Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2012 / MAJ
» MAJ

ZIMOWE STRATY W ROLNICTWIE

Zima 2011/2012, początkowo łagodna i przyjemna, z 10-cio stopniowymi temperaturami i kwitnącymi stokrotkami w styczniu, zapisze się jednak w naszej pamięci jako bardzo ostra i surowa. Temperatury od 27 stycznia do połowy lutego br. spadały w niektórych rejonach Polski poniżej -30 stopni. Negatywne skutki tak dużych spadków temperatury, potęgowane były przez brak pokrywy śnieżnej.

Najbardziej z powodu ostrej zimy ucierpieli rolnicy. W urzędzie Gminy zostało złożonych 170 zgłoszeń strat mrozowych w gospodarstwach, dotyczących 2641 hektarów upraw. Wśród zgłoszonych strat zdecydowany prym wiodą zboża. S traty w uprawach pszenicy zgłoszono na 2641 ha, pszenżyta na 385 ha, jęczmienia na 147 ha. Znaczne straty, większe niż to się wydawało wczesną wiosną, zanotowano w uprawach rzepaku – dotyczą one 694 ha plantacji tej rośliny.

Konsekwencją większości zgłoszonych strat była konieczność zaorania zasiewów i obsiania pól na nowo. Duża skala strat spowodowała kolejny problem – brak odpowiedniej ilości materiału siewnego zbóż jarych. Ceny materiału siewnego sięgały 3 tys. zł za tonę, co wraz z innymi dodatkowymi kosztami odtworzenia upraw znacznie pogorszyło sytuację gospodarstw.

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy? Jedyną formą, którą może w indywidualnym przypadku zaoferować Gmina jest ulga w podatku rolnym, jednakże wniosek nie może być uzasadniony jedynie wymarznięciem upraw. Informacje odnośnie form pomocy proponowanych przez instytucje Państwowe zamieszczone są na stronie 4-5 „S”, a także na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń. 


STRATY NIE TYLKO NA POLACH

Przebieg pogody minionej zimy bardzo niekorzystnie odbił się również na nowych nasadzeniach w gminnym parku w Kleszczewie. Sporo młodych roślin wymarzło, co oznacza konieczność wykonania nowych nasadzeń. Największy zakres strat dotyczy krzewów.

Prace przy rekultywacji parku zostały zakończone w ubiegłym roku, jednak efekt będzie narastał sukcesywnie wraz z rozwojem nasadzonych roślin oraz pojawianiem się kolejnych elementów małej architektury. D o wykonania jest szeroki zakres prac pielęgnacyjnych, na instalację czeka m.in. system napowietrzania stawów z fontanną, a także altana, która w połowie roku ozdobi „górkę”. Niezależnie od dalszych zamierzeń już dzisiaj park zasługuje na miano wizytówki naszej Gminy, stąd też warto wybrać się tutaj na wiosenny spacer. Informacja dla zmotoryzowanych: miejsca do parkowania znajdują się przy ulicy Parkowej, tj. przy wjeździe do parku od ulicy Średzkiej.

Rekultywację parku przeprowadzono dzięki wsparciu programu regionalnego dla Wielkopolski, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. 


INWESTYCJE I REMONTY NA WIOSNĘ

Nabiera nowych kształtów Gminny O środek Kultury. Obiekt już od zeszłego roku poddawany jest gruntownemu remontowi i przebudowie. Zakończenie prac przewidziane jest w połowie roku, jednak będzie zapewne potrzebny dodatkowy czas na wyposażenie pomieszczeń – Gmina poszukuje dodatkowych źródeł na sfinansowanie tych zakupów, m.in. w programach unijnych. Warto przypomnieć, że prace remontowo-budowlane w GOK współfinansuje budżet Unii Europejskiej, za pośrednictwem 2 programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszą inwestycją podjętą w 2012 roku jest budowa boiska „Jastrząbek” w Krerowie, którą prowadzi samorząd tej miejscowości przy udziale Urzędu Gminy. Obecnie płytę przyszłego boiska obsiano trawą, w kolejnym etapie przewidziane jest wykonanie ogrodzenia.

Ogłoszone są przetargi na I etap modernizacji budynku strażnicy OSP Śródka-Krzyżowniki oraz na budowę płyty pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy gminnym kompleksie sportowym w Kleszczewie.

Jak co roku wiosną prowadzone są prace konserwacyjne na drogach gruntowych. Wykonywane są także ostatnie z założonych wcześniej zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych i utwardzania nawierzchni dróg na nowych terenach inwestycyjnych.

Znaczna część zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Gminy na 2012 rok jest obecnie w stadium przygotowań do realizacji.

Wśród tegorocznych zadań dominują modernizacje istniejących obiektów komunalnych.

