Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LIPIEC-SIERPIEŃ

NOWE OBIEKTY NA SPORTOWE LATO

Lato 2013 to inauguracja działalności nowych obiektów sportowych na terenie naszej gminy. W tym roku do eksploatacji wejdą dwa wiejskie kompleksy sportowe „Jastrząbek”, dwa boiska pełnowymiarowe i dwa szkolno-treningowe. Do tego doliczyć można boisko o sztucznej nawierzchni wybudowane przy udziale środków Unii Europejskiej w Ziminie – prace budowlane zakończono u schyłku ubiegłego roku, stąd też użytkowanie rozpoczęto praktycznie wiosną tego roku. Jest to już trzecia miejscowość dysponująca tego rodzaju obiektem (o lokalizacji zdecydowało dążenie Gminy do zapewnienia Szkole Podstawowej w Ziminie identycznych warunków jak w przypadku Kleszczewa i Tulec). „Jastrząbek” to nasz gminny odpowiednik boisk o sztucznej nawierzchni typu „Orlik” – w jego skład wchodzi standardowo boisko trawiaste o wymiarach 30 na 60m oraz boisko do gry w piłkę siatkową (trawiaste lub piaszczyste). Pierwsze tego typu kompleksy powstały w Nagradowicach i Krzyżownikach. Budowa większości obiektów rozpoczęła się już w ubiegłym roku – cykl budowy boisk trawiastych jest dłuższy niż boisk o sztucznej nawierzchni.

– W Krerowie „Jastrząbek” wybudowany został w 60% z funduszu sołeckiego, pozostałe 40% to środki wydatkowane dodatkowo z budżetu gminy. W tym przypadku warto szczególnie podziękować za wkład pracy Radnemu z miejscowości Krerowo Panu Tadeuszowi Lammel, jak również Panu Karolowi Janikowskiemu z Gowarzewa (!) – obaj panowie na prośbę Urzędu Gminy udostępnili swój sprzęt i czas w celu przeprowadzenia prac związanych z przygotowaniem murawy boiska. Większość prac została wykonana przez Zakład Komunalny (obsiew ręczny, zbieranie kamieni, ogrodzenie, porządkowanie skweru zieleni), a także przez firmę zewnętrzną (dosiew trawy specjalistycznym siewnikiem).

– „Jastrząbek” w Komornikach jest realizowany przy udziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE. Niestety w skutek składanych protestów odnośnie lokalizacji inwestycji na gminę nałożony został obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Procedury i wymogi formalne znacznie wydłużyły cykl realizacji zadania. Wprawdzie z wybudowanej płyty boiska już korzystają mieszkańcy, ale przystąpienie do prac związanych z wyposażeniem obiektu jest możliwe dopiero po uzyskaniu niezbędnych zgód, uwzględnić trzeba również czas trwania procedur zamówień publicznych. Płyta boiska wykonana została przez firmę zewnętrzną. Część prac wykonanych zostanie przez Zakład Komunalny, część zakresu prac przez firmę wyłonioną w przetargu na dostawę materiału. Do wykonania pozostało ogrodzenie terenu, zamontowanie bramek, piłkochwytów, urządzeń do piłki siatkowej oraz małej architektury. Z korzyścią dla całości kompleksu sportowo- -rekreacyjnego będzie także zagospodarowanie zaniedbanego terenu rozdzielającego „Jastrząbka” od placu zabaw dla dzieci.

– boisko szkolno-treningowe, trawiaste o wymiarach 30 na 60m powstało również w Tulcach. Ze względu na położenie w sąsiedztwie Zespołu Szkół oraz kompleksu „Orlik”, a także w pobliżu intensywnej zabudowy mieszkaniowej zainstalowany został tutaj system sztucznego nawodnienia, który pozwoli na bardziej intensywną eksploatację murawy. 2 sierpnia br. zamontowane zostały ostatnie elementy wyposażenia i boisko jest już oddane do eksploatacji. Prace związane z płytą boiska zostały wykonane przez firmę specjalistyczną, montażem wyposażenia zajął się Zakład Komunalny.

