Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LIPIEC/SIERPIEŃ

Z WĘZŁA „KLESZCZEWO” NA S5 I A2

12 lipca został udostępniony dla kierowców węzeł „Kleszczewo” na drodze ekspresowej S5 (zdjęcie na okładce). Oznacza to nie tylko możliwość korzystania z drogi ekspresowej, ale także z oddanej do użytku w 2003 roku, a dotąd dla gminy eksterytorialnej, autostrady A2. Jest to niewątpliwie przełomowe wydarzenie, zmieniające położenie Gminy na mapie gospodarczej Polski. Wprawdzie nie możemy w tym miejscu zapominać, że w ostatnim okresie podobnych miejsc powstało więcej, niemniej jednak, dla naszej Gminy to absolutnie nowa sytuacja. Położenie przy obwodnicy Poznania to dla dużej części mieszkańców przede wszystkim znaczne ułatwienie codziennego dostępu do miejsc położonych w tym mieście, jak również w innych gminach aglomeracji.

Pomimo, że na węźle odbywa się już normalny ruch to do wykonania pozostało tutaj jeszcze trochę pracy. Wkrótce także będziemy mogli podróżować nowym fragmentem drogi wojewódzkiej nr 434, który stanowi obwodnicę Kleszczewa – dotychczasowy odcinek, stanowiący w większości przebiegu ulicę Sportową, stanie się drogą gminną.

Do pozytywnych efektów budowy węzła „Poznań Wschód” możemy z kolei zaliczyć także wywiązanie się inwestora wobec Gminy odnośnie odnowienia nawierzchni asfaltowej na drodze (gminnej) w Nagradowicach. 


SEZON INWESTYCYJNY W PEŁNI

Chociaż w tym roku brak tak spektakularnych zadań, jak chociażby ubiegłoroczna budowa kanalizacji na połowie obszaru Gminy, to jednak udało się pozyskać środki na realizację całego szeregu przedsięwzięć rozproszonych w większości miejscowości Gminy. Oto aktualny stan powyższych zadań:

– dobiega końca modernizacja wraz z rozbudową Ośrodka Kultury w Kleszczewie. Do wykonania pozostały głównie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, czekamy na rozpatrzenie wniosku złożonego do PROW o dofinansowanie wyposażenia,

– trwają prace związane z remontem strażnicy Śródka – Krzyżowniki,

– w Ziminie przygotowywane są pomieszczenia na potrzeby ogólnodostępnej świetlicy multimedialnej. Pomieszczenie na ten cel wydzielone zostało w budynku Szkoły Podstawowej. Wkrótce wykonana zostanie także adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola, które w tym miejscu zamierza uruchomić Gmina przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie.

– w strażnicy w Kleszczewie wykonywane są prace przez strażaków, którzy remontują garaże (m.in. posadzki i wymiana bramy), jak również przez prywatnego inwestora adaptującego wydzierżawione przez siebie pomieszczenia na potrzeby restauracji.

– trwa budowa płyty pełnowymiarowego boiska sportowego w Kleszczewie,

– zakończona została budowa placu zabaw w Szewcach. Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu,

– trwa budowa boiska w Krerowie – głównym wykonawcą zadania jest samorząd wiejski.

W przygotowaniu są obecnie m.in.: zagospodarowanie terenu SP Zimin wraz z budową boiska o sztucznej nawierzchni (jest już po otwarciu ofert), budowa boiska trawiastego w Tulcach (wyłoniony wykonawca zadania), remont strażnicy w Gowarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu (przetarg 6 VIII br.), budowa drogi w Markowicach (przetarg 8 VIII br.), budowa boiska w Komornikach. Ponowiony został przetarg na budowę placu zabaw „Radosna szkoła” w Kleszczewie – w pierwszym terminie została złożona tylko jedna oferta o wartości wyższej niż wielkość kwoty przeznaczona przez Gminę.

W celu realizacji powyższych przedsięwzięć pozyskana została pomoc z aż 9 programów unijnych (dalsze dwa wnioski w toku rozpatrywania), zaangażowane są także dodatkowe środki ze źródeł krajowych. 


