Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zmiana terminu złożenia deklaracji udziału w projekcie na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
2017-07-24 07:00:51

Informujemy, że na wniosek mieszkańców Gminy Kleszczewo termin naboru deklaracji badających zainteresowanie udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przedłużony zostaje do dnia 28 lipca 2017r.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 proc. całkowitych kosztów netto zakupu i montażu:

1.     Instalacji kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.

Planowana jest możliwość dofinansowania dwóch wariantów instalacji solarnej:

a)     wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 250 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących do pięciu mieszkańców;

b)    wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 350 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących co najmniej sześciu mieszkańców; 

2.     Instalacji fotowoltaicznych 

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Planowana jest możliwość dofinansowania trzech wariantów instalacji fotowoltaicznej:

a)        instalacja o mocy 2,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 2000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 80 zł);

b)       instalacja o mocy 3,0 kWpdedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 3000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 120 zł);

c)        instalacja o mocy 4,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 4000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 160 zł);

d)    instalacja o mocy 5,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną powyżej 180 zł);

3. Kocioł na biomasę (pellety)

Kocioł na biomasę to kocioł centralnego ogrzewania wykorzystujący odnawialne źródło energii jako surowiec grzewczy. Surowcem tym są najczęściej pellety – materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych (trociny, wióry, zrębki). Alternatywnie surowiec grzewczy stanowić może również kora, słoma lub ziarna owsa. Kotły na biomasę najczęściej wyposażone są w automatyczne podajniki oraz system automatycznego sterowania zapalaniem, wygaszaniem i dopływem powietrza. Dzięki temu z jednej strony wymagają minimalnego nakładu własnej pracy (znacznie mniejszego niż w przypadku kotłów zasypowych lub kotłów na ekogroszek), a z drugiej umożliwiają racjonalne spalanie paliwa w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Pomaga to w osiągnięciu optymalnego efektu ekonomicznego.Podczas spalania pelletu powstaje bardzo mała ilość popiołu (ok 5 kg z 1 tony surowca grzewczego), emitowana jest minimalna ilość substancji toksycznych do atmosfery. Niskie jest również pylenie, dzięki czemu kocioł na pellety może być zainstalowany nie tylko w typowej kotłowni, ale również np. w garażu czy warsztacie.

Możliwe warianty instalacji zostaną ustalone na podstawie zebranych przez Gminę Kleszczewo deklaracji OZE.

4. Pompa ciepła

Za pomocą pompy ciepła możliwe jest nie tylko ogrzewanie wody użytkowej i pomieszczenia. Istnieją również urządzenia pozwalające na chłodzenie pomieszczenia wtedy, kiedy jest to pożądane (np. w okresie letnim). W ramach projektu możliwy jest zakup i montaż wyłącznie geotermalnej (gruntowej pompy ciepła). 

Możliwe warianty instalacji zostaną ustalone na podstawie zebranych przez Gminę Kleszczewo deklaracji OZE.W przypadku uzyskania przez Gminę Kleszczewo dofinansowania, mieszkaniec będzie zobowiązany do wniesienia wkładu władnego, na który złoży się:

- 15 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (koszt netto zakupu i montażu wybranej instalacji).

- Odpowiedni podatek VAT od wartości netto wybranej instalacji.

W poniższej tabeli znajdą Państwo prognozowane, maksymalne poziomy wkładu własnego dla każdej z wymienionych instalacji, a także minimalną powierzchnię dachu/gruntu, jaką należy im przeznaczyć:

 

 

 

 

Rodzaj instalacji

 

 

Minimalna powierzchnia zajmowana przez instalację

Prognozowana wysokość wkładu własnego (instalacja montowana na dachu budynku mieszkalnego)

Prognozowana wysokość wkładu własnego (instalacja montowana na gruncie lub dachu budynku gospodarczego)

Instalacja kolektorów słonecznych z zasobnikiem 250 litrów

5,0 m²

2 100,00 zł

3 400,00 zł

Instalacja kolektorów słonecznych z zasobnikiem 350 litrów

7,5 m²

2 500,00 zł

4 200,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,0 kWp

13,0 m²

1 900,00 zł

3 200,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,0 kWp

19,5 m²

2 900,00 zł

4 800,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,0 kWp

26,0 m²

3 900,00 zł

7 900,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,0 kWp

32,5 m²

4 900,00 zł

9 900,00 zł

Kocioł na biomasę o mocy ok. 10 kW

 

1 700,00 zł

x

Gruntowa pompa ciepła

Indywidualna wycena; nie mniej niż 10-15 tys. zł

W pozostałej części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.


UWAGA!

W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 24 lipca 2017roku złożyć w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, osobiście (pokój nr 3 lub Sekretariat pok. nr 16), poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 wypełnioną deklarację uczestnictwa.

Formularze ankiet dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 3) oraz na stronie internetowej: 

 Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych

 Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych

Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakupu i montażu gruntowej pompy ciepła

 Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakupu i montażu kotła na biomasę

 Regulamin naboru

 Kryteria wyboru deklaracji

Oświadczenie OZE

 Prawo do dysponowania nieruchomością

Wzór umowy między Gminą a mieszkańcem

Wszelkie informacje związane z projektem w siedzibie Urzędu Gminyw Kleszczewie, pokój nr 3, tel. 61 8176 033 w.130

 Umieszczono: 11-07-217

AKtualizacja: 24-07-2017