– 6 sierpnia br. wykonane zostały ostatnie prace związane z oddaniem do użytku boiska piłkarskiego trawiastego, pełnowymiarowego w Tulcach przy ul. Sportowej. Wykonana przed kilku laty płyta boiska została podsiana trawą boiskową przy pomocy specjalnego siewnika. Ustawieniem bramek i piłkochwytów zajął się Zakład Komunalny. Oba boiska w Tulcach zostały wykonane w całości ze środków budżetu Gminy.

– Jak już informowaliśmy 16 czerwca br. rozegrany został pierwszy mecz na nowej płycie boiska gminnego w Kleszczewie. Boisko stanowi najważniejszą część odbudowywanego sukcesywnie od podstaw stadionu gminnego. Inwestycja, w zrealizowanym dotąd zakresie, zyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Nowość od czasu wydania poprzedniego numeru „S”, to wybudowane tuż obok boisko szkolno- treningowe o wymiarach 30 na 60m. Wymiary mniejszego boiska umożliwiają naukę gry w piłkę nożną uczniom miejscowego Zespołu Szkół, a także zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego standardu przeprowadzanych meczy ligowych na płycie głównej, a w celu umożliwienia intensywnej eksploatacji także na boisku szkolno-treningowym, zainstalowane zostały systemy sztucznego nawadniania. Znaczenie tego rozwiązania będzie można szczególnie docenić przy takim przebiegu pogody jak tego lata. Wykonawcą budowy obu boisk jest specjalistyczna firma „Ogród” ze Skwierzyny.

– w bieżącym roku nakłady poniesione zostały także na wyposażenie pełnowymiarowego boiska pikarskiego w Gowarzewie. Zostały zakupione i zainstalowane przez Zakład Komunalny piłkochwyty. Boisko wyposażono także w przenośne bramki aluminiowe, umożliwiające grę na mniejszej powierzchni.

– dzięki realizacji programu Unii Europejskiej na terenach rekreacyjnych w Krzyżownikach i Śródce zainstalowane zostały kolejne urządzenia siłowni zewnętrznych. Urządzenia te za sprawą funduszu sołeckiego Kleszczewa znalazły się też w gminnym parku.

Powstałe w ostatnim okresie obiekty sportowe lokalizowane są, jeśli to tylko możliwe w pobliżu placów zabaw, dzięki czemu mieszkańcy poszczególnych miejscowości mają do dyspozycji kompleksy sportowo-rekreacyjne, z których mogą korzystać całe rodziny. Boiska piłkarskie, podobnie jak place zabaw i pozostałe obiekty rekreacyjne dostępne są dla mieszkańców gminy nieodpłatnie. W przypadku obiektów o sztucznej nawierzchni (szczególnie w Tulcach i Kleszczewie), ze względu na dużą liczbę osób korzystających konieczne jest zarezerwowanie godzin u administratorów (GOKiS). Uzyskanie zgody administratorów konieczne jest również w przypadku boisk szkolno-treningowych i płyty boiska w Kleszczewie.


BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy przyczyni się zapewne wzmocnienie obsady placówki Policji w Kleszczewie. Obecnie jest to tzw. Zespół Dzielnicowych, który jest częścią Komisariatu Policji w Kórniku. „Zespół” stanowi czterech policjantów- dzielnicowych wyznaczonych do pełnienia służby na terenie gminy Kleszczewo. Gmina ze swej strony zapewnia pomieszczenie wraz z wyposażeniem oraz garaż dla radiowozu.

Już od 1 września br. istniejąca placówka zostanie wzmocniona o dwóch policjantów służby patrolowo- prewencyjnej. Sześcioosobową placówką zarządzać będzie kierownik – jest to istotne z punktu widzenia zapewnienia mieszkańcom gminy bezpośredniego kontaktu z Policją, a także ze względu na bieżące dostosowywanie harmonogramu pracy do lokalnych potrzeb. Zmiany stanowią ważny krok naprzód w kierunku zapewnienia odpowiedniego standardu bezpieczeństwa na terenie gminy. Nasza gmina dąży do podniesienia statusu placówki Policji na wyższy poziom organizacyjny.

