Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Obowiązki sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666) nałożyła na sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów nowe obowiązki.

 

Art. 48. Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży (należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów, bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.) w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późno zm.) przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

 

1. przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

 

2. przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte lub zużyte akumulatory.

 

Art. 73. Kontrolę przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 sprawuje Inspekcja Handlowa.

 

Art. 86. Kto, wbrew przepisom art. 48:

 

1. nie przyjmuje selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego lub żąda od niego zapłaty za ich przyjęcie,

 

2. nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub zbierająącemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory

 

- podlega karze grzywny

 

Urząd Gminy w Kleszczewie ma podpisaną umowę na odbiór baterii z Organizacją Odzysku REBA. Jeżeli sprzedawcy detaliczni są zainteresowani bezpłatnym wstawieniem na terenie swojego punktu handlowego pojemnika na zużyte baterie, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, pokój nr 6, tel. 061-8176-017/020/033 wew. 24, e-mail: urzad@kleszczewo.pl. m. nowicka@kleszczewo.pl.