Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» MARZEC

RUSZYŁA BUDOWA S5

 

Wraz ze zniknięciem śniegu pojawili się pilarze, którzy przystąpili do wycinki drzew w pasie projektowanej drogi ekspresowej S5. Jeszcze nie uporządkowano ściętych konarów, a już pojawiły się pierwsze maszyny budowlane. Ruszyła budowa drogi ekspresowej S5 - trasy, która w zasadniczy sposób wpłynie już w niedalekiej przyszłości na możliwości rozwoju naszej gminy.

Zanim jednak zostanie oddana do użytku droga czeka nas długi okres budowy, który jak doskonale pamiętamy z okresu budowy autostrady A2 wiąże się z wieloma niedogodnościami i utrudnieniami.

Zgodnie z umową, którą 30 października 2009r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z konsorcjum firm:

Eurovia Polska SA, Eurovia CS, Warbud S.A., oraz Hochtief Sp. z 0.0., budowa 20,2-kilometrowego odcinka drogi S5 ma zostać zrealizowana w 31 miesięcy - a więc zakończenie powinno nastąpić w maju 2012 roku.

Wartość kontraktu to 528mln zł brutto. Inwestycja obejmuje między innymi:

- 24 obiekty inżynieryjne

- prace ziemne: nasypy, ponad 2mln m3

- podbudowy: ponad 500 000 ton

- nawierzchnie: masy bitumiczne, ponad 420 000 ton

Kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 Czachurki - Gniezno o długości ponad 14 km wykona firma Dragados. W ramach budowy przewiduje się dwujezdniowe podłączenie miasta Gniezna do drogi S5 poprzez rozbudowę istniejącej drogi DK 5 do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP ruchu przyśpieszonego o długości 4,5 km.

Na terenie naszej gminy powstaną dwa wiadukty: na drodze Nagradowice-Komorniki oraz w Bylinie (na drodze od stacji benzynowej do miejscowości Bylin). Wybudowany będzie także węzeł drogowy usytuowany w pobliżu Kleszczewa (przejazd nad drogą z Kleszczewa w kierunku Gowarzewa - węzeł ten umożliwi wjazd i wyjazd na drogę ekspresową S5 i na autostradę A2, połączy także drogę wojewódzką Kostrzyn-Kleszczewo-Kórnik oraz drogę powiatową Swarzędz-Kleszczewo-Środa. Od węzła wyprowadzona zostanie w kierunku na Kórnik obwodnica Kleszczewa, która połączy się z istniejącą drogą wojewódzką tuż przed stacją benzynową w Bylinie.

Droga krajowa międzynarodowa nr 5 w kierunku północno - wschodnim od miasta Poznania ma wysoką rangę w skali kraju i Unii Europejskiej ze względu na ujęcie jej w korytarzu transportowym TEN. Zadanie zostało zaliczone do niezbędnych w ramach przygotowań EURO 2012 i ujęte imiennie w poz. 36 Programu budowy dróg krajowych na lata 2008 - 2012.


 

OGRANICZYĆ UCIĄŻLIWOŚCI

 

W dniu 15 marca br. w Urzędzie Gminy miała miejsce wzajemna prezentacja przedstawicieli wykonawcy budowy drogi ekspresowej S5 z osobami odpowiedzialnymi za współpracę ze strony Gminy Kleszczewo. Spotkanie związane było z wejściem firmy na budowę odcinka przebiegającego przez teren naszej gminy.

Najważniejszym tematem poruszanym podczas spotkania była sprawa kierunków transportu materiałów, jak również zmiany organizacji ruchu na czas budowy. W toku rozpoczętych konsultacji ustalono, że Gmina Kleszczewo, na obecnym etapie budowy uzgadnia projekt organizacji ruchu, w myśl którego nie nastąpi zamknięcie dróg powiatowych Kleszczewo-Gowarzewo, oraz Nagradowice-Komorniki - w obu przypadkach wybudowane zostaną objazdy terenów budowy wiaduktów. Zamknięta zostanie jedynie droga gruntowa z Bylina w kierunku drogi Kleszczewo-Nagradowice. W trakcie budowy ma zostać zapewniona przejezdność drogi gruntowej Bylin - droga Kleszczewo-Gowarzewo.


 

KONSULTACJA: WĘZEŁ A2

 

Niezależnie od budowy drogi S5 inny inwestor: Autostrada Wielkopolska S.A przystępuje do realizacji węzła, który połączy drogę ekspresową S5 z autostradąA2. Inwestycja Autostrady Wielkopolskiej S.A. rozpoczyna się za wiaduktem na drodze Nagradowice  Komorniki, a jej głównym elementem jest węzeł "Kleszczewo A2".

