Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» CZERWIEC

S5 JUŻ PRZEJEZDNA, ALE…

nie oznacza to, że jej budowa jest już zakończona Prace budowlane realizowane są wzdłuż całej trasy i dotyczą praktycznie wszystkich elementów infrastruktury za wyjątkiem pasów jezdni.

Skromna uroczystość otwarcia i poświęcenia drogi ekspresowej S5 miała miejsce 3 czerwca 2012 roku, na kilka dni przed rozpoczęciem EURO 2012. W trakcie objazdu inwestycji, jak również podczas wspomnianej wyżej uroczystości na budowie pracowali wykonawcy. Prezentacji zakresu inwestycji dokonali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firm – głównych wykonawców. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego, miasta Poznań oraz gmin położonych wzdłuż trasy. Poświęcenia dokonał przedstawiciel Prymasa Polski.

Pomimo intensywnych zabiegów planowane udostępnienie drogi kierowcom opóźniło się o kilkanaście godzin, jednakże nastąpiło zgodnie z wcześniej założonym planem 4 czerwca br. Niestety, wśród prac do dokończenia w najbliższych miesiącach znajdują się roboty wykończeniowe w rejonie większości węzłów drogowych - dotyczy to także węzła „Kleszczewo”. Oznacza to, że wśród dat dotyczących uzyskania przez Gminę Kleszczewo bezpośredniego dostępu do systemu dróg krajowych, tą najważniejszą dopiero dopiszemy. Wg zapewnień budowniczych połączenie S5 z węzłem „Kleszczewo” ma nastąpić w czerwcu br. – zaawansowanie robót jest wysokie.

A oto nieco informacji odnośnie tej niezwykle ważnej dla naszego regionu inwestycji (źródło: GDDKiA). Drogę ekspresową S5 od Gniezna do węzła Poznań Wschód (A2) o długości 35 km zwaną Wschodnią Obwodnicą Poznania rozpoczęto budować pod koniec 2009 roku. Wykonawcami robót są: odcinek. I Gniezno- Czachurki hiszpańska firma Dragados S. A, odcinek II Czachurki – Kleszczewo Konsorcjum firm: Lider Eurovia Polska S. A, Partnerzy: Eurovia S. C. a. s., Hochtief, Warbud. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu między innymi:

 – 7 węzłów drogowych: Gniezno Południe, Łubowo, Czerniejewo, Iwno, Kostrzyn, Strumiany, Kleszczewo.

 – 41 nowych obiektów mostowych w tym: mostu nad rzeką Cybiną, wiaduktów dla dróg poprzecznych, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt oraz przepustów pod drogami i zjazdami

– 6 Miejsc Obsługi Podróżnych: Łubowo Pn, Łubowo Pd, Wagowo Pn, Wagowo Pd, Czerlejnko Pn, Czerlejenko Pd.

– przebudowie dróg publicznych i budowie dróg serwisowych łącznie ponad 66 km.

– ekranów akustycznych łącznie ok 14 km.

– oświetlenia 1780 szt. lamp

– barier sprężystych o łącznej długości 141 km. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyr. Oddziału w Poznaniu GDDKiA Trasa S5 na terenie Gminy Kleszczewo Zjazd z węzła „Kleszczewo” Zjazd w Kleszczewie – nasadzeń zieleni w ilości ok. 800 000 szt. (będą wykonane do końca br.)

 – trawników typu łąka w ilości ponad 1 mln m²

Wartość całkowita Projektu to ponad 1 400 mln zł. Projekt jest współfinansowany w 85 % przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wraz z oddaniem do ruchu wschodniej i zachodniej obwodnicy Poznania otwarte są również 2 nowe ważne strategicznie węzły autostradowe: Poznań Wschód i Poznań Zachód. Węzły te stanowią skrajne węzły obwodnicy Poznania i wydłużają ją z 13 do 25 km. Kierowcy poruszający się pomiędzy tymi węzłami będą korzystać z bezpłatnego przejazdu.

Węzeł Poznań Zachód stanowi optymalne połączenie z lotniskiem Ławica oraz stadionem miejskim. Koszt budowy obu węzłów wyniósł blisko 100 mln PLN netto w 2/3 koszt ten został sfinansowany przez spółkę Autostrada Wielkopolska SA, a w 1/3 przez GDDKiA.

