Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2009 / LUTY
» LUTY

KONSULTACJE DOBIEGAJA KOŃCA

 

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze "S" na wniosek zainteresowanych mieszkańców miejscowości Trzek, zamieszkujących na wyjeździe z Kleszczewa w kierunku Gowarzewa, ponownie została podjęta sprawa zmiany granic gmin Kleszczewo i Kostrzyn. Podobnie jak w poprzednim roku wniosek motywowany codziennymi bliskimi związkami kulturowymi, społecznymi i gospodarczymi, spotkał się z pełną akceptacją ze strony Rady Gminy Kleszczewo, do której należy w tym przypadku inicjatywa wszczęcia procedury.

Przypomnijmy, iż poprzedni wniosek został negatywnie rozstrzygnięty przez Radę Ministrów. Zgłoszone przez Gminę Kleszczewo uwagi dotyczące błędnych danych, nie odzwierciedlających stanu faktycznego, które przedstawiono w projekcie uzasadnienia do rozporządzenia RM nie zostały uwzględnione przy podejmowaniu decyzji - już po rozpatrzeniu sprawy powiadomiono jedynie Gminę Kleszczewo, jako składającą wniosek, o możliwości ponownego wystąpienia o zmianę granic.

W stosunku do roku ubiegłego we wniosku zmniejszona została powierzchnia gruntów przewidzianych do objęcia zmianą z 239,3 ha do 169,9 ha. Ograniczenie powierzchni wychodzi naprzeciw mocno akcentowanym w ubiegłym roku obawom Gminy Kostrzyn odnośnie strat terytorium tej gminy i ich negatywnym konsekwencjom dla dochodów jej budżetu.

Występując z propozycją uporządkowania przebiegu granic Gmina Kleszczewo realizuje jedynie wolę mieszkańców "od zawsze" silnie związanych i utożsamiających się z miejscowością Kleszczewo. Zdaniem zainteresowanych o sile tych związków przesądza nie tylko samo położenie ich posesji w sąsiedztwie centrum gminy Kleszczewo ale także fakt uczestnictwa w życiu tutejszej społeczności we wszelkich formach, począwszy od przedszkola, przez szkoły, placówki kulturalne i sportowe, miejsca pracy, służbę zdrowia, codzienne zakupy, nawet kościół. Wszystkie w/w instytucje położone są nieporównanie bliżej niż te, którym przyporządkowano mieszkańców w sposób sztuczny granicami administracyjnymi. Teren ten jest skomunikowany z pozostałą częścią gminy Kleszczewo, podczas gdy brak jest jakichkolwiek połączeń komunikacyjnych nawet z odległą o ponad dwa kilometry macierzystą miejscowością Trzek, nie mówiąc o odległych o ponad 10km siedzibach instytucji gminy Kostrzyn.

W roku ubiegłym w trakcie konsultacji przeprowadzonych w tej sprawie na terenie gminy Kleszczewo podczas zebrań wiejskich, za zmianą opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy ich uczestnicy. Oceniający wniosek zwrócili jednak uwagę na stosunkową małą, ich zdaniem, liczbę osób, które wyraziły opinię w tej sprawie - stąd też, w roku bieżącym Rada Gminy zaproponowała konsultację w formie ankiet. Przypominamy, że ankietę można otrzymać od Sołtysa, pobrać w Urzędzie Gminy bądź w szkołach w Kleszczewie, Tulcach i Ziminie, w bibliotekach, a także ze strony internetowej Gminy. Termin oddania wypełnionych i podpisanych ankiet (również w w/w miejscach pobrania) mija 5 marca 2009 r.

Od 2 do 20 marca odbywać się będą tradycyjne zebrania wiejskie. Zgodnie z tradycją spotkania mieszkańców są okazją do dyskusji o sprawach Gminy oraz Sołectwa. Podejmowane są także decyzje związane z rozdysponowaniem funduszu sołeckiego. W przypadku naszej gminy sołectwa dysponują własnym budżetem od początku istnienia samorządu. Obecnie rząd proponuje upowszechnienie takiego rozwiązania we wszystkich gminach, proponując nawet częściowe (maksymalnie 30%) wsparcie podjęcia tych inicjatyw ze strony budżetu Państwa. Wbrew początkowej wersji zakłada się, że przeznaczanie środków z budżetu gminy do dyspozycji sołectw nie będzie obligatoryjne - gminy maja zdecydować o tym samodzielnie do końca czerwca br., same mają także ustalić wielkość środków. W przypadku zadysponowania środków o ich przyjęciu będą mogły także decydować same sołectwa. Planowane zebrania wiejskie będą okazją do zasięgnięcia opinii w tej, jaki wielu innych sprawach.

