Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


>> START / GMINNE ABC / ROK 2013 / MAJ
» MAJ

 

SKŁADAMY DEKLARACJE

„Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, a wraz z nią „Vademecum utrzymania czystości i porządku” oraz ulotka Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, to materiały, które trafiły wraz z nieodpłatnym numerem gazetki „Samorząd” do każdego (przynajmniej taka była intencja) gospodarstwa domowego w naszej gminie. W gazetce znalazła się także informacja o rozpoczęciu z dniem 6 maja br. pracy przez delegaturę biura ZM GOAP – pracownik związku przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Gminy, w pokoju nr 9 (kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 222 90 58). Ponadto w dniu 4 maja br. zawitał do Tulec, Gowarzewa i Kleszczewa Ekobus, autobus wyczarterowany przez ZM GOAP w celu promocji idei wspólnej walki z zalewającymi nas odpadami. Była to znakomita okazja do zadawania pytań odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami, który w imieniu Poznania i 9 gmin wdrażany będzie przez Związek. W dniu wizyty Ekobusu nasza gmina zorganizowała Ekomajówkę, nadając w ten sposób odpowiednią oprawę akcji informacyjnej.

Można założyć, że powyższe działania podjęte przez Samorząd naszej Gminy oraz ZM GOAP spowodowały, że mieszkańcy gminy posiadają już podstawową wiedzę o nowym systemie gospodarowania odpadami. Posiadają także druki deklaracji i tutaj apel: postarajmy się w możliwie krótkim terminie dostarczyć deklaracje do ZM GOAP, najlepiej do biura delegatury w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, ewentualnie w Poznaniu na ul. Św. Michała 43. Termin wprawdzie mija 3 czerwca, ale im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Przed pracownikami Związku jest gigantyczna praca przyjęcia ogromnej liczby deklaracji i wprowadzenia ich do systemu informatycznego.

Na bieżąco informacje z ZM GOAP można śledzić na stronie internetowej www.goap.org.pl.


ZJAZD SAMORZĄDÓW

Rozwiązywanie problemu gospodarowania odpadami to nie jedyny temat, którym zajmują się wspólnie podpoznańskie gminy.

Forum wymiany poglądów i tworzenia planów rozwoju całego obszaru gmin członkowskich to domena Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Do Stowarzyszenia należą obecnie 22 samorządy w tym miasto Poznań i Powiat Poznański. Jak wiadomo do Stowarzyszenia należy również nasza Gmina.

W dniu 9 maja br. w CK Zamek miał miejsce II Zjazd Samorządów Metropolii Poznań. Spotkanie radnych i organów wykonawczych gmin członkowskich miało na celu głównie zaprezentowanie działalności Stowarzyszenia w 2012 roku, w tym przedstawienie zaawansowania prac nad realizacją wspólnych projektów. Działania dotyczą zarówno diagnozy i analizy obecnej sytuacji, jak również sfery tworzenia wspólnej strategii rozwoju, a także poszukiwania źródeł finansowania realizacji przedsięwzięć. Konkretnego wymiaru nabiera koncepcja rozwoju transportu publicznego w oparciu o linie poznańskiego węzła kolejowego – na opracowania Stowarzyszenie pozyskało blisko 2 mln zł. Wbrew pozorom sprawa może być także interesująca dla mieszkańców naszej gminy dojeżdżających do centrum Poznania, a to za sprawą węzłów przesiadkowych skomunikowanych z liniami autobusowymi. Z tematów wykonywanych na obszarze Metropolii Poznań przez związki międzygminne bądź w ramach wspólnych projektów samorządowych należy wymienić budowę schroniska dla zwierząt w Skałowie, wspomniana już wyżej inicjatywa wspólnego rozwiązywania problemu odpadów, uzgadniana obecnie współpraca w zakresie transportu publicznego, wspólny zakup energii elektrycznej – we wszystkich tych tematach zaangażowana jest nasza gmina. Ze stosunkowo luźną formą współpracy mamy do czynienia w przypadku gospodarki wodno- -ściekowej, gdzie gmina Kleszczewo stara się zachować możliwie pełną samowystarczalność (chociaż nie jest to w pełni możliwe). Z oczywistych względów nie uczestniczymy również w realizowanym od lat projekcie budowy sieci kanalizacyjnej obejmującej obszar chroniony Puszczy Zielonka.

W II Zjeździe Samorządów Metropolii Poznań wzięło udział 8 radnych gminy Kleszczewo oraz Z-ca Wójta p. Genowefa Przepióra.


OPS PROMUJE GMINĘ

Chociaż Ośrodek Pomocy Społecznej nie zajmuje się promocją, to jednak wykonując swoje zadania przyczynił się ostatnio dwukrotnie do znaczącego wyróżnienia naszej gminy.

W pierwszym przypadku z racji udziału w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Przedstawiciele samorządów zakwalifikowanych do finału konkursu (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie) zaproszeni zostali 15 maja br. do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdzie nastąpiło ogłoszenie wyników. Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, który jest inicjatywą Pary Prezydenckiej, ma na celu promowanie najlepszych praktyk wspierających rodziny. Laureatami zostały gminy Dzierżoniów, Mrozy i Siedlce. Chociaż nie otrzymaliśmy żadnej z trzech głównych nagród, to jednak znaleźliśmy się w gronie gmin, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności na rzecz rodziny.

Drugą okazją do pokazania gminy w kontekście propagowania dobrych praktyk w zakresie działalności prospołecznej był udział w III edycji konkursu „Wielkopolska otwarta dla osób niepełnosprawnych”. Konkurs organizowany jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu. Motywem przewodnim III edycji Konkursu stały się „dobre praktyki” – przykłady innowacyjnych rozwiązań, podejmowanych przez wielkopolskie powiaty i gminy na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym przypadku uroczysta Gala Laureatów miała miejsce 20 maja br. w studiu telewizyjnym w Poznaniu. Naszą gminę reprezentowali Wójt, Kierownik OPS, a także przedstawiciele osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Zwycięzcami konkursu zostały Gminy Kostrzyn i Czarnków.

W przypadku naszej gminy przedmiotem oceny w ramach obu konkursów były działania długookresowe prowadzone prze wiele osób i instytucji pod egidą OPS i utworzonego z inicjatywy pracowników tej jednostki Stowarzyszenia „Pomagam”. Niezależnie do aspektu promocyjnego najważniejszym efektem są korzyści odniesione przez wspierane rodziny i osoby niepełnosprawne. Słowo „korzyści” ma w tym przypadku wymiar nie tyle materialny, co społeczny. W trakcie rozmów po zakończeniu Gali podopieczni szczególne wyrazy wdzięczności kierowali pod adresem Kierownik OPS p. Mirosławy Radzimskiej.


GOWARZEWSKIE CENTRUM

Na takie miano zasługuje zapewne pełniący szeroki zakres funkcji na rzecz mieszkańców Gowarzewa obiekt Strażnicy OSP wraz z przyległym terenem, na którym znajduje się boisko wiejskie i plac zabaw. Uroku temu miejscu nadała urządzona właśnie zieleń. Wkrótce uzupełnione zostanie wyposażenie placu zabaw, a na boisku ustawione zostaną piłkochwyty. Gdyby jeszcze udało się wykonać remont elewacji budynku sklepu… Na razie niestety nie, nie jest to możliwe ze względu na koszt.

Bogdan Kemnitz