Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» MARZEC

RUSZA PRZEBUDOWA ULIC W KLESZCZEWIE

Ulice Poznańska i Średzka w Kleszczewie już wkrótce mają szansę kompletnie zmienić swe oblicze. Firma Usługi Agrotechniczno – Transportowe Zieleń i Drogownictwo Ryszard Begier wygrała przetarg na wykonanie prac polegających na ułożeniu nowej kanalizacji deszczowej, odbudowie nawierzchni jezdni, budowie chodników, ścieżki rowerowej oraz odcinków ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dwóch głównych ulic Kleszczewa. Przebudowa ma poprawić stan jezdni, który ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdów, a także na stan obiektów sąsiadujących z drogą (zniszczenia elewacji i zawilgocenie ścian wskutek zalewania wodą z jezdni). Zdecydowanej poprawie ulegnie także bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu. Odbudowane i uzupełnione nowe chodniki, dodatkowe przejścia dla pieszych i wysepki kanalizujące ruch przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, a ścieżka rowerowa, częściowo (z braku miejsca) zastępowana ciągiem pieszo rowerowym) to odizolowanie rowerzystów od pasów ruchu pojazdów. Całość niewątpliwie poprawi estetykę siedziby gminy. Całość prac ma zostać wykonana do końca września br.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie w charakterze inwestora występuje zarządca drogi, którym jest Powiat Poznański. Połowę kosztów przedsięwzięcia finansują „po równo” Powiat Poznański i Gmina Kleszczewo, druga połowa zostanie sfinansowana przez dotację z budżetu Państwa w ramach w/w Programu.

Niezależnie od opracowanych zmian w organizacji ruchu, które będą wprowadzane sukcesywnie w celu minimalizowania utrudnień w korzystaniu z ulic Poznańskiej i Średzkiej, mieszkańcy Kleszczewa, a także wszystkie osoby podróżujące w tym rejonie muszą się liczyć z przejściowymi niedogodnościami.

 


 

WKRÓTCE BUDOWA WĘZŁA „KLESZCZEWO ”

Wojewoda wielkopolski wydał decyzję pozwolenia na budowę węzła „Kleszczewo” na autostradzie A2. Trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to 1.04.2011 r.- 15.05.2012 r. Węzeł ten stanowi skrzyżowanie autostrady A2 z drogą ekspresową S5 – wschodnią obwodnicą Poznania. Sukcesem zakończyły się starania gmin Kleszczewo i Kórnik o zapewnienie możliwości wykonania w przyszłości połączenia pomiędzy węzłem „Kleszczewo” i drogą ekspresową S11 w rejonie Kórnika. Zatwierdzony do realizacji projekt zawiera koncepcję budowy dwupasmowej drogi w kierunku Kórnika. Budowa łącznika nie jest obecnie możliwa ze względu na zatwierdzone już programy inwestycyjne, ale jest zgoda na jego wykonanie w kolejnym etapie rozbudowy węzła komunikacyjnego.

 

 


 

WAŻNE DECYZJE W SOŁECTWACH

W okresie od 14 lutego do 10 marca br. odbyły się doroczne zebrania w sołectwach. O wyjątkowym znaczeniu tegorocznych spotkań zdecydował fakt upływu kadencji władz sołectw. Frekwencja na zebraniach dla większości sołectw nie odbiegała od przeciętnej. 20% próg obecności osób uprawnionych do głosowania będący warunkiem podejmowania decyzji wyborczych w pierwszym terminie spełniony został jedynie w przypadku Markowic i Poklatek. Najważniejszy wybór dotyczy funkcji sołtysa. Tylko w dwóch przypadkach, tj. w Komornikach i Poklatkach na to stanowisko zaproponowano więcej niż jedną osobę. We wszystkich sołectwach startujący w wyborach dotychczasowi sołtysi zostali wybrani na kolejną kadencję. Zmiany nastąpiły w tych przypadkach gdzie osoby pełniące dotąd tą funkcję nie wyraziły zgody na udział w wyborach. W ten sposób doszło do zmian aż w czterech sołectwach naszej gminy. Nowi sołtysi pełnią funkcję w Gowarzewie, Markowicach, Nagradowicach i Tulcach. Za pracę w samorządzie na szczeblu sołectwa podziękowania zostały złożone dotychczasowym sołtysom: Andrzejowi Frąckowiakowi, Rafałowi Ochowiakowi, Sławomirowi Golbie i Grzegorzowi Socha. Podziękowania należą się także wszystkim, którzy wspierali sołtysów w trakcie minionej kadencji – członkom rad sołeckich, ale nie tylko.

Znaczną część czasu podczas zebrań poświęconych zostało na omówienie aktualnych problemów funkcjonowania gminy i codziennym sprawom mieszkańców. Warto odnotować także, że zdecydowana większość spotkań odbywała się, pomimo wyborczych emocji, w sympatycznej atmosferze. Tradycją spotkań w Ziminie stały się degustacje potraw przygotowanych przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. O odpowiednią oprawę zadbali także organizatorzy kilku innych spotkań. Walory nowej, wyremontowanej z udziałem środków Unii Europejskiej świetlicy wiejskiej mieli możliwość ocenić mieszkańcy Markowic – tutaj była najwyższa frekwencja (ponad 24% uprawnionych do głosowania), ale trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku liczba uczestników zebrania wiejskiego była podobna. Mieszkańcy Nagradowic skorzystali z uprzejmości Dyrekcji PHR i spotkanie odbyli na salonach miejscowego pałacu. Jedno zebranie odbyło się poza terenem sołectwa – to mieszkańcy Bylina skorzystali z zaproszenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Najchłodniejsze, aczkolwiek tylko w sensie temperatury spotkanie odbyło się w Komornikach – nagrzanie nieużywanej od kilku tygodni sali w strażnicy OSP tylko na potrzeby jednego zebrania uznano za nieekonomiczne.

Po kampanii wyborczej w sołectwach zaufania wyborców należy pogratulować wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich. Przekazanie władzy we wszystkich przypadkach odbyło się bezkonfliktowo, a najlepszym tego przykładem jest Gowarzewo gdzie obok sympatycznych gestów nie zabrakło i wiązanek kwiatów.

 


 

METROPOLIA POZNAŃ

18 lutego 2011 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Stowarzyszenie, ma za zadanie chronić wspólne interesy członków stowarzyszenia, a w szczególności wspierać rozwój społeczno-gospodarczy Aglomeracji oraz współpracę gmin i powiatów.

Utworzenie Stowarzyszenia ma na celu wzmocnienie działań podejmowanych dotąd przez 21 gmin (w tym Poznań) i Powiat Poznański w ramach Rady Aglomeracji Poznańskiej.

Jedną z podjętych wspólnie inicjatyw jest powołanie Centrum Badań Metropolitalnych, które przy wykorzystaniu potencjału poznańskich uczelni przygotowuje materiały pomocne do wypracowania wspólnej strategii rozwoju Aglomeracji. Wstępny etap tych prac zwieńczyła tak zwana „Zielona księga”.

Obecnie CBM organizuje cykl spotkań pod hasłem “Akademia Aglomeracyjna” w ramach projektu badawczego “Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej”. W ramach cyklu poświęconemu polityce przestrzennej i planowaniu przestrzennemu 17 marca br. odbyła się z prezentacja naszej gminy. Po prezentacji przedstawionej przez pracowników Urzędu Gminy odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów i studentów UAM.

 

Bogdan Kemnitz