Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LISTOPAD / GRUDZIEŃ

GALA FAIR PLAY

 

Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 4 grudnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miało miejsce podsumowanie XII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz VIII edycji programu Gmina Fair Play. Wg organizatorów konkursu tj. Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, powyższe programy „są formą wyróżnienia tych podmiotów gospodarczych i samorządów lokalnych, które w swej działalności kierują się szeroko pojętymi zasadami uczciwości, rzetelności oraz wrażliwości na problemy otoczenia". Pierwszy raz w historii konkursu rozdanie certyfikatów dla przedsiębiorców i gmin odbyło się podczas wspólnej uroczystości. W pierwszej części gali na scenach regionalnych wręczono certyfikaty 647 przedsiębiorstwom oraz 152 samorządom z całej Polski. W drugiej części, która odbyła się w Sali Kongresowej wręczono trofea najwyżej ocenionym przedsiębiorcom i samorządom. W przypadku przedsiębiorców Statuetką "Przedsiębiorstwo Fair Play" wyróżniono 15 firm oraz dodatkowo "Platynową Statuetką” 27 przedsiębiorstw. W programie dla Gmin nagrody w postaci Statuetek "Gmina Fair Play" w poszczególnych kategoriach otrzymało 9 samorządów, 11 wręczono honorowe wyróżnienia, wręczono także 4 wyróżnienia "Samorządowy Menedżer Roku". Nasza Gmina wyróżniana była dwukrotnie, w tym jako laureat honorowego wyróżnienia w kategorii gmin wiejskich, podczas głównej części gali w Sali Kongresowej. W części artystycznej wystąpił znany mieszkańcom naszej gminy zespól Skaldowie.

 

 


"ZIELONY KONTAKT"

I II MIEJSCE STRONY WWW

 

24 listopada br. podczas targów "Poleko 2009", w Iglicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, miało miejsce podsumowanie X edycji ogólnopolskiego konkursu "Przeglądu Komunalnego" o ,,Puchar Recyklingu". Nasza gmina została zwycięzcą jednej z 9 konkurencji konkursu w kategorii Gmin do 30 tys. mieszkańców. Statuetkę "Zielony kontakt" przyznano nam za największą ilość zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do uzyskania tytułu przyczyniło się wielu mieszkańców naszej gminy, którzy w okresie 1 VII 2008-30VI 2009 do punktów zbiórki dostarczyli, uwaga!, aż 26 425 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Obok prestiżu z wejścia w stan posiadania Statuetki cieszy również otrzymana przez Gminę nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł ufundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

 

8 grudnia w UW w Opolu ogłoszono wyniki konkursu na najlepiej prowadzone strony internetowe dotyczące odpadów - nasz Urząd Gminy zajął drugie miejsce (nagrodą jest aparat fotograficzny).

 


 

EUROPEJSKA GMINA

- EUROPEJSKIE MIASTO

 

3 listopada zakończył prezentacje regionalne rankingu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto" Dziennik Gazeta Prawna. Ranking w obecnym wydaniu wskazuje "które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych" z budżetu 2007-2013. W rzeczywistości jednak zestawienie obejmuje wszystkie środki pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Nasza gmina zajęła w województwie wielkopolskim 33 miejsce na 226 sklasyfikowanych samorządów. Warto zwrócić uwagę, że jest to najlepszy wynik w powiecie poznańskim. Dotąd z budżetu Unii Europejskiej (bez środków przedakcesyjnych) uzyskaliśmy do połowy kwietnia br. 1164 zł na mieszkańca, zgłaszając w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 84 wnioski (dane "Dziennika GP"). Należy mieć na uwadze fakt, że znacząca część powyższych środków to pieniądze, które otrzymali rolnicy, którzy znakomicie radzą sobie z pozyskiwaniem unijnej pomocy. Sukcesami w tym zakresie nie mogą raczej pochwalić się nasi przedsiębiorcy. O stopniu zainteresowania pozyskaniem dotacji unijnych mogą świadczyć chociażby spotkania informacyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony rolników i znikomym ze strony przedsiębiorców.


 

INWESTYCYJNY KONIEC ROKU

 

Wraz z bliskim zakończeniem 2009 roku dobiegają końca zaplanowane na ten rok inwestycje. 8 grudnia dokonano odbioru dwóch nowych kompleksów sportowych Moje Boisko "Orlik 2012". Ze względu na warunki pogodowe oficjalne otwarcie boisk odbędzie się wczesną wiosną. Wtedy też rozpocznie się pierwszy sezon eksploatacji obiektów. Zgodnie z obowiązującymi w całym kraju zasadami "Orliki" będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy. Oba wielofunkcyjne obiekty znakomicie wzbogaciły bazę sportową naszej gminy.

 

Trwają jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenów w sąsiedztwie "Orlików", stanowiące dodatkowy etap inwestycji. Zakres tych prac był możliwy do określenia dopiero po rozstrzygnięciu przetargów na budowę kompleksów boisk. I tak w Tulcach do dokończenia pozostały drobne prace brukarskie przy szkolnym "placu apelowym", ale przede wszystkim niwelacja terenu i dokończenie budowy ogrodzenia kilku hektarowego terenu. Prowadzenie tych prac uniemożliwiają od dłuższego czasu opady deszczu. Ze względu na konieczność osiadania ogromnej ilości przemieszczonego gruntu, dokończenie prac niwelacyjnych założono na wiosnę, wtedy też dokończona zostanie budowa ogrodzenia, a także wykonane będzie boisko trawiaste do piłki nożnej i założenie terenów zieleni.

