Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» GRUDZIEŃ

RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ

 

Od początku istnienia gazety „Samorząd”, najpierw w rubryce „Komunikaty”, a od nr 2 w „Gminnym ABC” (od czerwca 1994r.) informuję Państwa o najważniejszych z przedsięwzięć realizowanych na terenie naszej gminy. Pierwsze wydanie Gazety Mieszkańców Gminy Kleszczewo w VI kadencji chciałbym rozpocząć osobistym serdecznym podziękowaniem za każdą formę solidarności, której doświadczyłem od wielu z Państwa w ostatnich tygodniach. Nieco dalej kierujemy do Państwa wspólne przesłanie w imieniu wszystkich członków i kandydatów KWW Samorządna Gmina Kleszczewo – jest to wyraz naszej wdzięczności za poparcie w wyborach i zobowiązanie, że najważniejszym celem w naszej pracy będzie realizacja potrzeb mieszkańców Gminy. Mówiąc, „razem zrobimy więcej”, mamy nadzieję pozyskiwać coraz więcej osób do współpracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Szczycimy się dwudziestoletnią tradycją Samorządu, wyróżniającego się umiejętnością bezkonfliktowej pracy. Stabilność struktur samorządowych i postawa Fair Play wobec partnerów Gminy to jeden z atutów naszej Gminy. Władze samorządowe VI kadencji rozpoczęły już normalną pracę. Trwają prace nad budżetem Gminy na 2011 rok. Projekt budżetu, będący propozycją wójta gminy umieszczony jest na stronie www.kleszczewo.pl, nieco więcej szczegółów przedstawię po jego zaakceptowaniu przez Radę Gminy. Przyszły rok będzie w znacznym stopniu okresem kontynuacji przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2010. Część zadań jest w trakcie realizacji, jak np. kanalizacja gminy, czy rewitalizacja parku w Kleszczewie, część zadań z fazy dokumentacyjnej, która przebiegała w bieżącym roku, przechodzi do wykonawstwa. Większość najważniejszych zadań inwestycyjnych ujętych w przyszłorocznym budżecie była gotowa do realizacji już bieżącym roku – o terminie rozpoczęcia prac decydują możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. W większości przypadków procedury rozpatrywania wniosków rozstrzygają się właśnie na przełomie roku. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości budżetu Gminy, warunek pozyskania dodatkowych źródeł finansowania będzie decydował w większym stopniu niż w ostatniej kadencji o możliwości podjęcia inwestycji w najbliższych latach.


 

PRZEBUDOWA W CENTRUM KLESZCZEWA

 

W dniu 26 listopada 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził przedłożone przez wojewodów listy wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 r. w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Dla naszej gminy dobra wiadomość to uwzględnienie wniosku Powiatu Poznańskiego w sprawie remontu drogi powiatowej 2410P Swarzędz – Środa na odcinku przebiegającym przez Kleszczewo. Dotyczy to, wnioskowanej przez naszą Gminę od wielu już lat, przebudowy ulic Poznańskiej i Średzkiej. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w maksymalnej wysokości 3 mln zł z budżetu Państwa. Stanowi to mniej niż połowę kosztu. Pozostała część wydatków tj. 3.590,2 tys. zł zostanie poniesiona przez Powiat Poznański oraz Gminę Kleszczewo. Pomimo dużego obciążenia dla naszej Gminy Samorząd poprzedniej kadencji podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia mając na uwadze obecny bardzo zły stan drogi, stanowiący zagrożenie dla uczestników ruchu, jak również będący fatalną wizytówką siedziby Gminy. Projekt jest przewidziany do realizacji w 2011 roku. W ramach zadania zostanie ułożona nowa kanalizacja burzowa, odbudowana nawierzchnia jezdni na długości 1019m. Oprócz poprawy parametrów jezdni zasadniczej zmianie na lepsze ulegną czynniki decydujące o bezpieczeństwie pieszych. Pojawią się wysepki poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, zostaną też odbudowane i uzupełnione chodniki po obu stronach jezdni, a także zatoki autobusowe.


 

REWITALIZACJA PARKU

 

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją zabytkowego parku w Kleszczewie. W pierwszej kolejności wykonawca zajął się wykarczowaniem roślinności przewidzianej do usunięcia w obecnym etapie. Zmiany w szacie roślinnej, a więc wycinki i nasadzenia drzew i krzewów, potrzebne są na znacznie większą skalę, jednakże muszą być rozłożone w czasie, tak by nie pogorszyć walorów użytkowych parku. Kolejne prace to rozprowadzenie instalacji elektrycznej i wykonywane obecnie oczyszczenie stawów. Obecny stan parkowych oczek wodnych pozostawiał już wiele do życzenia, zwłaszcza z punktu widzenia okolicznych mieszkańców, którym doskwierał nieprzyjemny zapach. Do poprawy sytuacji w przyszłości przyczyni się niewątpliwie brak źródła zanieczyszczeń w postaci ścieków, które być może w przeszłości zanieczyszczały stawy, a obecnie zostały odprowadzone do kanalizacji sanitarnej, jak również zastosowanie sytemu napowietrzania wody. Park w Kleszczewie to jedyny park, którego właścicielem jest Samorząd. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


