Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LIPIEC - SIERPIEŃ

BUDOWA WĘZŁA NA A2

Rozpoczęła się budowa węzła drogowego łączącego autostradęA2 z drogą ekspresową S5 w pobliżu Nagradowic. Wykonawca, którym jest firma Strabag sp. z o. o., podjął wyzwanie oddania węzła w wyznaczonym, bardzo krótkim terminie. Obserwacja pierwszych poczynań budowniczych potwierdza, że firma zamierza wywiązać się z umowy. Węzeł musi być włączony w ciąg drogi S5 do czerwca 2012 r. Warto pamiętać, że ta sama firma była wykonawcą przebiegającego przez teren naszej gminy fragmentu autostrady A2. Tempo prowadzonej wówczas inwestycji było rekordowe. Inwestorem jest Autostrada Wielkopolska S. A. Obowiązek wybudowania węzła na autostradzie wynika z umowy koncesyjnej dotyczącej autostrady A2. W stosunku do pierwotnego wariantu projektu węzła nastąpiły znaczne zmiany. Ze względu na nowelizację przepisów konieczne było odsunięcie węzła od Punktu Poboru Opłat w Nagradowicach, jak również gruntowne przeprojektowanie, umożliwiające w przyszłości podłączenie drogi łączącej autostradę z drogą S11 w Kórniku – ta druga zmiana jest wynikiem zwieńczonych sukcesem zabiegów gmin Kleszczewo i Kórnik. Dla naszej gminy powstanie węzła to przypieczętowanie zmiany położenia na gospodarczej mapie Wielkopolski. Oprócz bliskości Poznania i bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury będziemy mogli okazać się doskonałymi połączeniami z siecią dróg krajowych i europejskich – to decydujący czynnik dla aktywizacji gospodarczej. Niestety zanim zaczniemy odcinać kupony z tytułu położenia, które są udziałem podobnie zlokalizowanych gmin, musimy mieć świadomość, że właśnie rozpoczęła się kolejna duża inwestycja na naszym terenie. Firma Strabag zwróciła się do naszej gminy o uzgodnienie zakresu dróg gminnych, z których będzie mogła korzystać w trakcie budowy. Została wyrażona zgoda na przemieszczanie się pojazdów budowy drogą z Nagradowic w kierunku autostrady (zamknięty odcinek byłej drogi wojewódzkiej – dojazd do oczyszczalni ścieków). Pojazdy tej budowy spotkamy także na drodze wojewódzkiej 434 od strony Kórnika, a także na drodze powiatowej Nagradowice Komorniki. Drogi powyższe wykorzystywane będą do dojazdu do dróg serwisowych przebiegających wzdłuż autostrady. Ruch związany z budową węzła na A 2 nie będzie prowadzony wyremontowanym odcinkiem drogi Gminnej Krzyżowniki-Komorniki. W myśl uzgodnień zawieranych pomiędzy firmą realizująca inwestycję, a administratorami dróg, wszelkie straty spowodowane ruchem pojazdów budowy mają zostać naprawione przez wykonawcę. Informowaliśmy o wątpliwościach jakie pojawiły się odnośnie nazwy węzła. GDDKiA nie zaakceptowała propozycji skierowanych przez naszą gminę. Wg uzyskanej informacji dla węzła na autostradzie przyjęto nazwę „Nagradowice”, natomiast na S5 „Kleszczewo”. Firma budująca drogę S5 sygnalizuje potrzebę zamknięcia na 14 dni przejazdu z Nagradowic do Komornik. Ruch z tej drogi będzie przekierowany poprzez drogę wojewódzką na drogę Krzyżowniki- Komorniki (nie dotyczy transportu związanego z budową drogi S5i węzła na A 2).

 


 

ROZPOCZĘŁA SIĘ MODERNIZACJA O. K.

Rozpoczęła się modernizacja wraz z przebudową Ośrodka Kultury. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Zakład Ogólnobudowlany Komplex z Tulec. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone do 30 czerwca 2012. Na realizację inwestycji nasza Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, z dwóch działań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości blisko 620 tys. zł. Koszt całości zadania to 1,122 tys zł. W ramach projektu zostaną wymienione wszystkie instalacje budynku, ulegną przebudowie istniejące pomieszczenia, a także nastąpi rozbudowa umożliwiająca uzupełnienie funkcji budynku. Potrzeba wykonania powyższych prac jest konsekwencją czasu eksploatacji budynku jak również historią jego powstania – budowę głównej sali wykonano „czynem społecznym” 35 lat temu. Później dokonywano stopniowej rozbudowy budynku, dokładając kolejne segmenty. Obecnie obiekt nie jest prawidłowo dostosowany do realizowanych funkcji, nie spełnia też szeregu wymogów eksploatacyjnych. Oprócz wykonania instalacji przystosowanych do bezpiecznej obsługi całego budynku, niezbędne jest uzupełnienie zaplecza socjalnego, zwłaszcza części sanitarnej. W ramach realizowanego projektu przewidziane jest oddzielenie wejścia do pomieszczeń O. K. od wejścia do kawiarenki. Kawiarenka pozostanie otwarta od strony ulicy. Główne wejście do kompleksu przewidziane jest od strony parkingu. Główna sala ze sceną, po niewielkim powiększeniu i gruntownym remoncie nadal pozostanie salą widowiskową. Pomieszczenie po bibliotece zostanie zamienione na salę szkoleniowo-konferencyjną. Dobudowane zostanie pomieszczenie na pracownię, przystosowane m. in. do zajęć komputerowych. W ramach rozbudowy w budynku znajdą się sanitariaty, w ilości zgodnej z wymogami, jak również niewielkie zaplecze kuchenne. Dzięki drobnym zabiegom architektonicznym i remontowi elewacji (termomodernizacja) całość zyska nowoczesny wygląd.