 

W Kleszczewie, podobnie jak w Tulcach, trwają prace związane z zagospodarowaniem wspólnego otoczenia "Orlika", Zespołu Szkół i hali sportowej. Powstaje parking i plac przyszkolny. Budowane jest także ogrodzenie. Jeśli warunki pogodowe nie przeszkodzą większość prac zostanie zakończona w tym roku. Do wykonania na wiosnę zaplanowano urządzenie terenów zieleni - w przypadku obiektu w Kleszczewie w związku z wycinką znacznej liczby drzew (topole) przewidziane jest wykonanie znacznej ilości nowych nasadzeń.

 

Prace budowlane trwają jeszcze także przy przychodni lekarskiej w Nagradowicach. Zakładany na ten rok I etap prac, polegający na wybudowaniu nowego podestu przed wejściami do przychodni i apteki, dobiega końca. W drugim etapie przewiduje się zagospodarowanie otoczenia, w tym chodników i przejść.

 


 

NAJWIĘKSZA W HISTORII

 

Dzięki uzyskaniu pomocy unijnej w fazę realizacji ma szansę wejść największa pod względem wartości inwestycja w blisko 20-letniej historii Samorządu. Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poklatki, części Kleszczewa, Markowicach, Krerowie, Ziminie, Śródce, Krzyżownikach oraz kolektorów przesyłowych umożliwiających zrzut ścieków na oczyszczalnię ścieków w Nagradowicach. Integralną częścią inwestycji jest również ułożenie nowej sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo i Poklatki. Obecnie trwa procedura przetargowa i trudno jest mówić o ostatecznych kosztach całego przedsięwzięcia. Dobra wiadomość jest ta, że otrzymaliśmy na to zadanie dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4 mln zł. Zła to taka, że może się okazać, że nie pokryje to nawet polowy kosztu inwestycji - brakującą sumę w większości ma pokryć pożyczka, którą zgodził się udzielić Gminie na preferencyjnych warunkach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Uzyskana kwota dotacji to cały limit środków, który może uzyskać Gmina na kanalizację z budżetu PROW na lata 2007-2013. O środki na powyższe inwestycje gmina zabiegała już wcześniej w części do funduszu SAPARD oraz "Funduszu Norweskiego", zaporowe dla terenów wiejskich kryteria nie pozwoliły też uzyskać wsparcia ze strony Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. O szczegółach przedsięwzięcia informować będziemy w kolejnych wydaniach "S".

 


 

PLACE ZABAW W SOŁECTWACH

 

Rusza budowa placów zabaw dla dzieci w 10 sołectwach naszej Gminy. Z udziału w programie zrezygnowało sołectwo Bylin.

Nie zostały uwzględnione również Tulce, gdyż udział miejscowości powyżej 2000 mieszkańców mógłby znacznie pomniejszyć szanse na pozyskanie dotacji z zewnątrz. W przypadku Tulec nastąpi doposażenie placów zabaw przy Zespole Szkół ze środków Gminy. Podobnie jak w przypadku kanalizacji, Gminie udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej. Całkowity koszt inwestycji 522 tys. zł, a z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymamy 295 tys. zł. 

 


 

MAŁY PROJEKT DLA MARKOWIC

 

W ramach Osi 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" nasza gmina wystąpiła za pośrednictwem Stowarzyszenia "Światowid" z wnioskiem dotyczącym sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej remontu świetlicy wiejskiej w Markowicach. Na zrealizowanie powyższego przedsięwzięcia Gmina ma szansę pozyskać 25 tys. złotych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wg kosztorysu wynosi ponad 52 tys. zł. W dniu 27 listopada wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Radę Projektową Stowarzyszenia "Światowid" i znalazł się na liście rankingowej rekomendującej do uzyskania pomocy. W przypadku pozytywnej weryfikacji listy przez Urząd Marszałkowski i uzyskania pomocy unijnej zostanie przeprowadzony gruntowny remont pomieszczenia świetlicy, obejmujący m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowej podłogi, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów. Przewidziano także zakup wyposażenia. Remont świetlicy uwzględniony został wcześniej w Planie Odnowy Miejscowości Markowice.

W bieżącym roku w budynku po byłej szkole w Markowicach, gdzie mieści się świetlica wiejska wykonano już wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, a także gruntowny remont znajdującego się tutaj lokalu mieszkalnego.

 


 

ZBIORNIK "TULCE"

 

Pod takim roboczym tytułem opracowywana jest koncepcja zbiornika retencyjnego, który ma powstać na terenie naszej gminy. W dniu 19 listopada br. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu odbyło się spotkanie Zespołu Specjalistów dotyczące rozwiązań technicznych i trybu przygotowania inwestycji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele WZMiUW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy w Kleszczewie, a także autorzy opracowanej Koncepcji Programowo-Przestrzennej z Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODOMEL sp. z 0.0. w Poznaniu.

Zbiornik zlokalizowany będzie na rzeczce Męcinie, pomiędzy Tulcami a Komornikami. Na początku przyszłego roku przewidziane jest odbycie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych mieszkańców gminy - o terminie poinformujemy na łamach "S".

 

B. Kemnitz