Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» GRUDZIEŃ

NOWY LOKAL DLA ŚWIETLICY 

Świetlica środowiskowa w Kleszczewie już wkrótce otrzyma własną siedzibę. Na cele świetlicy zaadaptowano pomieszczenia zwolnione przez pizzerię w budynku, który niegdyś stanowił zaplecze stadionu w Kleszczewie. Funkcję zaplecza sportowego przejęły pomieszczenia hali sportowej, w budynku ma także swoją siedzibę Klub Sportowy Clescevia. Świetlica oprócz salki będzie również dysponowała mini zapleczem kuchennym i sanitariatem. W ramach modernizacji pomieszczeń na potrzeby świetlicy wykonano na nowo większość instalacji budynku, dokończono również termomodernizację obiektu poprzez wymianę okien i drzwi oraz ocieplenie ścian.

Świetlica środowiskowa funkcjonuje również w Tulcach w domu „Nad Stawem”. Ze względu na stosunkowo niewielkie zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców rozważane jest jej przeniesienie do innej miejscowości.

Podczas lata, w ramach finansowanej w większości przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Akcji Lato” świetlica środowiskowa działa również w innych miejscowościach – w ostatnich latach w Komornikach, Gowarzewie i Nagradowicach


BEZPIECZNIEJ I WYGODNIEJ 

Wykonane w ostatnim czasie kolejne, aczkolwiek stosunkowo niewielkie inwestycje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców naszej gminy. Modernizacja chodnika, stanowiącego przejście z Sanktuarium w Tulcach w kierunku cmentarza parafialnego umożliwi na tym okresowo ruchliwym odcinku ulicy przejście dwustronnym chodnikiem. Nasza Gmina wykonała również wcześniejsze etapy budowy chodników na tym fragmencie ulicy. Powody do zadowolenia będą mieli pacjenci przychodni lekarskiej w Nagradowicach, a także mieszkańcy tej miejscowości, którzy odczuwali problemy związane ze złym stanem przejścia wzdłuż przychodni, jak również z niedogodnościami niesprawnej kanalizacji deszczowej. Oczyszczenie kanalizacji, jak również odbudowanie parkingu wraz z fragmentem chodnika to zadanie zrealizowane przez Gminę. Mieszkańcy niewielkiej uliczki w Krerowie (dojście do budynków wielorodzinnych) mogą się cieszyć ze zmodernizowanego chodnika. Zadanie udało się zrealizować dzięki innej realizowanej w tym miejscu inwestycji – układaniu kabla telekomunikacyjnego. Wykonawca podjął się ułożenia nowego chodnika wzdłuż uliczki – materiał zapewniła Gmina.

 WĘGIERKA POTRZEBNA ROLNIKOM I … DROGOWCOM
 

Rów Węgierka przebiega przez teren kilku sołectw naszej gminy. Górny bieg rozpoczyna się w okolicy miejscowości Węgierskie (gm. Kostrzyn) by przez grunty Markowic, Kleszczewa, Nagradowic, Krzyżownik i Śródki doprowadzić swe wody do Średzkiej Strugi (na terenie gminy Kórnik) i dalej do Kopli (przebiegającej również w zachodniej części naszej gminy). Rów służy zapewnieniu odpowiednich stosunków wodnych na sporej powierzchni będących w wysokiej kulturze gruntów rolnych, ale od kilku lat pewni równie ważną rolę dla przebiegających przez nasza gminę najważniejszych dróg regionu – autostrady A2 i, w mniejszym stopniu, drogi ekspresowej S5. Mając na względzie zapewnienie możliwości odprowadzenia przez ten ciek nadmiaru wody z pól, jak również z urządzeń odwadniających autostradę, drogę S5, a także z dróg niższych kategorii, Urząd Gminy zorganizował spotkanie w celu zapoznania się ze stanem technicznym rowu, jak również podjęcia niezbędnych działań na rzecz zapewnienia prawidłowości funkcjonowania tego cieku wodnego. W spotkaniu, które miało miejsce w Urzędzie Gminy 26 listopada br. wzięli udział przedstawiciele Autostrady Wielkopolskiej S.A (w-ce Prezes ds. eksploatacji Andrzej Lewandowicz), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gminnej Spółki Wodnej w Kleszczewie, Poznańskiej Hodowli Roślin, Sołtysi Poklatek, Kleszczewa i Bylina oraz przedstawiciele Urzędu Gminy. Szczegółowo stan rowu Węgierka zreferowała przedstawicielka firmy URS z Wrocławia, która dokonała oceny stanu rowu na potrzeby Autostrady Wielkopolskiej. W toku dyskusji zwrócono uwagę na zły stan niektórych odcinków rowu, jak również na negatywny wpływ na sprawność tego cieku zalewu w Szczodrzykowie i przebudowanego koryta Kopli. W celu szczegółowego zapoznania się z sytuacją postanowiono odbyć kolejne spotkanie poszerzone o udział przedstawicieli Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, jak również Gminy Kórnik, Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Spotkanie odbyło się 17 grudnia br., a za najpilniejszą sprawę uznano opracowanie koncepcji i kosztów usprawnienia spływu wody Węgierką i ustalenie kwestii wpływu zalewu w Szczodrzykowie, na nadmierne piętrzenie wody w dolnym biegu Węgierki (przy ujściu do Strugi Średzkiej. Podczas spotkania przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej mieli okazję nawiązać kontakty, min. w celu wyjaśnienia problemów zgłaszanych podczas tegorocznych zebrań wiejskich.ZMIANA PROBOSZCZA
 

