Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» SIERPIEŃ

WIATRAKI

 

Sygnalizowany już we wcześniejszych wydaniach "S" problem lokalizacji na naszym terenie elektrowni wiatrowej jest przedmiotem szczegółowych analiz. Podsumowanie zebranych dotąd informacji miało miejsce podczas Sesji Rady Gminy, która miała miejsce w dniu 23 lipca br. Omawiano aspekty środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne lokalizacji przedsięwzięcia. Przedstawiano zarówno argumenty za lokalizacją, jak również przeciw. Najistotniejsze argumenty "za" to względy ekonomiczne: znaczne wpływy do budżetu gminy oraz dodatkowe dochody dla mieszkańców - właścicieli nieruchomości terenów przeznaczonych pod tą inwestycję· Argumentem na "nie" pozostała kwestia ograniczenia innych możliwości (poza rolniczym) wykorzystania terenów zajętych przez farmę, istotna w kontekście dużej skali przedsięwzięcia. Lokalizacja farm wiatrowych nie koliduje wprawdzie z aktywizacją gospodarczą sąsiednich terenów, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że farma zajmuje spory obszar nie zapewniając miejsc pracy. Postanowiono rozważyć również wariant kompromisowy polegający na zaproponowaniu inwestorowi zmniejszenia liczby wiatraków i zlokalizowania ich na ograniczonym obszarze gminy. Przy lokalizacji wież zasugerowano również przyjęcie odległości od istniejącej bądź projektowanej zabudowy minimum 600m - tj. uwzględniającej w przyszłości rozszerzenie plaanowanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stref zabudowy o dalsze 100m, a jednocześnie powiększającej dystans od już istniejącej zabudowy. Inwestorowi zwrócono również uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych kwestii prawnych dotyczących zasad funkcjonowania siłowni wiatrowych na terenie gminy. W sesji Rady Gminy w Kleszczewie uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn, w której również zaproponowano zlokalizowanie części wież.

Dalsza dyskusja w sprawie budowy wiatraków na terenie naszej gminy będzie kontynuowana podczas kolejnej sesji Rady Gminy, która zaplanowana jest na dzień 4 września br.

 


 

BUDOWA ULIC

 

Powstają kolejne odcinki ulic w Tulcach. W bieżącym roku zaplanowano budowę ulicy Daliowej (długość 360m) oraz dodatkowo części ulicy Klonowej (150m). Realizatorem inwestycji wartej blisko milion złotych została firma LANGRAS s.c. z Runowa (gm. Kórnik). Zadanie obejmuje budowę kanalizacji burzowej, jezdni i chodników na obu ulicach, a także ciągu pieszego łączącego ulicę Daliową z ulicą Sportową i Różaną. Jak w większości przypadków dotyczących budowy ulic na terenach zamieszkałych budowa oznacza znaczne perturbacje dla mieszkańców - wykonawca deklaruje sprawne przeprowadzenie robót i maksymalne ograniczenie dolegliwości.

 


 

WKRÓTCE TAKŻE ZIMIN ...

 

... a konkretnie przysiółek Zimin - Nowy Świat również będzie mógł cieszyć się z nowej drogi. 1348m asfaltowej jezdni o szerokości 4,5m połączy posesje położone na terenie przysiółka z drogą Zimin-Krerowo. Wykonawcą jest w tym przypadku firma COLAS Polska z Palędzia. Cena brutto zadania wynosi 365.882,20 zł. Termin zakończenia budowy wyznaczono na koniec września.

 


 

DROGI OSIEDLOWE

 

Miesiące letnie to także okres realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na nowych terenach inwestycyjnych, realizowanych przy udziale właścicieli nieruchomości. W poprzednim numerze informowaliśmy o budowie sieci wodociągowych, wykonywanych przez Zakład Komunalny. Po ułożeniu wodociągu wykonywane są utwardzenia ulic przy pomocy gruzu betonowego i tłucznia. Przetarg na prowadzenie prac w bieżącym roku wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPEC Remigiusz Nowacki z Błażejewa (gm. Kórnik). Największy zakres prac dotyczy Gowarzewa, Tulec, Kleszczewa oraz Zimina.