Zapoznaniu społeczności gminy Kleszczewo z założeniami tej inwestycji poświęcone było spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 18 marca br. w Ośrodku Kultury w Kleszczewie. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marek Napierała - dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Lewandowicz Wiceprezes "Autostrady Wielkopolskiej" SA, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Powiatowych, a także Firma GeoTech - wykonawca projektu. Na mocy umowy koncesyjnej dotyczącej budowy autostrady A2 do realizacji węzła "Kleszczewo" zobowiązana jest "Autostrada Wielkopolska" S.A.

W trakcie prezentacji najistotniejszymi zagadnieniami były kształt węzła oraz kwestie związane z ochroną środowiska.

O kontrowersjach dotyczących kształtu węzła już informowaliśmy. Gminom Kleszczewo i Kórnik zależy na zaprojektowaniu węzła umożliwiającego w przyszłości wykonanie bezpośredniego połączenia drogi S5 z S 11, a więc połączenie węzła "Kleszczewo A2" z węzłem "Kórnik" - węzeł ten jest już przygotowany na wprowadzenie łącznika z Kleszczewa. Pomysł zaproponowany niegdyś przez Gminę Kleszczewo zyskał z upływem lat wielu sojuszników i dzisiaj nie jest już kwestionowany pod względem zasadności. Problemem obecnie są koszty jak również trudności ze "zmieszczeniem" węzła pomiędzy Punktem Poboru Opłat a Miejscami Obsługi Podróżnych. Ostatecznie wykonano projekt przewidujący połączenie A2 z S5 uzupełniony o koncepcję przyszłej rozbudowy umożliwiającej wykonanie połączenia z S11 w Kórniku.

W zakresie ochrony środowiska największe zainteresowanie wzbudziła lokalizacja ekranów akustycznych. Zgodnie z przepisami inwestor przedstawił dwie wersje projektu - zdecydowane preferencje zebranych miał projekt mniej ingerujący w środowisko. Konsultacje społeczne w zakresie ochrony środowiska są niezbędne do uzyskania "decyzji środowiskowej".


 

WIELKI PLAC BUDOWY

 

Już wkrótce ruszy także budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca swym zasięgiem wszystkie miejscowości gminy położone na wschód od drogi wojewódzkiej nr 434, a więc mniej więcej połowę obszaru gminy. Sieć kanalizacyjna powstanie w Markowicach, Krerowie, Ziminie, Śródce, Krzyżownikach, Poklatkach i położonej najbliżej ostatniej z wymienionych miejscowości części zabudowy Kleszczewa. Dodatkowo w Krerowie, Poklatkach i na odcinku Kleszczewo-Poklatki zostanie ułożony nowy wodociąg. W Krerowie w związku z przeprowadzonymi pracami przeprowadzone zostanie także odtworzenie ulicy i chodnika.

Ze względu na specyfikę zabudowy tej części gminy, a więc jej rozproszenie, kanalizacja zostanie wykonana w systemie ciśnieniowym. Przy każdej z posesji zostanie wybudowana miniprzepompowwnia, która będzie tłoczyć ścieki do przepompowni zbiorczych i dalej do oczyszczalni. Koszt inwestycji, do przepompowni przydomowych włącznie, zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (3/4 wartości z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz ze środków Gminy, na które składa się głównie preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Do rozstrzygnięcia pozostaje prawna możliwość partycypacji Gminy w koszcie połączenia instalacji domowej ze studzienką. Zakłada się włączenie wszystkich ujętych w projekcie posesji w trakcie realizacji inwestycji. Niestety nie ma możliwości sfinansowania w ramach obecnej inwestycji przydomowych przepompowni na posesjach nie objętych projektem.


 

VW GOLF DLA OSP

 

W dniu 25 lutego br. w wozowni Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Poznaniu ul. Wolnica odbyła się uroczystość przekazania używanych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Kleszczewo, Kórnik oraz Suchy Las.

Ceremonię poprowadził Komendant Miejski bryg. Witold Rewers, który wraz ze Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim wręczał dokumenty przekazania oraz kluczyki pojazdów. Ze strony Gminy Kleszczewo w uroczystości udział wzięli: Bogdan Kemnitz - Wójt Gminy Kleszczewo, Jan Rajchelt - Prezes OSP Kleszczewo oraz Zbigniew Banaszkiewicz - Komendant Gminny OSP Kleszczewo.

