Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2011 / MAJ
» MAJ

DROGI DO OD BUDOWY

Tegoroczna zima i wiosna wyjątkowo negatywnie odbiły się na stanie dróg. Dziurawe nawierzchnie asfaltowe to nie tylko obraz dróg z poprzedniej dekady ale również tych po kapitalnym remoncie sprzed 2-3 lat. Przykładem mogą być tutaj niedawno gruntownie naprawione fragmenty drogi wojewódzkiej w rejonie Krzyżownik, czy drogi powiatowej w rejonie Tulec lub Gowarzewa. W okresie wiosennych roztopów pierwszy raz od wielu lat na terenie naszej gminy mieliśmy do czynienia z brakiem przejezdności dróg gruntowych. W tym przypadku często do takiej sytuacji przyczyniły się inwestycje, które w znacznym zakresie realizowane są wzdłuż tych dróg – prowadzone wykopy bądź ciężki transport spowodowały zniszczenie utwardzonej nawierzchni.

Tak rozległa skala zniszczeń spowodowała zamieszanie w budżetach zarządców dróg. W przypadku naszej gminy na naprawy dróg w tym roku potrzebujemy 1,3 mln zł, tymczasem w budżecie gminy można było zaplanować jedynie część powyższej sumy występującą po przecinku.

Powyższa sytuacja oznacza, że część prac remontowych będzie musiała być rozłożona w czasie. W najtrudniejszym dla dróg gruntowych okresie zostały zinwentaryzowane najbardziej zniszczone odcinki – te fragmenty sukcesywnie zostaną wzmocnione, tak by zapobiec powtórzeniu się sytuacji z wiosny br. w przyszłości.

Pierwszy etap planu zakładał wyrównanie i zwałowanie wszystkich dróg gruntowych o znaczeniu komunikacyjnym. Niestety od czasu obniżenia poziomu wód gruntowych, który był jednym z najważniejszych czynników destrukcyjnych dróg, mamy do czynienia z odwróceniem sytuacji - brak opadów spowodował konieczność przerwania prac równiarki ze względu na brak możliwości zagęszczenia przesuszonej nawierzchni.

Obecnie trwają prace związane zarówno z odbudową zniszczonych nawierzchni, jak również budową dróg na nowych terenach inwestycyjnych. Prace przy zagospodarowaniu nowych terenów, prowadzone są przy udziale finansowym właścicieli nieruchomości. Wraz z zakończeniem okresu, w którym istniał obowiązek wnoszenia opłaty planistycznej wstrzymane zostało zawierania nowych porozumień w tym zakresie. O dalszym kontynuowaniu tej formy wspierania rozwoju gminy zadecydują możliwości budżetu. Budowane obecnie sieci wodociągowe i utwardzenia dróg są wynikiem porozumień zawartych wcześniej. Budowę sieci wodociągowych i utwardzanie dróg znacznie opóźnił nadmiar opadów jesienią ubiegłego roku i wysoki poziom wód gruntowych wiosną br.


 

STRATY GOSPODARSTW

Przebieg pogody już obecnie jest powodem znacznych strat w gospodarstwach rolnych. Nadmiar opadów spowodował już jesienią powstanie dużych zastoisk wody, które spowodowały wymoknięcie dużych powierzchni upraw (typowy dla tego zjawiska widok przedstawiliśmy w styczniowo-lutowym wydaniu „S” na zdjęciu zatytułowanym „Pojezierze Kleszczewskie”). Później druga fala zimowych mrozów, która wyprzedziła opady śniegu spowodowała wymarznięcie sporej części upraw, zwłaszcza rzepaku. Głęboko przemarznięty grunt i wysoki poziom wody gruntowej znacznie opóźniły zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, co pogorszyło kondycję plantacji na wiosnę. Dopełnieniem niekorzystnego ciągu zdarzeń był niespodziewanie silny spadek temperatury, który miał miejsce w pierwszych dniach maja. Najbardziej ucierpiały u nas tym razem zwłaszcza wczesne ziemniaki, kukurydza, zboża jare, groch, drzewa owocowe, niekiedy także kwitnący właśnie rzepak.

Niestety wszystko wskazuje na to, że to nie koniec problemów. Długi okres braku opadów znacznie utrudnia wegetację, a osłabione rośliny mają problemy z dostępem do składników pokarmowych i są podatniejsze na ataki chorób i szkodników, utrudnione są także wschody roślin.