W zdecydowanej większości przypadków niezbędnym warunkiem przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji jest pozyskanie wsparcia finansowego z dodatkowych źródeł, są to głównie środki Unii Europejskiej. Niestety nie wszystkie rodzaje inwestycji kwalifikują się do dofinansowania.


POLSKIE METROPOLIE

O dokonaniach i kierunkach rozwoju polskich metropolii dyskutowano podczas konferencji naukowo-samorządowej 19 i 20 kwietnia w Poznaniu. Organizatorami tego wydarzenia były: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Unia Metropolii Polskich, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Centrum Badań Metropolitalnych. S potkania były okazją do wymiany poglądów odnośnie teorii i praktyki funkcjonowania metropolii, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. W ramach programu konferencji odbyło się otwarte posiedzenie Rady S towarzyszenia Metropolia Poznań, podczas którego, dokonano m.in. podsumowania wyników współdziałania gmin zrzeszonych w w/w Stowarzyszeniu. 


DZIAŁA ZWIĄZEK ODPADOWY

Wśród inicjatyw, które mają swoje źródło w ramach współpracy gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, jest realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów. Podobnie jak w przypadku innych tematów będących w kręgu zainteresowania tej grupy samorządów, tak i tutaj część gmin sformalizowało współpracę. 10 gmin, w tym Gmina Kleszczewo, utworzyło Zgromadzenie Międzygminne „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. W dniu 2 kwietnia dokonano wyboru władz. Przewodniczącym Z gromadzenia Związku został Wójt Gminy S uchy Las Grzegorz Wojtera, a Przewodniczącym Zarządu Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mirosław Kruszyński.  


WKRÓTCE OTWARCIE S5

Na przełom maj/czerwiec wyznaczono termin otwarcia nowych odcinków obwodnic Poznania, w tym drogi ekspresowej S 5. Inwestycja jest realizowana przez GDDKiA. W tym samym czasie zostanie oddany również o użytku węzeł łączący autostradę A 2 oraz drogę ekspresową S 5 – w tym przypadku jest to inwestycja Autostrady Wielkopolskiej S.A .

Zapadły już ostateczne decyzje w sprawie nazw obu węzłów położonych na terenie naszej Gminy. Węzeł będący skrzyżowaniem autostrady A 2 z drogą ekspresową S 5 będzie nosił nazwę „Poznań-Wschód”, natomiast na S5 znajdzie się węzeł „Kleszczewo”. Zgodnie z uzasadnieniem GDDKiA nazwy są konsekwencją uwarunkowań prawnych oraz przyjęcia jednolitego schematu oznaczeń dla systemu dróg stanowiących obwodnice Poznania. Wprawdzie nie powiodły się próby przeforsowania nazw węzłów tak, by w obu przypadkach jednoznacznie kojarzyły się one z Gminą Kleszczewo, jednakże z punktu widzenia marketingu gospodarczego nazwa „Poznań-Wschód” jest również korzystna.


NAGRODY I STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH

Podczas uroczystości, która miała miejsce 4 kwietnia br. w Urzędzie Gminy, cztery osoby zostały wyróżnione za wybitne osiągnięcia sportowe za rok 2011.

Nagrodę Wójta Gminy otrzymali:

– Szymon Bytniewski, za osiągnięcia w lekkiej atletyce – biegi długodystansowe,

– Alex Garbat, za osiągnięcia w szermierce – floret,

– Konrad Krzemiński, za osiągnięcia w lekkiej atletyce – sprint.

Ponadto stypendium sportowe za osiągnięcia w sztukach walki – taekwondo olimpijskie, otrzymała Dąbrówka Graczyk.

Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia są przyznawane z inicjatywy Wójta, bądź na złożony wniosek, zawodnikom w wieku do 24 lat, stale zamieszkującym na terenie naszej Gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie krajowym i międzynarodowym – szczegóły określają uchwały Rady Gminy (nr V/33/2011 oraz nr V/32/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku).

Tradycja doceniania sukcesów indywidualnych mieszkańców naszej gminy uległa ostatnio rozszerzeniu na kolejne grono potencjalnych beneficjentów. Podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia br. uchwalony został „Gminny program wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, którego celem jest promowanie oraz wspieranie uczniów uzdolnionych naukowo (uchwała nr XVIII/137/2012 – treść uchwał dostępna na stronie internetowej Gminy). 


                                       OCZEKIWANA MODERNIZACJA

Chociaż zdecydowana większość prac prowadzonych jest na terenie sąsiedniej Gminy Kórnik, to jednak największy pożytek z modernizacji drogi wojewódzkiej nr 433 (na odcinku Tulce – Trasa Katowicka S 11) odniosą mieszkańcy naszej Gminy. Cieszy dobre tempo prac. Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

 

 

Bogdan Kemnitz