Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» WRZESIEŃ

MODERNIZACJA ROKU

Park w Kleszczewie znalazł się w finale konkursu „Modernizacja roku” i otrzymał nominację do tytułu w kategorii „Tereny zielone”. Zwycięzcą konkursu w tej kategorii zostało ostatecznie Wejherowo za rewitalizację parku miejskiego. W głosowaniu internetowym, wprowadzonym po raz pierwszy w tym roku, jako odrębne kryterium, znaleźliśmy się na 3 miejscu. Do konkursu zgłoszono 922 przedsięwzięcia modernizacyjne z całej Polski. Oceny dokonano w 13 kategoriach.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród miała miejsce 29 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Modernizacja parku w Kleszczewie była możliwa m.in. dzięki zaangażowaniu środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

 


NOWY ROK SZKOLNY

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/2013. W naszej gminie naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach rozpoczęło 839 uczniów. Do tej liczby należy dodać 238 wychowanków przedszkoli publicznych oraz 122 uczęszczających do placówek niepublicznych.

Jak każdego roku tak i obecnie wzbogaceniu ulega baza dydaktyczna szkół. Największe powody do zadowolenia mają zapewne uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ziminie. Przebudowa jednego z pomieszczeń szkoły na potrzeby świetlicy multimedialnej to jednocześnie możliwość korzystania przez uczniów szkoły z najnowocześniejszego sprzętu dydaktycznego, w tym wyposażenia pracowni językowej i tablicy interaktywnej, m.in. umożliwiającej prowadzenie atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych, a także wspólne oglądanie filmów. Wykonanie dodatkowego wejścia, umożliwia pełne udostępnienie świetlicy multimedialnej dla okolicznych mieszkańców również poza godzinami pracy szkoły. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina zyskała dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uzyskanie wsparcia Unii Europejskiej pozwoli także na zrealizowanie przez Gminę jeszcze jednego ważnego przedsięwzięcia dla SP w Ziminie. Zadanie jest już w trakcie wykonania i zawiera szereg działań zmierzających do zagospodarowania terenu wokół szkoły. Najważniejszym efektem będzie niewątpliwie powstanie boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej o wymiarach 44 na 22 m. Cały teren zostanie ogrodzony, powstanie również skwerek zieleni. Z nadmiaru gruntu uformowana zostanie górka, która może być wykorzystana zimą przez małych saneczkarzy.

To jeszcze nie koniec nowości w Ziminie – od 1 września rozpoczęło tutaj działalność przedszkole. Obecnie oddział liczy 16 dzieci. Ponieważ decyzja o utworzeniu oddziału przedszkolnego zapadła stosunkowo niedawno dzieci korzystają z pomieszczeń tymczasowych, ale jeszcze w tym roku przewidziane jest wykonanie Sali i sanitariatów specjalnie na potrzeby grupy maluchów. Placówka została uruchomiona jako oddział przedszkola w Kleszczewie, jednak od początku przyszłego roku jej prowadzenie zostanie powierzone prowadzącemu szkołę Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi.

Uzupełnieniem bazy sportowej przy Zespole Szkół w Kleszczewie jest pełnowymiarowe boisko sportowe, które jest elementem budowanego sukcesywnie gminnego stadionu sportowego. Prace budowlane zostały już zakończone, ale korzystanie z murawy przewidziane jest dopiero na wiosnę. Warto podkreślić profesjonalne wykonanie płyty boiska. W celu zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu trawy zadbano także o sztuczne nawodnienia obiektu. Wykonawca prac, firma „Ogród” ze Skwierzyny, ma na swoim koncie między innymi wykonanie płyty stadionu we Wrocławiu. Teren obok głównego boiska może służyć także jako mini boisko treningowe, na którym zapewne odbywać się będą zajęcia z wychowania fizycznego. Podobnie jak w przypadku dwóch projektów zrealizowanych w Ziminie (świetlica i zagospodarowanie terenu), tak też tutaj Gmina skorzystała ze środków Unii Europejskiej.

Przy Zespole Szkół w Kleszczewie, jeszcze w tym roku, powstanie plac zabaw dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Program „Radosna szkoła” jest finansowany po połowie przez Gminę i budżet Państwa.

