Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» CZERWIEC

WCHODZIMY W NOWY SYSTEM

W wyznaczonym terminie w naszej gminie deklaracje odnośnie wysokości opłat za odbiór odpadów złożyło 1420 właścicieli i zarządców nieruchomości oraz firm. W dniu oddania do druku „S” (18 czerwiec) ta cyfra uległa niewielkiej zmianie i wynosi 1452 (dane dotyczą biura ZM GOAP w UG). W skali 10 gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w wyznaczonym terminie zostało złożonych blisko 60 tys. deklaracji. Obecnie złożonych deklaracji jest 72 tys., wg. ZM GOAP jest to 60%.

Chociaż zdecydowana większość mieszkańców naszej gminy posiada już sytuację uregulowaną, to jednak nie można mówić tutaj o pełnym sukcesie. Osoby, które nie dopełniły dotąd tego obowiązku są proszone o możliwie szybkie załatwienie tej formalności. Deklaracje są przyjmowane nadal w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Św. Michała 43 w Poznaniu, a także w 10 delegaturach we wszystkich gminach członkowskich ZM GOAP, w tym także w biurze otwartym w siedzibie Gminy Kleszczewo (Urząd Gminy, pok. nr 9, tel. 61 222 90 58). Oczywiście deklaracji nie musimy dostarczyć osobiście, wystarczy ją wysłać pocztą.

Spóźniła się znaczna część klientów, spóźnienie odnotuje także ZM GOAP. Docelowa wersja obsługi klientów zostanie wdrożona w innym czasie niż zakładany 1 lipca 2013r. Aktualny termin składania ofert na odbiór i transport odpadów mija 10 lipca br., ile czasu zajmie pozostała część procedury przetargowej dla poszczególnych sektorów trudno w tej chwili przewidzieć. Powyższe oznacza, że wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy podejmą pracę później niż zakładano. Nie będzie to jednak stanowić problemu dla mieszkańców, gdyż do tego czasu do realizacji zadania zostały wybrane firmy wg procedury z wolnej ręki. Do świadczenia usług na terenie naszej gminy (również gmin Swarzędz i Kostrzyn oraz Poznania) została zatrudniona firma Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o., która zamierza posiłkować się podwykonawcami. W praktyce oznacza to, że usługi na naszym terenie wg. Informacji ZM GOAP wykonywać będzie firma PUK Artur Zys ze Swarzędza. Tymczasowe umowy zostały zawarte do końca roku, jednak mogą zostać rozwiązane w krótkim terminie, tak by umożliwić wcześniej podjęcie realizacji zlecenia firmom wyłonionym w przetargu.

Niezależnie od pewnych zawirowań związanych z wdrażaniem sytemu zbiórki odpadów na ogromną skalę, dla blisko 700 tys. mieszkańców, warto podkreślić, że od 1 lipca br. podmiotem zajmującym się gospodarką odpadami na naszym terenie jest ZM GOAP. Odbiór odpadów wykonywany będzie wyłącznie przez firmę wskazaną przez Związek. W celu maksymalnego ułatwienia mieszkańcom wejścia w nowy system ZM GOAP przyjął na siebie obowiązek zapewnienia pojemników na odpady – pojemniki mają być sukcesywnie dostarczane na posesje po 25 czerwca br. Wkrótce Związek przekaże także informacje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów oraz wnoszenia opłat – termin pierwszej płatności za miesiące lipiec i sierpień minie 15 sierpnia.


OBWODNICA POWIATU

W dniu 27 maja br. Zarząd Powiatu Poznańskiego zorganizował spotkanie poświęcone koncepcji budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. Celem narady z udziałem min. wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, szefów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Poznaniu, Zarządu Dróg Powiatowych oraz wójtów i burmistrzów gmin Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Suchy Las, Kleszczewo, a także przedstawiciela gm. Kórnik, było przedyskutowanie możliwości wspólnych działań na rzecz budowy obwodnicy, która by pozwoliła nie tylko na odsunięcie ruchu tranzytowego od centrum Poznania, ale także na bezpośrednie skomunikowanie w/w podpoznańskich gmin. Gospodarzem spotkania był Wicestarosta Tomasz Łubiński. Powiat Poznański jako pierwszy zgłosił pomysł budowy i obecnie podtrzymał wolę pilotowania tego ważnego tematu. Ustalono, że w wyniku współdziałania w/w instytucji zostanie opracowana wariantowa koncepcja przebiegu trasy od węzła Chludowo/ Złotkowo na S11, przez węzeł Kostrzyn/Paczkowo na dr. Krajowej nr 92, węzeł Kleszczewo łączący S5 z A2, do węzła Kórnik Północ na S11. Powstanie koncepcji umożliwi podjęcie wspólnych działań w celu zapewnienia warunków realizacji inwestycji.


 ODNOWIONY PLAC ZABAW

Plac zabaw w Gowarzewie nabrał nowego blasku. Stało się to w związku z wymianą głównego zestawu zabawowego, który uległ degradacji wskutek upływu czasu. Był to jedyny element, który został zachowany w trakcie modernizacji i rozbudowy tego placu przeprowadzonej w 2010 roku.


 BARDZIEJ WIDOCZNE

Przede wszystkim bardziej widoczne, ale również zawierające więcej informacji (nazwa ulicy, miejscowości, a także identyfikacja gminy) i poprawiające estetykę przestrzeni są nowe tablice z nazwami ulic. W przypadku braku nazw ulic tablice wskazują dojazd do konkretnych numerów posesji. Dotyczy to także posesji położonych poza głównymi odcinkami ulic. Instalacja znaków następuje sukcesywnie, obecnie ma to miejsce w części miejscowości Gowarzewo. Po zakończeniu montażu obecnie zakupionej partii, nowych tablic będzie już 80. Zamówionych zostało 39 kolejnych.

 


ŚWIĘTO SAMORZĄDU

„Samorządy mają swój gigantyczny udział w sukcesie Polski jako całości” – to słowa Prezydenta Bronisława Komorowskiego, które padły podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczyste obchody tego święta zorganizował 25 maja br. Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski w Szamocinie.

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm RP w 2000 roku. Data tego Święta została przyjęta dla uczczenia pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów samorządowych, które miały miejsce 27 maja 1990 roku.

W naszej gminie nie jest on jak dotąd szczególnie obchodzony, co wcale nie oznacza braku przywiązania do idei samorządności.


KUBOTA NA PŁYCIE STADIONU

Mikrociągnik Kubota G23 II to nowy sprzęt zakupiony na wyposażenie Zakładu Komunalnego. To profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne obecnie jest wykorzystywane jako kosiarka, w przyszłości, w miarę doposażania w dodatkowy osprzęt może wykonywać również inne zadania, min. służyć do zimowego utrzymania chodników. Zalety, które można docenić już obecnie, to wysoka wydajność koszenia, niskie ryzyko zakleszczenia się trawy, wyładunek trawy z kosza bezpośrednio na przyczepę. Zaletą ciągniczka jest silnik Diesla chłodzony cieczą – oznacza to możliwość intensywnej eksploatacji, przy stosunkowo niskich kosztach.

Jedno z pierwszych zadań nowej maszyny związane było z oddaniem do użytku płyty boiska modernizowanego stadionu gminnego. Na doskonale przystrzyżonej przy pomocy mikrociągnika murawie 16 czerwca br. pierwszy mecz rozegrał zespół KS Clescevia. 

Bogdan Kemnitz