Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» WRZESIEŃ

FUNDUSZ DO PODZIAŁU

Rozpoczęła się tegoroczna edycja zebrań wiejskich. Jak co roku mieszkańcy zapoznają się z dotychczasową realizacją przez Rady Sołeckie bieżącego budżetu sołectwa, podejmą decyzję w sprawie wydatków na kolejny rok. Zapraszam wszystkich mieszkańców do rozmów o Gminie, o funkcjonowaniu jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, o problemach, z którymi stykamy się na co dzień. Zebrania wiejskie w naszej gminie mają zwykle swój temat przewodni – w tym roku jest to funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami. 

ZEBRANIA WIEJSKIE 2013

TERMINARZ SPOTKAŃ

 

L.p.

 

 

Miejscowość

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce

1

Bylin

09.09.2013

19.00

Urząd Gminy – s. konferencyjna

2

Krerowo

10.09.2013

19.00

Sala katechetyczna

3

Poklatki

11.09.2013

19.00

Sala wiejska

4

Markowice

13.09.2013

19.00

Sala wiejska

5

Zimin

16.09.2013

19.00

Szkoła Podstawowa

6

Krzyżowniki

17.09.2013

19.00

Sala OSP

7

Śródka

19.09.2013

19.00

Sala OSP

8

Komorniki

20.09.2013

19.00

Sala OSP

9

Nagradowice

23.09.2013

19.00

Pałac

10

Kleszczewo

24.09.2013

19.00

Sala Ośrodka Kultury

11

Tulce

26.09.2013

19.00

Zespół Szkół

12

Gowarzewo

27.09.2013

19.00

Sala OSP

 


MODERNIZACJE KOLEJNYCH DRÓG

W tym roku nie zabraknie inwestycji i remontów na drogach. Zakończona została budowa zatoki autobusowej w miejscowości Komorniki wraz z budową chodnika na długości 100 m.

W najbliższym czasie jako pierwsza rusza modernizacja drogi w Markowicach (boczna ulica w stosunku do drogi na Środę Wlkp. – zdjęcie obok). Droga o nawierzchni gruntowej zostanie przebudowana na drogę asfaltową. W inwestycji partycypuje Urząd Marszałkowski. Przetarg wygrała firma Colas Polska z Palędzia.

Drugim z podjętych zadań jest dokończenie budowy ulicy Klonowej oraz pierwszy etap budowy ulicy Bukowej w Tulcach. Oprócz ułożenia nawierzchni z kostki betonowej zostanie także wykonane odwodnienie, jak również chodnik i miejsca postojowe dla samochodów. Wykonawcą inwestycji będzie firma Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli, która zaoferowała wykonanie przedstawionego zakresu robot za najniższą cenę.

Trzecie zadanie zostało przygotowane do realizacji, lecz zostanie wykonane pod warunkiem uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przetargu (ograniczona ilość środków). Przyspieszenie budowy fragmentu ul. Krokusowej w Tulcach jest uzasadnione ze względu na znaczny ruch pojazdów w obrębie istniejącej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, a co za tym idzie, szczególną uciążliwość dla mieszkańców i duże koszty renowacji nawierzchni gruntowej.

Obok inwestycji realizowanych przez Gminę należy odnotować przedsięwzięcia realizowane w wyniku porozumień zawartych przez Gminę z innymi podmiotami. I tak firma Ronson Development wybudowała 400m odcinek ulicy w ciągu drogi gminnej na realizowanym przez siebie osiedlu mieszkaniowym. W wyniku podobnego porozumienia z firmą MTG Inwest powstaje również 67m odcinek ul. Brzozowej w Gowarzewie oraz fragment chodnika przy ulicy Trzeckiej. Firma MTG Inwest do 2015 r. wykona także nawierzchnię w obrębie zrealizowanej przez siebie zabudowy na ulicy Szafranowej. W obu przypadkach w ulicach powstanie także kanalizacja burzowa.