Kleszczewską parafię opuścił ze względu na pogarszający się  stan zdrowia ks. proboszcz Hieronim Nowak, który pełnił posługę kapłańską w Kleszczewie od 2004 roku. W dniu 28 listopada br. Miało miejsce spotkanie w Urzędzie Gminy, podczas którego przedstawiciele samorządu Gminy mieli okazję podziękować proboszczowi za czas bardzo dobrej współpracy. 

Proboszcz Hieronim Nowak zapewnił, że pozostawia parafię w dobrych rękach i przedstawił nowego proboszcza, którym jest ks. Tomasz Nawrocki. Nowemu Proboszczowi życzymy wielu powodów do satysfakcji z pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.

 SZAFKI DLA UCZNIÓW
 

Jak potrzebne są szafki uczniowskie najlepiej wiedzą ci uczniowie tuleckiej szkoły, którzy już je mają. Uczniowie ZS w Tulcach w większości już korzystają z indywidualnych szafek, co jest rezultatem zarówno dużej wagi jaką do tej sprawy przykładała dyrekcja szkoły, jak również wynika z faktu, że w pierwszych latach funkcjonowania potrzeby nowego obiektu oświatowego są innego rodzaju niż tych starszych, wymagających gruntownych remontów i modernizacji. Tak więc podczas gdy w Kleszczewie środki z budżetu gminy kierowane były na wymianę okien, remonty zawilgoconych piwnic, korytarzy i przestarzałych instalacji, w Tulcach uzupełniano wyposażenie nowoczesnego budynku.

Mając na względzie zapewnienie uczniom identycznego standardu w gminnych placówkach, ze środków budżetowych 2013 i 2014 roku zaplanowane zostało wyposażenie wszystkich uczniów od trzecich klas szkół podstawowych i wszystkich klas gimnazjum w indywidualne szafki szkolne.NOWOŚCI W ZAKŁADZIE
 

W związku z przygotowywaną zmianą rozkładu jazdy Zakład Komunalny zakupił kolejny autobus Mercedes 0405N. Autobus po wyposażeniu w tablice elektroniczne będzie gotowy do wyjazdu na trasę. Obecnie Zakład Komunalny posiada 7 autobusów niskopodłogowych marki Mercedes i MAN. Do czasu kiedy będzie stworzona gminom wiejskim możliwość uzyskania pomocy w zakupie autobusów do potrzeb obsługi linii komunikacyjnych będziemy zapewne skazani na korzystanie z pojazdów wycofywanych przez będących w korzystniejszej sytuacji przewoźników z miast.

Po remoncie karoserii wrócił inny z Mercedesów. Kolejne remonty zaplanowane są w przyszłym roku. W celu zapewnienia warunków do utrzymania czystości pojazdów zakupiona została myjka zewnętrzna. Od kilku już miesięcy w celu zapewnienia czystości wewnątrz autobusów zatrudniona jest sprzątaczka dodatkowo na zmianę popołudniową.

Do pracy w warunkach zimowych przystosowany został ciągniczek Kubota. Latem pracuje jako kosiarka, natomiast zimą będzie służył do odśnieżania chodników i ścieżek.

 

Bogdan Kemnitz