Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Deratyzacja na terenie gminy.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 kwietnia 2012r. 

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami i § 32 uchwały Nr XLI/274/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kleszczewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 97, poz. 1852) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

  1. Zarządzam przeprowadzenie deratyzacji na terenie całej gminy.
  2. Deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy. 

§ 2 

  1. Wyznaczam termin przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 01 maja 2012r. do 15 maja  2012r.
  2. Właściciele (zarządcy, użytkownicy) nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia trutek na gryzonie w okresie przeprowadzenia deratyzacji. 

§ 3 

Nieprzestrzeganie powyższego obwieszczenia grozi karą grzywny określoną w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami).       

 

         Wójt Gminy

                /-/

mgr inż. Bogdan Kemnitz