Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» CZERWIEC

ABSOLUTORIUM

Każdej wiosny ma miejsce podsumowanie przez radę gminy wykonania budżetu za ubiegły rok, którego finałem jest debata i głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy. Tegoroczna sesja absolutoryjna odbędzie się dopiero 29 czerwca, a więc później niż w poprzednich latach. Powodem opóźnienia jest fakt, że po raz pierwszy procedura absolutoryjna przebiega wg nowych, bardziej rozbudowanych zasad.

Tradycyjnie prezentujemy najważniejsze inwestycje i remonty, które zostały zrealizowane z budżetu naszej gminy, bądź we współdziałaniu z innymi instytucjami.

Oto one:

1. Remont wraz z przebudową drogi gminnej Krzyżowniki-Śródka (Komorniki)

Zadanie zrealizowane przy pomocy środków z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Krzyżowniki, Śródka, Zimin,

Krerowo, Markowice, Poklatki, Kleszczewo (I część). Inwestycja realizowana z udziałem środków UE – PRO W.

3. Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik w Kleszczewie.

Budowa boiska realizowana z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu Państwa, zagospodarowanie terenu-budżet gminy.

4. Budowa 10 placów zabaw. Inwestycja z udziałem środków

UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

5. Plac apelowy przy ZS w Tulcach

6. Świetlica w Markowicach. Remont współfinansowany ze środków UE, PROW.

7. Gabinet stomatologiczny w ZS w Kleszczewie

8. Zakup wozu bojowego dla OSP-Gowarzewo i i przejęcie od PSP samochodu operacyjnego VW GOLF dla OS P Kleszczewo.

9. Wykupienie od Syndyka sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz nakładów na wybudowanie ulic na os. Kwiatowym w Tulcach – ostatnia część należności.

10. Utwardzenie dróg i budowa sieci wodociągowych na nowych terenach inwestycyjnych.

11. Budowa chodnika i sygnalizacji świetlnej na ul. Poznańskiej w Tulcach (inwestorem Zarząd Dróg Wojewódzkich, współudział finansowy Gminy i Powiatu Poznańskiego).

12. Remont ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie – inwestycja Powiatu Poznańskiego.

 

Ponadto warto odnotować zadania:

– zakup agregatu prądotwórczego dla stacji wodociągowej, przepompowni ścieków i Zakładu Komunalnego w Kleszczewie,.

– zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg,

– zakupy sprzętu dla OS P – motopompy i zestawu medycznego dla OS P Gowarzewo (budżet sołectwa), silnika do pontonu dla OSP Kleszczewo,

– budowa boisk do małych gier w Krzyżownicach i Markowicach,

zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Tulcach, wymiana okien

w świetlicy w Poklatkach (fundusze sołeckie),

– modernizacja sygnalizacji świetlnej w Kleszczewie – sfinansowana przez Urząd Marszałkowski.

Podobnie jak w innych latach podstawowym kryterium do przyjęcia zadania do realizacji była możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Większość kosztów zrealizowanych przedsięwzięć została zapłacona ze środków zewnętrznych, jednak ponieważ nie udało się zrealizować planu sprzedaży nieruchomości. dla zapewnienia udziału własnego gminy konieczne było pokrycie deficytu kredytem bankowym.

 


 

HERB – JESZCZE CZEKAMY

Nie udało się doprowadzić do uchwalenia herbu gminy w trakcie najbliższego święta naszej gminy. Niestety ciągle nie dotarły do gminy dokumenty z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak donosiliśmy w poprzednim numerze herb jest pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA, wg nieoficjalnych informacji jest jedynie drobne zastrzeżenie odnośnie flagi.

Prace nad uchwaleniem herbu będą kontynuowane po wpłynięciu do Urzędu Gminy dokumentów z MSWiA.

 


 

JUŻ PŁYNĄ ŚCIEKI

Nastąpił rozruch na pierwszym odcinku kanalizacji ciśnieniowej – dotyczy to Krzyżownik, Śródki, Zimina i Krerowa. Obecnie zalecane jest włączanie pozostałych instalacji na całym odcinku, a więc włącznie z Markowicami. Ponieważ dotąd nie wszystkie obiekty zostały włączone do systemu, przypominamy, że obowiązek przełączenia instalacji przydomowej do zbiornika ciśnieniowego leży po stronie użytkownika nieruchomości – gotowość zrzutu ścieków należy zgłosić do Zakładu Komunalnego. W przeciągu najbliższych dni zostaną zakończone także prace na ostatnim odcinku sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kleszczewo i Poklatki. Wykonawca poinformuje o możliwości podłączenia posesji oczekujących na kanalizację na terenie tych miejscowości..


 

WIZYTA NA S5

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zorganizowała spotkanie informacyjne dla mediów i przedstawicieli samorządów lokalnych na temat zaawansowania prac związanych z budową trasy S5. Podczas wstępnej prezentacji, która miała miejsce na terenie biura budowy w Iwnie Dyrektor Oddziału Regionalnego GDDKiA w Poznaniu Marek Napierała poinformował o przebiegu prac, a następnie odbyła się wizja w terenie. Zaprezentowano odcinek od Iwna do wyjazdu na Gniezno. Zgodnie z przedstawioną informacją prace przebiegają zgodnie z planem i termin realizacji inwestycji do Euro 2012 nie jest zagrożony.

Niezależnie od budowy trasy S5 jeszcze w czerwcu br. Autostrada Wielkopolska S . A. zamierza przystąpić do budowy węzła łączącego autostradę z drogą S5.


 

ZJAZD METROPOLII

15 marca miał miejsce II Z jazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej. Samorządowcy Poznania, Powiatu Poznańskiego i 20 gmin aglomeracji, w towarzystwie naukowców poznańskich uczelni oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, parlamentarzystów i wielu Innych gości, debatowali na temat wspólnego rozwiązywania problemów występujących w obrębie aglomeracji.

Została zaprezentowana tzw. Biała Księga – Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej na najbliższe 10 lat. Powstanie tego opracowania poprzedziła konsultacja tzw. Zielonej Księgi, która zawierała wstępne propozycje uregulowania wspólnych spraw, m.in. z zakresu komunikacji publicznej, gospodarki komunalnej, rynku pracy, wspólnej promocji inwestycyjnej i turystycznej, koordynacji planowania przestrzennego.

Zjazd poprzedziło spotkanie reprezentantów zrzeszonych samorządów, podczas którego nastąpiła inauguracja działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Podczas pierwszego spotkania przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia gminę Oborniki.

 

Bogdan Kemnitz