NAJLEPSI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Tradycyjnie już podczas zakończenia roku szkolnego wręczane są nagrody przyznane przez Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku po raz pierwszy przyznanie nagród zostało włączone w ramy uchwalonego przez Radę Gminy programu wpierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program oprócz uhonorowania najlepszych absolwentów przewiduje także nagrody i wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Podstawą do przyznania nagrody jest zostanie laureatem lub finalistą konkursu interdyscyplinarnego, konkursu przedmiotowego lub konkursu tematycznego o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanego prze Kuratora Oświaty. W przypadku, gdy uczeń zostanie laureatem konkursu artystycznego lub konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim gdzie organizatorem nie jest Kuratorium, może zostać przyznane wyróżnienie. Nagrody i wyróżnienia mają charakter rzeczowy i przyznawane są z inicjatywy wójta lub na podstawie wniosku dyrektora szkoły. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień bierze udział także specjalnie w tym celu powołana przez wójta Komisja ds. nagródi wyróżnień za osiągnięcia w nauce.

Na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 nagrody dla najlepszego absolwenta gimnazjów odebrały po dwie osoby z każdego z gimnazjów – powodem było uzyskanie identycznych wyników w nauce. I tak w Kleszczewie najlepszymi absolwentkami gimnazjum zostały Maria Mąderek i Magdalena Ochowiak, natomiast w Tulcach nagrody otrzymały Amira Shadi i Joanna Sierańska. W szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy najlepszymi absolwentkami zostały Michalina Wielgosik – SP Kleszczewo, Aleksandra Banaszak – SP Tulce oraz Izabela Melewska – SP Zimin. Jak widać nagroda dla najlepszego absolwenta została w tym roku zdominowana przez dziewczyny.

Nagrody za osiągnięcia w konkursach otrzymały Sarah Skiba oraz Joanna Tarnowska – obie z Zespołu Szkół w Tulcach, natomiast wyróżnienia zostały wręczone w Zespole Szkół w Kleszczewie, następującym osobom: Dawidowi Gruszczyńskiemu, Maksymilianowi Koszyczarkowi i Darii Toś.

W czerwcu miał miejsce również finał konkursu „Omnibus gminny”. Zwycięzcami tego utrzymanego w nieco luźniejszej konwencji,  ale wymagającego szerokiego, wybiegającego poza ramy programów szkolnych zakresu wiedzy, były:

– w kategorii gimnazjum – Joanna Sierańska z ZS w Tulcach,

– w kategorii szkół podstawowych – Rozalia Kujawa z ZS w Kleszczewie. 


NOWY ZARZĄD W „ŚWIATOWIDZIE”

W dniu 12 lipca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Światowid”, podczas którego uchwalono absolutorium dla dotychczasowych władz Stowarzyszenia, jak również dokonano wyboru kierownictwa na kolejną kadencję. Zdecydowano o rozszerzeniu składu Zarządu z trzech do pięciu osób. W skład Zarządu weszli: Małgorzata Halber, Zygmunt Nowaczyk, Karol Soberski, Katarzyna Jórga, Piotr Pacholczyk. Funkcję Prezesa powierzono Małgorzacie Halber. Katarzyna Jórga, która pełniła funkcję Prezesa w poprzedniej kadencji zrezygnowała z ponownego kandydowania na to stanowisko. Rezygnację z kandydowania do Zarządu złożył Marek Kurek, który był członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji. Uczestnicy zgromadzenia wybrali także 28 osobową Radę Projektową – odpowiedzialną za rozpatrywanie, zgodnie z obowiązującymi kryteriami, wniosków o datacje z programów unijnych, postawionych do dyspozycji tzw. Lokalnych Grup Działania. Naszą Gminę reprezentują ponownie Jolanta Fludra, Ewa Lesińska i Bogdan Kemnitz.

Stowarzyszenie „Światowid” z siedzibą w Łubowie swym zasięgiem obejmuje obszar 14 gmin. Członkami są m.in. lokalne samorządy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne. Wśród najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia jest realizacja programów „Leader” oraz „Działaj lokalnie”. 


NA SPORTOWEJ BEZPIECZNIEJ

Poszerzona jezdnia wraz z odwodnieniem nowy chodnik, barierki chroniące pieszych to nowy wizerunek ulicy Sportowej w Tulcach. Wysoki standard, który zyskuje droga wojewódzka nr 433 dotyczy nie tylko przebiegu w Tulcach, ale całego odcinka, aż do trasy S11. Wielu mieszkańców naszej Gminy korzystających z tej drogi z ulgą mija Żerniki, które były dotąd zmorą kierowców. Warto docenić także sprawną realizację inwestycji (prace znacznie wyprzedzają założone terminy), jak również wysoką jakość prac.

 

Bogdan Kemnitz