Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Deratyzacja na terenie Gminy Kleszczewo.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo 

z dnia 19 kwietnia 2013r. 

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
i § 27 uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r., poz. 2194) zarządzam, co następuje:
 

§ 1 

  1. Zarządzam przeprowadzenie deratyzacji na terenie całej gminy.
  2. Deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy. 

§ 2 

  1. Wyznaczam termin przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 01 maja 2013r. do 15 maja  2013r.
  2. Właściciele (zarządcy, użytkownicy) nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia trutek na gryzonie w okresie przeprowadzenia deratyzacji.

 
§ 3 

Nieprzestrzeganie powyższego obwieszczenia grozi karą grzywny określoną
w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity z 2013r. Dz. U., poz. 391 ze zmianami).

 

       

 

         Wójt Gminy

                /-/

mgr inż. Bogdan Kemnitz