 

WSPÓLNIE NA POWIATÓWKACH

Trwa gruntowna modernizacja ulic Poznańskiej i Średzkiej w Kleszczewie. Mieszkańcom tej miejscowości, klientom gminnych instytucji i pasażerom gminnej komunikacji należą się wyrazy uznania za wyrozumiałość. Przez znaczną część czasu potrzebnego na wykonanie prac ulice te były całkowicie wyłączone z ruchu. Na szczęście okres największych niedogodności już powoli dobiega końca, czego zapowiedzią jest pojawienie się sprzętu do układania nawierzchni asfaltowej. Na osłodę warto podkreślić, że poziom niedogodności jest proporcjonalny do poziomu założonych prac. Potwierdzeniem powyższego poglądu oprócz efektów widocznych na pierwszy rzut oka, takich jak obustronne chodniki i ścieżka rowerowa, bezpieczne przejścia dla pieszych, są także takie zabiegi, jak: całkowita wymiana podbudowy, budowa nowej kanalizacji burzowej, ułożenie szczególnie odpornej na degradację nawierzchni asfaltowej (skład zbliżony do stosowanego przy budowie autostrad). Budowa realizowana jest w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który zabezpiecza połowę kosztów inwestycji, drugą część pokrywa solidarnie Powiat Poznański, jako inwestor i Gmina, jako partner projektu. Gmina czyni starania o dalszą poprawę walorów remontowanej drogi, w tym o modernizację linii energetycznej-oświetleniowej. Przygotowany jest już projekt nowego przebiegu linii, który zakłada ułożenie kabla energetycznego i ustawienie słupów oświetleniowych poza pasami przeznaczonymi do ruchu. W trakcie budowy ulic kolizję ze słupami potraktowano jako przejściową – istniejące latarnie zostaną wkrótce usunięte, a linia oświetlenia ulicznego zostanie wybudowana w lokalizacji dostosowanej do nowego przebiegu ulic. Inwestycją, która już wkrótce doczeka się realizacji jest remont głównej ulicy przebiegającej przez Krerowo. Remont, w tym ułożenie nowej nawierzchni i usunięcie uszkodzeń chodnika znajdującego się wzdłuż prowadzonej inwestycji, został uwzględniony przez Gminę w związku z prowadzoną budową sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Mając na względzie bardzo zły stan w/w chodnika Gmina zwróciła się do Zarządu Powiatu Poznańskiego, jako właściciela drogi, o wsparcie w postaci zakupu krawężników i 60% kostki betonowej w celu pełnego odtworzenia chodnika z wykorzystaniem w 100% nowych materiałów (całość nakładów na jezdnię i pozostałe nakłady na chodnik leżą po stronie gminy). Wniosek uzyskał już wstępną aprobatę – w tym przypadku Gmina występuje jako inwestor, Powiat jako partner. Pozytywny finał w/w zabiegów będzie oznaczał, że Krerowo będzie miało w pełni wyremontowaną ulicę przebiegającą przez tą miejscowość (chodnik po przeciwnej stronie został wyremontowany w poprzednich latach).

 


 

TRWAJĄ PRACE W PARKU

Park w Kleszczewie zmienia swe oblicze. Zrekultywowane zostały stawy, dobiegają końca prace przy budowie mostków. Wybudowano już zdecydowaną większość ścieżek, w tym także uliczkę Parkową. Nadszedł czas na nasadzenia zieleni i siew trawy.

 


 

NOWY DYREKTOR ZS W KLESZCZEWIE

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie z dniem 01.09.2011r. obowiązki dyrektora powierzone zostały Pani Marzenie Socha. Pani Marzena Socha jest nauczycielem matematyki i fizyki w Zespole Szkół w Kleszczewie od 01.09.2002 r., od dnia 01.09.2008 r. pełniła obowiązki wicedyrektora zespołu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie – ukończyła Politechnikę Poznańską, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek – Inżynieria Środowiska, kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz studia podyplomowe w zakresie matematyki, fizyki z informatyką oraz organizacji i zarządzania oświatą.

 


 

NAJLEPSI ABSOLWENCI

Pomimo, że od zakończenia roku szkolnego upłynęło sporo czasu, to warto nieco cofnąć się w czasie by uzupełnić informację, która ze względu na cykl wydawniczy gazetki nie mogła ukazać się w poprzednim numerze. Podczas uroczystości zakończenie roku szkolnego miałem przyjemność wręczyć nagrodę Wójta Gminy Kleszczewo najlepszym absolwentom szkół z terenu naszej gminy. Najlepsze wyniki na zakończenie edukacji w szkołach uzyskali:

Gimnazja:

- Kleszczewo – Monika Kozłowska

- Tuce – Dominika Urbańska

Szkoły podstawowe:

- Kleszczewo – Patrycja Roś

- Tulce – Katarzyna Stefaniak

- Zimin – Kinga Keller i Ł ukasz Majchrzycki.

 

Bogdan Kemnitz