Budowę węzła Poznań Wschód rozpoczęto w czerwcu 2011 r. i z uwagi na bliskość węzła w stosunku do autostradowego Placu Poboru Opłat Nagradowice Autostrada Wielkopolska SA sfinansowała realizację trzeciego pasa ruchu pomiędzy węzłem a PPO na długości 1,5 km. Koszt budowy węzła to 53 mln PLN netto.

Wykonawcą prac w przypadku obu węzłów jest Strabag Polska.

 


ŚWIETLICE JUŻ W REMONCIE

Bieżący rok zapisze się pod znakiem remontów przewidzianych w Planach Odnowy Miejscowości.

– Rozpoczął się już remont strażnicy Śródka-Krzyżowniki. Wykonano nowe pokrycie dachowe. Dach został ocieplony, podobny zabieg wkrótce zostanie wykonany w przypadku ścian. Wymieniona zostanie również stolarka okienna i drzwiowa. Prowadzony obecnie pierwszy etap prac obejmuje także powiększenie świetlicy. Remont dużej sali i zaplecza kuchenno-sanitarnego przewidziany jest w II etapie.

– Prywatny inwestor prowadzi remont dużej sali oraz zaplecza kuchenno-sanitarnego w strażnicy w Kleszczewie. W pomieszczeniach, które zostały wydzierżawione przez gminę rozpocznie działalność restauracja.

– Wykonywana jest adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ziminie na potrzeby ogólnodostępnej, nowoczesnej świetlicy. W ramach wyposażenia pomieszczeń, zyska także urządzenie pracowni językowej. W sąsiedniej sali, po przeprowadzeniu remontu przewidziane jest uruchomienie oddziału przedszkolnego. Warto dodać, że przy szkole wkrótce rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową boiska o sztucznej nawierzchni. Inwestorem powyższych zadań jest Gmina – prowadzeniem przedszkola zajmie się Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie.

– Ruszyła procedura przetargowa największego przedsięwzięcia w prezentowanej grupie zadań, jakim jest modernizacja strażnicy w Gowarzewie wraz zagospodarowaniem terenu.

Powyższe przedsięwzięcia zostały uwzględnione w Planach Odnowy Miejscowości. Projekty realizowane w strażnicach Śródka- -Krzyżowniki, Gowarzewo, a także w SP w Ziminie realizowane są z udziałem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

 


KOLEJNE OBIEKTY SPORTU I REKREACJI

Wspomniane wyżej boisko o sztucznej nawierzchni przy SP w Ziminie to nie jedyna inwestycja w zakresie bazy sportowej przygotowywana do realizacji na terenie Gminy.

Wyłoniony został wykonawca budowy płyty boiska sportowego w Kleszczewie. Przewidziana jest także budowa boiska „Jastrząbek” w Komornikach, a także w Tulcach obok kompleksu boisk „Orlik”. Podobne boisko powstaje także ze środków sołeckich w Krerowie.

Szewce będą pierwszą miejscowością nie posiadającą statusu sołectwa, która wkrótce będzie miała plac zabaw – z tej atrakcji będą zapewne korzystać mieszkający w pobliżu mieszkańcy skraju Gowarzewa i Tulec.

Mówiąc o obiektach rekreacji nie sposób nie wspomnieć o modernizowanym parku gminnym w Kleszczewie – obiekt jest obecnie doposażany w elementy przewidziane do montażu w bieżącym roku, usuwane są również skutki wyjątkowo ostrej zimy. Już teraz park można śmiało traktować jako wizytówkę naszej Gminy i warto tutaj zaplanować wizytę (okazja będzie podczas Dni Kleszczewa). Pierwsze zabiegi poprawiające atrakcyjność parku w Gowarzewie podjęła także miejscowa Rada Sołecka. Boiska w Ziminie, Komornikach i Kleszczewie, a także plac zabaw w Szewcach stanowią część przyjętych do realizacji Planów Odnowy Miejscowości i przewidziane są do współfinansowania z programu Unii Europejskiej PROW. Modernizacja parku w Kleszczewie przeprowadzona została przy udziale Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 


UTWARDZONE DROGI W NAGRADOWICACH

Boczne ulice w Nagradowicach zyskały wzmocnienie nawierzchni przy pomocy tłucznia drogowego.

 

Bogdan Kemnitz