Kolejny obiekt sportowy zyska również Zespół Szkół w Tulcach. Powstaje tutaj boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej. Jest to kolejny gminny „Jastrząbek” (nasz odpowiednik „Orlików”). Powierzchnia boiska wynosi 30x60m. Ze względu na przewidywane intensywne wykorzystanie obiektu (przed południem szkoła, po południu mieszkańcy) wzrost trawy będzie również wspomagany poprzez sztuczne nawodnienie. Cały teren za obiektami szkoły i GOKiS został wyrównany, przewidziane jest także zamontowanie zakupionego już wcześniej ogrodzenia.

W celu jak najszerszego wykorzystania nowych boisk – ich administrowaniem będzie zajmował się GOKiS.

 


INWESTYCJE

Nawiązując do tematyki przedstawionej powyżej, omówienie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych należy rozpocząć od budowy kolejnego boiska „Jastrząbek”, tym razem w Komornikach. Wkrótce ruszy budowa płyty boiska, dokończenie prac nastąpi w roku przyszłym. Na wiosnę będzie także gotowe do użytku boisko w Krerowie.

Ważnym przedsięwzięciem w zakresie poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę jest budowa wodociągu Komorniki-MOP Tulce. Rurociąg o długości 1650 m i średnicy 160 mm pozwoli na zapewnienie pełnego zaspokojenia dostaw wody dla Komornik i Bylina (głównego fragmentu tej miejscowości). Wykonawcą jest Zakład Komunalny.

  

Trwa I etap modernizacji budynku OSP Krzyżowniki-Śródka. Już w najbliższych dniach wykonawca wejdzie także na teren strażnicy OSP Gowarzewo, gdzie wykonane zostaną prace związane z gruntowną modernizacją obiektu, jak również z zagospodarowaniem terenu. W obu przypadkach przetarg wygrała ta sama firma, tj. Bud-Mix z Niechanowa. Modernizacja obu budynków odbywa się przy udziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego przez Unię Europejską.

 


ZEBRANIA WIEJSKIE

Mieszkańców sołectw Gminy Kleszczewo zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich. Spotkania poświęcone są uchwaleniu budżetów sołectw, czyli podziałowi tzw. funduszu sołeckiego. W trakcie spotkań Sołtysi przedstawią także stan realizacji przedsięwzięć ujętych w tegorocznych planach funduszu.

Tradycyjnie podczas zebrań będzie również okazja do rozmów na wszystkie tematy związane z funkcjonowaniem Gminy. Każda seria zebrań wiejskich ma swój temat przewodni – w tym roku będzie to kultura i sport w naszej gminie.

Wśród tematów poruszona zostanie także kwestia sytuacji budżetów gmin i akcji podjętej przez polskie samorządy w kierunku zrekompensowania gminom dochodów utraconych w ostatnich latach w wyniku zmian w prawie – mieszkańców gotowych poprzeć inicjatywę zmiany obowiązujących przepisów w celu poprawy sytuacji finansów gmin uprzejmie prosimy o zabranie dowodów osobistych (na liście poparcia należy podać numer PESEL). Poniżej terminarz zebrań wiejskich:

 

L.p.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

GODZ

LOKAL

1.

Gowarzewo

10.09.2012

19.00

Sala OSP

2.

Bylin

11.09.2012

19.00

Sala w Urzędzie Gminy

3.

Poklatki

12.09.2012

19.00

Sala wiejska

4.

Kleszczewo

13.09.2012

19.00

Hala Sportowa salka na I ptr.

5.

Nagradowice

14.09.2012

19.00

Pałac PHR

6.

Markowice

17.09.2012

19.00

Sala wiejska

7.

Komorniki

18.09.2012

19.00

Sala OSP

8.

Krerowo

19.09.2012

19.00

Salka katechetyczna

9.

Krzyżowniki

20.09.2012

19.00

Sala OSP

10.

Śródka

21.09.2012

19.00

Sala OSP

11.

Zimin

24.09.2012

19.00

Szkoła Podstawowa

12.

Tulce

25.09.2012

19.00

Hala Sportowa sala nr 61

 

Bogdan Kemnitz