Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LIPIEC

WIZYTA NA FARMIE

 

Radni, sołtysi oraz przedstawiciele administracji gminnej postanowili udać się do Gminy Będzino k. Koszalina w celu zapoznania się z pracą farmy wiatrowej. Powodem wizyty była konieczność zebrania informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący lokalizacji wiatraków na terenie gminy Kleszczewo. Inwestor złożył wniosek o wyrażenie zgody na budowę farmy liczącej 120 wiatraków usytuowanych w większości na terenie gminy Kleszczewo i w niewielkiej części na obszarze gminy Kostrzyn. Ponieważ problem dotyczy dwóch gmin w wyjeździe oprócz 21 przedstawicieli gminy Kleszczewo udział wzięło także 4 delegatów z gminy Kostrzyn. Wybór padł na gminę Będzino z tego względu, że właśnie tutaj, w miejscowości Tymień od 2005 roku pracuje farma wiatrowa, która do niedawna uchodziła za największą nie tylko w Polsce ale także w Europie Środkowej. Farma składa się z 25 wiatraków (23 zlokalizowane są na terenie gminy Będzino).

Delegacja naszych gmin miała możliwość obejrzenia farmy, w tym od zewnątrz i od wewnątrz jednego z wiatraków, a także trafostację z centrum sterującym. Wiatraki o średnicy skrzydeł 80m usytuowane są na wieżach o wysokości 100m. W przypadku farmy, która ma zostać zlokalizowana na terenie naszej gminy wysokość wież wynosi 105m, a średnica śmigieł 100m. Do każdego z wiatraków prowadzi droga serwisowa oraz ziemny kabel energetyczny. Kable doprowadzają energię z wiatraków do miejsca włączenia do krajowego systemu energetycznego - w miejscu włączenia zlokalizowane są urządzenia pomiarowe, a także monitorujące i sterujące pracą wiatraków. Niestety pech sprawił, że 4 lipca br. podczas wizytacji z powodu braku wiatru wiatraki nie pracowały, a więc nie można było ocenić poziomu emitowanego hałasu.

O braku uciążliwości farmy dla mieszkańców gminy zapewnili naszą delegację Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Z-ca Wójta Henryk Łubocki. Wśród informacji istotne były również te o wpływach do budżetu gminy z tytułu podatków, które w przypadku 23 wiatraków i towarzyszącej im infrastruktury wynoszą 1,8 mln zł. Obecnie istnieją wątpliwości odnośnie sposobu naliczania kwot podatku - m.in. wyjaśnieniem stanu prawnego w tym zakresie zajmuje się Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, w którym funkcję członka Zarządu pełni Z-ca Wójta gminy Będzino.

Problemów z wiatrakami nie dostrzegały także przypadkowo spotkane osoby. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku lokalizacji w gminie Będzino cała farma znajduje się na kompleksie popegeerowskim należącym do Skarbu Państwa, na terenach przeznaczonych pod działalność rolniczą.

W dniu 23 lipca br. odbędzie się sesja Rady Gminy poświęcona ustosunkowaniu się do wniosku w sprawie lokalizacji farmy wiatrowej. Podejmując decyzję należy wyważyć korzyści z lokalizacji tak dużej inwestycji na terenie naszej gminy, do których należą przede wszystkim wpływy podatkowe do budżetu oraz dochody właścicieli nieruchomości z tytułu wydzierżawienia gruntu pod inwestycję.

Niestety należy przewidzieć także pewne uciążliwości.

Jedną z najistotniejszych to zagrożenia akustyczne, tj. hałas wywołany przez obracające się łopaty wirnika (śmigła), a także w mniejszym stopniu przez pracę generatora. W celu obniżenia poziomu hałasu poniżej poziomu uciążliwości lokalizuje się wieże w odległości 500 m od zabudowań. Problemem jest nie tyle wysoki poziom dźwięku co jego monotonność. Podobnie negatywne oddziaływanie mogą mieć zakłócenia wizualne wywołane przez nieustannie obracające się śmigła - w tym przypadku również konieczne jest zachowanie odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych. Wśród minusów sygnalizowane są niekiedy zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych, a także tzw. infradźwięki (dźwięki o częstotliwości niesłyszalnej dla ludzkiego ucha). Dyskutowane są także zagrożenia dla przelatujących ptaków, a nawet problem zwiększonego osuszania gleb na gruntach położonych w pobliżu wież wiatrowych. W przypadku ptaków badania wykazały, że nieporównanie większym zagrożeniem niż wiatraki są np. pędzące samochody, linie energetyczne, lub też polowania.

Na ile powyższe zjawiska stanowią realną uciążliwość - wyjazd do Tymienia wskazuje, że raczej niewielką. Warto też rozważyć, jaki wpływ będzie miała elektrownia wiatrowa na dalszy rozwój Gminy.

 


REMONT W SZKOLE

Okres wakacji to dla dzieci Akcja Lato, natomiast dla budynków oświatowych czas remontów. W ZS w Kleszczewie kapitalny remont prowadzony jest w hallu wejściowym do szkoły. Prace prowadzą pracownicy Zakładu Komunalnego.

 


 

TERENY POD INWESTYCJE

 

Zakład Komunalny zajmuje się także budową wodociągów na nowych terenach inwestycyjnych. W miarę przybywania kolejnych odcinków sieci wodociągowej firma wyłoniona w drodze przetargu zajmuje się utwardzaniem nowych fragmentów dróg osiedlowych

 


 

REKLAMY NA AUTOBUSACH?

 

Czy na autobusach komunikacji gminnej powinny zostać umieszczone reklamy? Rada Gminy uważa taką propozycję za godną rozważenia. Ofertę złożyła jedna z firm reklamowych. Jak dotąd autobusy komunikacji gminnej zdobiły jedynie tradycyjne czerwono-kremowe barwy i logo, dzięki czemu były łatwe do identyfikacji przez pasażerów. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnej zgody na umieszczenie reklam na części autobusów uzależniona jest od szczegółowych uzgodnień z oferentem.

 


 

CZYŚCIMY GMINĘ

 

Kolejnym rodzajem odpadów, który opuszczą posesje z terenu naszej gminy są zużyte opony. Pomimo, że jest to kolejna akcja w tym zakresie to chętnych do pozbycia się zużytych opon jest nadal sporo czego dowodem jest pełen opon kontener na terenie Zakładu Komunalnego.

Porządki na terenie posesji to również wykaszanie zieleni. Przypominamy o obowiązku utrzymania porządku na terenie posesji i w najbliższym jej otoczeniu. Gdyby wszyscy mieszkańcy wywiązywali się z obowiązku w tym zakresie mniej pracy mieliby pracownicy Zakładu Komunalnego. Obecnie koszeniem zajmują się trzy osoby z kosami mechanicznymi oraz w miarę możliwości kosiarki ciągnikowe (Zakład posiada obecnie dwie). Niestety wyręczając właścicieli posesji prywatnych pracownicy ZK nie są w stanie zadbać o właściwy stan porządków na terenach publicznych.

 

B. Kemnitz