 

Przygotowanie do modernizacji drogi w Markowicach Zatoka autobusowa i chodnik w Komornikach

NA POWIATÓWKACH BEZ ZMIAN

Pomimo, że we wrześniu mija drugi rok od zrealizowania przez Powiat Poznański ostatniego przedsięwzięcia na drogach powiatowych to nadal oczekujemy na jakąkolwiek decyzję odnośnie poprawy stanu tych ważnych dla gminy dróg. W związku z krytyczną oceną sytuacji w zakresie stanu dróg powiatowych w dniu 4 września br. na Sesję Rady Gminy został zaproszony v-ce Starosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński. Niestety, zarówno Starosta, jak również dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Borowczak nie usatysfakcjonowali informacjami przekazanymi przedstawicielom naszej gminy. Oprócz drobnych robot z zakresu bieżącego utrzymania w planach na bieżący rok nie ma remontów, ani tym bardziej inwestycji na drogach.


 PRZYJEDZIE GRATOWÓZ

Nowy system gospodarki odpadami działa już trzeci miesiąc. Wg informacji przedstawionej przez Związek Międzygminny GOAP w pierwszym miesiącu (lipcu) na wysypiska trafiło blisko 40% mniej odpadów niż wyprodukowano – są to odzyskane surowce wtórne. Niestety znaczna część materiałów do ponownego wykorzystania odzyskana jest w sortowni – z danych przedstawionych przez ZM GOAP wynika, że blisko 90% (wagowo) odebranej masy stanowią odpady zmieszane. Nie jest to dobry wynik. Najmniej korzystna sytuacja pod tym względem jest w Poznaniu, gdzie proporcja odpadów niesegregowanych do segregowanych jest najwyższa. Należy tutaj jednak uwzględnić znaczny udział odpadów produkowanych w przestrzeni publicznej. W naszej gminie sytuacja pod tym względem jest o wiele lepsza. W znakomitej większości segregujemy odpady, pytanie czy w pełni zgodnie z obowiązującymi zasadami. Okazja do dyskusji na ten temat będzie min. Podczas rozpoczętych właśnie zebrań wiejskich.

Tymczasem system będzie stopniowo wchodził w kolejne stopnie zaawansowania. Dla mieszkańców naszej gminy nowością już wkrótce będzie „Gratowóz”. Pojazd ten od szeregu lat odwiedza mieszkańców  Poznania, teraz zawita również do naszej gminy. W pierwszym terminie ujęte są: Gowarzewo, Kleszczewo, Krerowo, Nagradowice, Środka i Tulce. Zbiórka odpadów problemowych będzie miała miejsce u nas 28 września – szczegóły wewnątrz numeru „S”, na stronach internetowych ZM GOAP i Gminy, a wkrótce także na plakatach ZM GOAP. Warto przypomnieć, że osoby dysponujące własnym transportem mogą odwieźć i nieodpłatnie zdeponować odpady nietypowe i wielkogabarytowe na tzw. PSZOKi (Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych). Najbliższy znajduje się w Poznaniu na ul. Wrzesińskiej 12.


POLICJA

Od początku września placówka Policji w Kleszczewie działa w formule znanej z okresu powołania tzw. zespołu dzielnicowych. Przez pierwsze lata istnienia placówki posiadała ona kierownika, któremu podlegało 2-3 dzielnicowych. Tym razem jest to próbny rozruch placówki o wyższym stopniu organizacji – rewiru dzielnicowych. Obecnie na terenie naszej gminy jest już kierownik placówki. Funkcję nieetatowego kierownika placówki pełni asp. Arkadiusz Bielecki. Są również dwaj dzielnicowi: asp. Dominik Patoka i mł. asp. Janusz Matuszewski. Wkrótce dotrą także dwaj policjanci służby patrolowo-interwencyjnej: st. post. Marcin Pakulski i st. post. Marek Zięty.

W sumie będzie obsada pięcioosobowa (nie jak mylnie poinformowałem w poprzednim wydaniu „S”, że policjantów będzie na naszym terenie sześciu – dwa etaty uzupełnią obsadzone dotąd 3 etaty, a nie przydział, który wynosi 4 etaty).

