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI - ORGANIZACJA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH, RÓWNIEŻ Z WYKORZYSTANIEM ŚWIETLIC WIEJSKICH.

 

1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 12-05-2017r. do 26-05-2017r.

 

2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną:

 

· w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00 w terminie naboru wniosków,

 

· w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

 

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

 

3. KWOTA DOSTĘPNA W RAMACH OGŁOSZENIA WYNOSI:  200 000,00 zł.

 

4. FORMA WSPARCIA: refundacja poniesionych kosztów.

 

5. INFORMACJE O WYSOKOŚCI GRANTU LUB INTENSYWNOŚCI POMOCY (POZIOMIE

DOFINANSOWANIA):

 

· wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł.

 

· jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,

 

· organizacje pozarządowe - max. 100%,

 

· pozostali beneficjenci - max. 50%.

 

6. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU:

 

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych".

 

7.       CELE I WSKAŹNIKI PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH PROJEKTU

GRANTOWEGO:

 

CEL OGÓLNY 2. Rozwój kapitału społecznego.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzrost integracji i kompetencji społecznych.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Integracja społeczności - organizacja działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

 

WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba 134 osób oceniających wydarzenie integracyjne lub zwiększające kompetencje jako adekwatne do potrzeb na podstawie ankiety własnej LGD.

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU: 33 operacje o charakterze integracyjnym.

 

8. OKREŚLENIE RAM CZASOWYCH REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO, PRZEZ GRANTOBIORCÓW: max. 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.

 

9.       ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO:

33 działania

 

· kulturalne,

 

· sportowe,

 

· rekreacyjne,

 

· integracyjne,

 

również z wykorzystaniem świetlic wiejskich.

 

10. DOKUMENTACJA KONKURSOWA

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także generator wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów" oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl [1]

 

11. DODATKOWO INFORMACJE

 

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów", Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

 

Katarzyna Wielgosz - 601 534 502

 

Justyna Jastrzębska - 506 862 163

 

Data ogłoszenia 18.04.2017 r.

 

Katarzyna Wielgosz

 

Specjalista ds. animacji społecznych

 

Lokalna Grupa Działania