 


 

NAPRAWA ULICY KASZTANOWEJ

 

Z inicjatywy Poznańskiej Hodowli Roślin, przy współudziale Gminy, wykonywana jest naprawa ulicy Kasztanowej i fragmentu Gospodarskiej (w obrębie podwórza gospodarstwa PHR) w Tulcach. Prace dotyczą przede wszystkim usunięcia ubytków bruku, wyrównania powierzchni jezdni, jednostronnego utwardzenia pobocza (w celu poszerzenia drogi), a także odtworzenia rowu odwadniającego.

 Poznańska Hodowla Roślin Sp. z 0.0. obchodzić będzie 27 sierpnia br. swoje wielkie święto 50-lecia Poznańskiej Hodowli Roślin, a także 151at istnienia PHR w formie Spółki z 0.0. W siedzibie firmy Tulcach będą miały miejsce również obchody 85-lecia tradycji hodowli roślin.

 


 

RUSZYŁY "ORLIKI"

 

Zakończone zostały procedury związane z wyłonieniem wykonawców budowy dwóch realizowanych w naszej gminie kompleksów sportowych "Orlik 2012". W przypadku Tulec wykonawcą inwestycji została firma EUROIMPEX TRADE Sp. z 0.0. z Poznania, natomiast przetarg dla boisk w Kleszczewie wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruszkowa (gm. Środa Wlkp.). Ceny w obu przetargach okazały się bardzo zbliżone i w niewielkim stopniu przekroczyły kwotę 1 mln zł (Tulce 1.024.268,80 zł, Kleszczewo 1.069.856,00zł). Gmina zapłaci nieco ponad 1/3 kosztu budowy kompleksu, pozostałą część zapłacą Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski. Dodatkowo zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół boisk i sąsiadujących z nimi Zespołów Szkół. W przypadku Tulec będzie to ciąg pieszy łączący boiska z halą oraz ogrodzenie terenu, w przypadku Kleszczewa parking pomiędzy boiskami a szkołą, a także utwardzenie placu pomiędzy halą sportową, szkołą i kompleksem boiskowym. Na wykonanie "Orlików" wykonawcy mają 3 miesiące. Obie firmy już rozpoczęły pracę.

 


 

REMONTY NA FINISZU

 

Bliskie rozpoczęcie roku szkolnego oznacza konieczność finalizowania podjętych w wakacje prac remontowych w szkołach. Największym przedsięwzięciem w tym roku jest kontynuacja remontu Zespołu Szkół w Kleszczewie, gdzie największy zakres prac wykonywany jest na głównym hallu wejściowym. Najbardziej uczęszczany korytarz w tej szkole zyska nowoczesny wygląd, m.in. dzięki zabudowie sufitów, ukryciu instalacji, nowemu oświetleniu, wymianie zniszczonej stolarki drzwiowej, wykładzinom na podłogach. Nową, bardziej eksponowaną lokalizację zyska szkolna Izba Pamięci.

Prace wykonują pracownicy Zakładu Komunalnego i Zespołu Szkół.

 


 

USUWAMY ODPADY

 

Duże zainteresowanie akcją zbiórki zużytych opon spowodowało wydłużenie o ponad miesiąc okresu wystawienia pojemników. Do tej pory zebrano 14 ton zużytych opon - kontener będzie stać w Zakładzie Komunalnym do końca sierpnia. Kolejnym odpadem, który będzie można przywieść do Zakładu Komunalnego jest szkło. Odpady szkła okiennego oraz szyb samochodowych będą odbierane 22 sierpnia (sobota) w godzinach 8.00-10.00.

Można składać wnioski na dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu - szersza informacja w głębi numeru.

 

B. Kemnitz