Wzmocnienie personalne placówki i wprowadzone zmiany w jej organizacji zwiększają szanse na lepsze rozpoznanie zagrożeń i poprawę skuteczności w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń. Policja zdecydowała się na zmiany na okres próbny, który ma trwać ok. pół roku. Jest to czas na wyeliminowanie najbardziej obecnie dokuczliwych zakłóceń porządku publicznego, co udowodni celowość trwałego wzmocnienia tej lokalnej placówki. Jako mieszkańcy Gminy, ściśle współpracując z Policją mamy szansę na poprawę stanu bezpieczeństwa naszego otoczenia. 


GMINA NA „TRAKCIE PIASTÓW”

W kolejnym okresie realizacji budżetu Unii Europejskiej, który będzie obejmował lata 2014-2020 nasza gmina zamierza nadal korzystać ze środków programu LEADER. W latach 2008-2013 dostęp do tego źródła finansowania przedsięwzięć umożliwiało nam członkostwo w Stowarzyszeniu „Światowid”, które tworzyło 14 gmin położonych w powiecie gnieźnieńskim, poznańskim i wrzesińskim. Wszystkie te gminy uchwaliły, a następnie wspólnie realizowały Lokalną Strategię Rozwoju. Wprawdzie dzisiaj nie są jeszcze znane szczegółowe rozwiązania, które będą obowiązywać w przyszłej perspektywie finansowej, jednak już wiadomo, że starania o środki będą realizowane w innej konfiguracji gmin. Gmina Kleszczewo działając w porozumieniu z gminami Gniezno (gmina wiejska), Łubowo i Pobiedziska wystąpiła ze Stowarzyszenia „Światowid”, decydując jednocześnie o utworzeniu nowego stowarzyszenia. Do inicjatywy 4 gmin zdecydowała się także przystąpić gmina Swarzędz. Nowe Stowarzyszenie nosić będzie nazwę „Trakt Piastów”. Przygotowania do zabiegów o środki, które będą dostępne z przyszłej puli pieniędzy nie kolidują z możliwością realizacji już zatwierdzonych wniosków uzyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Światowid”, nie są także przeszkodą do składania wniosków ogłaszanych w ramach tegorocznych naborów. 


ZAMIATARKA W ZAKŁADZIE

Zakład Komunalny został wyposażony w zamiatarkę do ulic osiedlowych i chodników. Pojazd zostanie wykorzystany również do odśnieżania chodników.

 


WIATRAKI NA TAK A GAZ?

Nadal aktualny jest temat budowy siłowni wiatrowych. 14 wiatraków ma stanąć w południowo- -wschodniej części naszej gminy. Obecnie firma Inwestfield Wielkopolska wystąpiła z wnioskiem o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy, wkrótce zamierza także zwrócić się o zmianę planu zagospodarowania umożliwiającą lokalizację wiatraków. W trakcie procesu inwestycyjnego jest czas na szczegółowe zapoznanie się z oddziaływaniem inwestycji na środowisko – decyzje na tym etapie podejmowane są przy udziale miejscowej społeczności, a więc będzie możliwość zapoznania ze szczegółami dotyczącymi tej inwestycji.

Siłownie wiatrowe, przy uwzględnieniu odpowiedniej ich lokalizacji, dają szansę na dochody z działalności gospodarczej zachowując jednocześnie walory terenów rolniczych. Doświadczenia Gmin na których terenie powstają farmy wiatrowe są pozytywne, czego dowodem są decyzje o budowie kolejnych farm wiatrowych i zwiększanie liczby wiatraków.

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja jeśli chodzi o przyszłość eksploatacji złóż gazu. Firma, która niedawno złożyła wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęła właśnie decyzję o rezygnacji z dalszych badań złoża położonego w północno – wschodniej części gminy. Powodem były niezachęcające wyniki uzyskane z istniejących już odwiertów na terenie gminy Środa Wlkp. (Pławce). Znacznie także straciły na impecie prace związane z przygotowaniami do eksploatacji wcześniej badanego złoża (odwiert w Gowarzewie), aczkolwiek firma dotąd nie zrezygnowała z wydobycia.

 

Bogdan Kemnitz