 

OSTRY POCZĄTEK ZIMY

 

Na długo przed terminem kalendarzowym zima pokazała już swój pazur. Mamy za sobą ataki mrozu, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie – a więc pełen wachlarz zimowych „atrakcji”. W okresach wzmożonej pracy drogowców, sporo dodatkowej pracy mają także osoby odbierające telefony i koordynujące z ramienia Gminy sytuację na drogach. Obok normalnych w tej sytuacji pytań, o to kto odpowiada za stan danej drogi i wniosków o odśnieżenie bądź posypanie danego odcinka dogi, pojawiają się również, najczęściej nieprzyjemne rozmowy świadczące o braku rozeznania w zakresie odpowiedzialności za odśnieżanie dróg i chodników Pomimo, że do stanu dróg w naszej gminie przywiązujemy dużą wagę i dotyczy to także zimowego utrzymania, to prawdą jest też to, iż nie zawsze stan dróg odpowiada naszym oczekiwaniom. Musimy wziąć pod uwagę natężenie zjawisk, czasem wręcz uniemożliwiające utrzymanie przejezdności dróg, niezależnie od ilości używanego sprzętu. Musimy też uwzględnić uwarunkowania lokalne, np. ze względu na kierunek wiatru pewne odcinki dróg są częściej zawiewane niż inne i o utrudnieniach na niektórych odcinkach dróg firmy odśnieżające mogą nie wiedzieć – stąd też informacje w tej sprawie przekazywane od mieszkańców są bardzo cenne. Pomimo, że Urząd Gminy stara się monitorować stan wszystkich dróg na swoim terenie powinniśmy mieć świadomość, że służby gminne są odpowiedzialne za stan tylko niewielkiej ich części. Generalną zasadą jest, że utrzymaniem dróg, również tym zimowym, zajmują się ich zarządcy. Służby gminne zajmują się utrzymaniem dróg gminnych, natomiast największe znaczenie komunikacyjne mają u nas drogi powiatowe i wojewódzkie. W tych przypadkach przedstawiciele Urzędu Gminy starają się ściśle współpracować z zarządcami i wynajmowanymi przez zarządców firmami, ale głos decyzyjny jest poza Gminą. Dla uzupełnienia obrazu trzeba dodać także, że oprócz w/w dróg są także drogi o niższym statusie – drogi osiedlowe i prywatne, zasada jest jednak ta sama, ich odśnieżaniem zajmują się właściciele, w przypadku budynków wielorodzinnych w imieniu mieszkańców zajmują się tymi sprawami administratorzy osiedli. Dokładny podział zadań w zakresie utrzymania dróg znajdujących się na terenie gminy znajdziemy na stronie www.kleszczewo.pl, w zakładce „Zimowe utrzymanie dróg”. Osobny temat stanowi utrzymanie chodników. Utrzymanie we właściwym stanie porządku na chodniku przylegającym do nieruchomości należy do jej właściciela bądź użytkownika. Pomimo, że mieszkańcy otrzymali „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, to są osoby, które pretensje o nie odśnieżony chodnik kierują pod adresem Urzędu Gminy. Warto przypomnieć więc, że prace wykonywane na chodnikach sprzętem Zakładu Komunalnego mają pomóc w utrzymaniu porządku, nie zwalniają jednak z obowiązków i odpowiedzialności spoczywających nadal na mieszkańcach. Gmina sukcesywnie dąży do poprawy standardu zimowego utrzymania dróg. Temu celowi służy między innymi zakupy specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Komunalnego. W trakcie obecnego sezonu do usuwania śliskości na chodnikach służyć będzie nowa posypywarka montowana na ciągniku.


 

UMOWA W SPRAWIE OŚRODKA KULTURY

 

Powoli nabiera realnych kształtów projekt remontu wraz z rozbudową Ośrodka Kultury w Kleszczewie. Jest gotowy projekt. Gmina otrzymała też potwierdzenie pierwszej części dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Leader, do którego nasza gmina przystąpiła wspólnie z 14 innymi gminami skupionymi w S towarzyszeniu „Światowid”. W dniu 20 grudnia br. nastąpiło podpisanie umowy w tej sprawie. W celu realizacji zadania gmina zabiega o jeszcze jedną transzę dofinansowania, również w ramach budżetu Unii Europejskiej, już wkrótce zapadną rozstrzygnięcia w sprawie złożonego wniosku.

 

Bogdan Kemnitz