 

Terminarz zebrań:

 

Lp.

MIEJSCOWOSC

DATA

GODZ.  

LOKAL

1.

Zimin 

2.03.2009   

19.00  

Szkoła podstawowa   

2.

Bvlin

3.03.2009   

19.00  

Mieszkanie p. Tomkowiaka  

3.

Gowarzewo

5.03.2009   

19.00  

Sala OSP  

4.

Krzvżowniki 

9.03.2009   

19.00  

Sala OSP  

5.

Śródka

10.03.2009   

19.00  

Sala OSP  

6.

Komorniki 

11.03.2009  

19.00  

Sala OSP  

7.

Markowice

13.03.2009   

19.00  

Sala wiejska   

8

Krerowo  

16.03.2009   

19.00  

Sala katechetyczna   

9.

Kleszczewo

17.03.2009   

19.00  

Sala GOKiS  

10.

Naradowice  

18.03.2009   

18.00  

Sala wiejska   

11.

Poklatki

19.03.2009   

19.00  

Sala wiejska   

12.

Tulce

20.03.2009  

19.00  

Zespół szkół  

 


 

„ŚWIATOWID” ZŁOŻYŁ WNIOSEK

 

Nasi czytelnicy mieli już okazję oswoić się z nazwą stowarzyszenia "Światowid", którego członkiem została nasza Gmina. Stowarzyszenie działa obecnie na terenie 13 gmin - ostatnio w poczet członków weszła gmina Kłecko. Podczas walnego zgromadzenia, które miało miejsce w dniach 28 styczeń i 4 luty powstała różnica poglądów na temat zasad dalszego finansowania działalności Stowarzyszenia. Brak możliwości zbliżenia stanowisk Zarządu z poglądem w tej sprawie znacznej części zebranych, w tym wszystkich oficjalnych przedstawicieli gmin, spowodował złożenie rezygnacji przez dotychczasowy Zarząd. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy Zarząd w składzie: Katarzyna Jórga (Przewodnicząca), Krystyna Mądra, Marek Kurek (członkowie).

Zmiany we władzach Stowarzyszenia nie zakłóciły prac związanych z przygotowaniem wniosku umożliwiającego pozyskanie środków w ramach programu Leader. Wnioskowana kwota to 17031 200 zł ma zostać przeznaczona na realizację opracowanej wspólnie dla gmin członkowskich Lokalnej Strategii Rozwoju. W przypadku zaakceptowania wniosku przez Urząd Marszałkowski z możliwości korzystania z ww. środków będą mogły korzystać zarówno gminy, jak i przedsiębiorcy - informacje w tej sprawie będą sukcesywnie przekazywane mieszkańcom stowarzyszonych gmin.

Nowemu Zarządowi Stowarzyszenia "Światowid" należą się gratulacje z powodu wyboru i życzenia sukcesów. Na słowa uznania i podziękowanie za wkład w powstanie i rozwój tej organizacji zasługują członkinie dotychczasowego Zarządu Panie: Karolina Strugała-Jankowska (Prezes), Teresa Skrzypczak i Arleta Różańska (członkinie Zarządu).

 


 

ORLIK 2012

 

Jest szansa na powstanie kolejnych nowoczesnych obiektów sportowych na terenie naszej gminy. Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację zespołu boisk w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Tulcach przy Zespole Szkół. Podobna umowa zostanie jeszcze podpisana ze stroną rządową, jako że program jest współfinansowany przez dwa w/w podmioty (do kwoty 333tys. każdy) oraz w pozostałym zakresie (minimum 1/3 kosztu przez Gminę).

W skład kompleksu wchodzi boisko piłkarskie o wymiarach 30x62m (pole gry 26 x 56 m) ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłko - chwytem o wysokości 5 m oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19.1 x 32.1 m ogrodzone do wysokości 4 m. Boiska są wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy i oświetlone. Na terenie zlokalizowany jest także budynek sanitarno - szatniowy.

Obiekt w Tulcach to jeszcze nie koniec planów. Nasza Gmina złożyła także wniosek o ujęcie w programie jeszcze jednego "Orlika". W przypadku pozytywnej odpowiedzi drugi kompleks powstanie przy Zespole Szkół w Kleszczewie.

O nieco skromniejszy obiekt zamierzamy także zabiegać na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ziminie w ramach PROW - pomysł został ujęty w Planie Odnowy Miejscowości.

Warto dodać, że na wszystkie w/w przedsięwzięcia praktycznie gotowe sąjuż dokumentacje projektowe.

 

B. Kemnitz