Samochód osobowy VW Golf, rocznik 2002 wykorzystany będzie do celów operacyjnych i zastąpi bardzo mocno już wysłużonego "Poloneza".


 

POSIEDZENIE RADY AGLOMERACJI

 

W podziemiach Zamku w Kórniku, w dniu 26 lutego br odbyło się kolejne posiedzenie Rady Aglomeracji Poznańskiej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli miast, gmin i powiatu poznańskiego - członków Rady udział wzięli: dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek wraz z współpracownikami.

CBM z inicjatywy Rady Aglomeracji Poznańskiej zajęło się rozpoznaniem głównych potencjałów oraz problemów rozwojowych aglomeracji poznańskiej i wypracowaniem wspólnej dla tworzących ją jednostek, średnioterminowej strategii rozwoju - do 2020 r. Prowadzone prace są wynikiem porozumienia samorządowych jednostek tworzących aglomerację poznańską oraz największych uczelni poznańskich, dysponujących potencjałem badawczym w zakresie nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, technicznych i przestrzennych.

Najważniejszym tematem posiedzenia w Kórniku było omówienie zaawansowania prac nad Strategią Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej do 2020 roku. Przedstawiciele Centrum Badań Metropolitalnych, przedstawili członkom Rady Aglomeracji do dyskusji kwestie dotyczące procesu tworzenia, wdrażania strategii i jej zarządzaniem oraz marketingu Aglomeracji, w tym kwestię systemu identyfikacji aglomeracji.

Jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia była konieczność większej instytucjonalizacji Rady Aglomeracji Poznańskiej, która usprawniłaby koordynację zarządzania w Aglomeracji Poznańskiej.


 

JESZCZE RAZ UNIA

 

Kolejna dobra wiadomość. Budżet Unii Europejskiej wesprze jeszcze jedną z inwestycji planowanych do wykonania w naszej gminie. Tym razem na premiowanym unijną dotacją, miejscu w rankingu przedsięwzięć znalazł się projekt "Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych" zgłoszony przez Gminę do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 6.1 Turystyka, Schemat I Infrastruktura Turystyczna). Jak wskazuje nazwa projektu inwestycja polega nie tylko na rekultywacji zabytkowego parku, ale także na zagospodarowaniu go do celów rekreacyjnych - temu celowi będą służyć zarówno budowany już obecnie z udziałem środków PROW plac zabaw dla dzieci, jak również specjalnie zaprojektowana strefa rekreacji dla pozostałych użytkowników. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków WRPO oznacza, że inwestycja ma wymiar ponadlokalny. Początek realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na jesień bieżącego roku (m.in. usunięcie zbędnej roślinności), główne prace zostaną wykonane w roku 2011. Z Unii Europejskiej Gmina otrzyma 874.075,77 zł, natomiast z własnego budżetu musi przeznaczyć 544.318,54 zł. W finansowym udziale Gminy w realizacji projektu uwzględniona jest także budowa ulicy Parkowej. Z punktu widzenia osób zamieszkujących najbliższe otoczenie parku ogromne znaczenie ma także oczyszczenie i zabezpieczenie przed dalszą degradacją stawów, które w ostatnich latach stały się uciążliwym sąsiedztwem ze względu na nieprzyjemne zapachy stagnującej wody.


 

WKRÓTCE PLACE ZABAW

 

Kontynuowane są prace związane z budową placów zabaw w sołectwach naszej gminy. Instalowane są urządzenia, wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem terenu wewnątrz i na zewnątrz placów. Oddanie do użytku nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac na wszystkich obiektach.


 

PO ZEBRANIACH

 

We wtorek 30 marca 2010 r. odbyło się ostatnie z zaplanowanych zebrań sołeckich. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się m.in. z sytuacją budżetu i planowanymi gminnymi inwestycjami. Przybliżona została także problematyka dużych przedsięwzięć, których terenem stała się nasza gmina. Zaprezentowano także dwa tematy z funkcjonowania Gminy: ochrona środowiska oraz kultura fizyczna i sport. Sołtysi przedstawili wykonanie budżetu sołectwa za rok ubiegły, w przypadkach gdzie nie zostały wykorzystane wszystkie środki zdecydowano o ich przeznaczeniu. Możliwości wydatkowania niewykorzystanych środków w kolejnym roku nie przewiduje fundusz sołecki.

O uchwaleniu funduszu sołeckiego na 2010 rok zdecydowało jedynie 55% samorządów w Polsce. W naszej gminie budżety sołeckie funkcjonowały już na 19 lat przed wprowadzeniem takiej możliwości w drodze ustawy podjętej przez parlament

 

B. Kemnitz