Na coraz wyraźniejszy obraz klęski w produkcji roślinnej nakładają się problemy w produkcji zwierzęcej związane z wysokimi cenami pasz.

Istotna uwaga: w związku z skutkami majowej fali mrozu Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z propozycją podjęcia prac przez komisje klęskowe powołane w każdej gminie przez Wojewodę. Wprawdzie do momentu oddania do druku gazetki Urząd Wojewódzki nie zajął jeszcze stanowiska w powyższej sprawie, ale w przypadku stwierdzenia strat warto ten fakt zgłosić pisemnie do Urzędu Gminy. Warto też wiedzieć, że warunkiem uzyskania ewentualnej dodatkowej pomocy ze strony budżetu Państwa jest posiadanie polis ubezpieczeniowych minimum 50% upraw rolnych – zgodnie z ustawowym obowiązkiem w tym zakresie.

 


 

RUSZA KANALIZACJA CIŚNIENIOWA

W okresie od 9 maja do 10 czerwca br. przełączane są do kanalizacji sanitarnej posesje położone w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo. Po włączeniu w/w miejscowości wyznaczony zostanie następny etap. Za wykonanie podłączenia odpowiedzialni są właściciele posesji objętych systemem kanalizacji ciśnieniowej. Podłączenie domowej instalacji sanitarnej do zamontowanego już przydomowego odbiornika i przyłącze energetyczne musi być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przez osobę z uprawnieniami (dotyczy to szczególnie prac elektrycznych).

Gotowość świadczenia usługi zadeklarował wykonawca sieci – w tym przypadku osoby zainteresowane ustalają wszelkie szczegóły, w tym cenę, we własnym zakresie.

 


 

DYREKTOR GOKiS

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i S portu z dniem 11 maja został Pan Michał Żelazek. Obecny Dyrektor jest pracownikiem GOKiS od sierpnia 2006 roku. Kontrakt przewidziany jest obecnie na jeden rok. Siedzibą dyrektora GOKiS będzie hala sportowa w Kleszczewie. Powody zmiany siedziby dyrektora są dwa: po pierwsze Pan Michał Żelazek nadal będzie kierował działalnością hali, po drugie wkrótce ruszy remont z przebudową budynku Ośrodka Kultury.

Przeprowadzany jest nabór na stanowisko animatora kultury w Gminnym Ośrodku Kultury. Przeprowadzana jest obecnie ocena złożonych ofert i prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zajmować się m.in. organizacją działalności kulturalnej.

 


 

TSA GWIAZDĄ DNI GMINY

Trwają przygotowania do tegorocznych Dni Gminy Kleszczewo. Gwiazdą tegorocznego święta gminy będzie jeden z najlepszych polskich zespołów rockowych TSA . Ostra muzyka w wykonaniu muzyków z TSA spod znaku heavy metal w utworach „Wysokie sfery” „Maratończyk”, „Alien” przeplatana jest pięknymi rockowymi balladami, takimi jak „51” czy „Trzy zapałki”. – to w piątek 24 czerwca. Grupa TSA to jednak dopiero początek i nie jedyna atrakcja Dni Gminy. Okazją do wspomnień dla wielu mieszkańców naszej gminy będzie zapewne występ folkowego zespołu NO TO CO . W sobotni wieczór 25 czerwca zapewne usłyszymy „na żywo” przeboje sprzed lat takie jak „Po ten kwiat czerwony”, Kataryniarz” czy „Gwiazdka z nieba”. Jak zwykle oczekiwanym finałem sobotniego koncertu będzie pokaz fajerwerków, po którym będzie okazja wyszaleć się na parkiecie podczas zabawy na świeżym powietrzu. Zabawowy nastrój przyda się także podczas festynu rodzinnego w niedzielę, gdzie wśród wielu atrakcji będzie także możliwość posłuchania naszych rodzimych zespołów śpiewaczych „Kleszczewianki” i „Stokrotki”

Tegoroczne Dni Gminy Kleszczewo mają szansę przejść do historii, gdyż święto naszej gminy będzie najprawdopodobniej okazją do przyjęcia i prezentacji herbu i flagi naszej gminy. Obecnie finalizowane są procedury obowiązujące w tym zakresie – insygnia gminne mają już wstępną akceptację komisji heraldycznej.

 

Bogdan Kemnitz