Wzmocnienie placówki Policji powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jednak zakres zmian zależy od stopnia zaangażowania nas wszystkich w rozwiązywanie problemów. Szybkie informowanie Policji o przypadkach łamania prawa, to szansa na ukaranie winnych i zapobieżenie kolejnym wykroczeniom. Brak akceptacji społecznej dla złego zachowania, to też silna broń w zwalczaniu przejawów wandalizmu i agresji. Zniszczone przystanki, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, siedzenia w autobusach, zaśmiecone miejsca publiczne, to objawy prymitywnych zachowań, które w złym świetle stawiają nas wszystkich. Szkoda, że pomimo wejścia w skład europejskiej elity nie potrafimy pozbyć się atrybutów państwa trzeciego świata.


KATAKLIZM ODPADOWY NIE NASTĄPIŁ

Wbrew pesymistycznym przepowiedniom w śmieciach nie utonęliśmy. Chociaż nie zabrakło incydentów i nieporozumień, to jednak system od 1 lipca br. zaskoczył i działa – na razie w trybie awaryjnym, ale taka wersja inauguracji była brana pod uwagę w ZM GOAP już dużo wcześniej. Na pochwałę zasługują mieszkańcy naszej gminy, którzy bardzo sprawnie złożyli deklaracje. Na podstawie danych z delegatury funkcjonującej na terenie naszej gminy, uwzględniając fakt, że część mieszkańców złożyła deklaracje w siedzibie ZM GOAP na ul. Krańcowej szacujemy, że zostało złożonych ok. 90% deklaracji i to w znakomitej większości przed wyznaczonym terminem. Sprawny przepływ informacji przyczynił się do właściwego określenia skali przedsięwzięcia na terenie naszej gminy, a bezkolizyjnemu przejęciu rynku odpadów sprzyjał fakt powierzenia przez ZM GOAP zadania wykonawcy, który prawidłowo obsługiwał dotąd większość mieszkańców gminy. Warto podkreślić, że w sprawne wdrożenie nowego systemu, pomimo powierzenia zadania związkowi międzygminnemu nadal silnie zaangażowany był nasz Samorząd. Strzałem w dziesiątkę okazało się także utworzenie przez ZM GOAP delegatur w gminach.

Powodem największych nieporozumień były opóźnienia w dostarczaniu pojemników na odpady. Powód był prozaiczny – gwałtowny wzrost zapotrzebowania spowodował brak możliwości zaspokojenia potrzeb rynku ze strony producentów. Pomimo, że problem mógł być bolesny, to jednak nie dotyczył dużej liczby mieszkańców, jako że prawie wszystkie firmy obsługujące dotąd naszą gminę pozostawiły pojemniki na posesjach. Obecnie do mieszkańców wysyłane są informacje o numerach subkont, na które należy wnosić opłaty. Termin pierwszej wpłaty to 15 sierpnia, kolejne będą dokonywane co dwa miesiące. System stopniowo będzie poprawiany i miejmy nadzieję, że w możliwie krótkim czasie osiągnie kształt docelowy. Do obecnego wydania naszej gazetki załączamy kolejny prospekt wydany przez ZM GOAP, w którym zwłaszcza warto zwrócić uwagę na praktyczne informacje dotyczące segregacji odpadów, a także na możliwość bezpłatnego pozostawienia szerokorozumianych odpadów problemowych (aczkolwiek nie wszystkich) w tzw. PSZOKach – Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


RADOŚĆ Z PLONÓW SMUTEK W SKUPIE

Żniwa w pełni, rolnicy w większości mają powody do satysfakcji z tegorocznych plonów. Powodem konsternacji i niezadowolenia są jednak ceny jakie oferują punkty skupu. Głośno mówi się wręcz o zmowie cenowej. Z wystąpieniem o rozeznanie sprawy i pilną interwencję zwrócił się do Premiera Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Jako budzący szczególny niepokój Prezes Izby podnosi fakt, że jedne z najniższych cen w regionie oferują spółki Agencji Rynku Rolnego – instytucji powołanej do stabilizacji rynku rolnego. W przypadku braku możliwości zmiany niekorzystnej sytuacji w skupie Wielkopolska Izba Rolnicza oczekuje wprowadzenia rekompensat od Rządu RP. 

Bogdan Kemnitz