Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» KWIECIEŃ

STRATY W UPRAWACH

Zdecydowana większość plantacji pszenicy nie przetrzymała tegorocznej zimy. Silny mróz w lutym br. przy braku pokrywy śnieżnej jest przyczyną ogromnych strat w uprawach. Oprócz pszenicy ucierpiały także w naszej gminie uprawy rzepaku – i w tym przypadku spora powierzchnia również nadaje się do likwidacji, a pozostałe uprawy w większości nie mają szans na wydanie normalnych plonów.

Niestety do dnia składania materiału do druku brak jest satysfakcjonujących informacji o możliwych formach pomocy dla rolników, tym niemniej zaistniałe straty prosimy zgłaszać w Urzędzie  Gminy (formularze dostępne również na stronie internetowej www.kleszczewo.pl).


PODPISANIE UMOWY

W dniu 13 marca miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowania na potrzeby świetlicy multimedialnej pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Ziminie. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisała Dyrektor Emilia Dunal, z ramienia Gminy Wójt  przy asyście Skarbnika Mirosławy Nowak.

Podpisanie umowy otwiera możliwość rozpoczęcia realizacji zadania. Proces przygotowania przedsięwzięcia jest zwykle dłuższy od jego wykonania. Duże zniecierpliwienie brakiem efektów w tym zakresie wyrażali już uczestnicy zebrania wiejskiego w Ziminie jesienią 2011 roku – jak się okazało do finału było jeszcze daleko.  Przebudowa świetlicy i jej wyposażenie nastąpi w bieżącym roku.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie mieszkańcom Zimina i okolic miejsca do organizacji spotkań, min. edukacyjnych, ale również kulturalnych i integracyjnych. Uczniowie szkoły zyskają dodatkowe wyposażenie, w tym służące do nauki języków obcych.   


BUDOWA DRÓG NA NOWYCH TERENACH INWESTYCYJNYCH

Sukcesywnie prowadzone są prace umożliwiające zagospodarowanie działek powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych terenów przeznaczonych pod zabudowę. Podstawowe zabiegi to utwardzanie dróg oraz budowa sieci wodociągowych. Powyższe zabiegi, w przypadku gdy właściciel wnosił opłatę planistyczną wykonywane były w naszej gminie w ramach specjalnych umów o partycypacji.  Obecnie, w związku z upływem terminu objętego obowiązkiem wnoszenia opłaty planistycznej,  na terenie naszej Gminy realizowane są ostatnie przedsięwzięcia w ramach wzmiankowanych umów.

Czy Gmina będzie dalej wspierać przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zależeć będzie głównie od możliwości budżetu.


ZBIÓRKA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW

Niepowodzeniem zakończyła się akcja zbiórki przepracowanych olejów silnikowych zorganizowana dla naszych mieszkańców  przez Urząd Gminy.

Zebrano zaledwie 460 litrów, w tym 200 litrów dostarczył Zakład Komunalny. Odpadu można było się pozbyć nieodpłatnie. Niestety, by akcja była darmowa również dla Gminy, powinniśmy zebrać minimum 1000 litrów.   Zapewne jedną z przyczyn niepowodzenia akcji zbiórki przepracowanych olejów silnikowych jest sytuacja w rolnictwie – ogromna większość rolników w tym czasie była zajęta ponownym obsiewaniem pól.


DROGA 433

Jak już informowaliśmy trwają przygotowania do przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej nr 433 na odcinku Tulce (ul. Kasztanowa) - węzeł „Koninko” na S11. W wyniku przetargu Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę, którym jest  firma Skanska S.A.  Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na 14 kwietnia br., zakończenie na 30 września 2012 r.


GMINA NA PIĄTKĘ

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poinformowało o przyznaniu naszej gminie tytułu  „Gmina na piątkę”.  Badaniu zostały podane 432 gminy (17% gmin w Polsce),  w których na podstawie  rankingów opracowanych przez Instytut Przedsiębiorstwa  SGH za lata 2002 i 2007 odnotowano wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Przedmiotem oceny był poziom obsługi potencjalnych inwestorów, który w przypadku 64 gmin wyróżnionych tytułem „Gmina na piątkę” , w tym Gminy Kleszczewo,  uznany został jako szczególnie wysoki. 


 ANKIETA DOTYCZĄCA TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Do mieszkańców naszej Gminy została rozesłana ankieta dotycząca funkcjonowania komunikacji publicznej. Wszystkich zainteresowanych tematem, również tą drogą uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i zwrot ankiety (również poprzez Internet). Sugestie i wnioski dotyczące systemu komunikacji publicznej, w tym zwłaszcza komunikacji Gminy Kleszczewo, mogą wykraczać poza tematykę zawartą w pytaniach ankietowych. Termin udzielenia odpowiedzi mija wprawdzie 6 kwietnia, ale mając na względzie umożliwienie wypowiedzenia się czytelnikom obecnego numeru „S” prosimy o dostarczenie ankiet do Zakładu Komunalnego  ostatecznie do 13 kwietnia.

                                                                                                          Bogdan Kemnitz