Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Regulamin konkursu OMNIBUS 2014.

 

KONKURS WIEDZY 

„OMINIBUS  GMINNY” 2014

REGULAMIN KONKURSU

1.     Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Kleszczewie.

2.     Adresatem konkursu są uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów z terenu gminy Kleszczewo

3.     Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach/grupach wiekowych

- w I etapie udział biorą uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

- w II etapie biorą udział uczniowie gimnazjum

4.     Termin przeprowadzenia konkursu:

- etap gminny – 28.05.2014 r.

5.     Dyrektorzy szkół z terenu gminy Kleszczewo wyłaniają w drodze etapu szkolnego konkursu po 3 przedstawicieli szkoły podstawowej i 4 przedstawicieli gimnazjum.

6.     W terminie do 07.05.2014 r. dyrektorzy szkół przekazują organizatorowi listę uczniów zakwalifikowanych do reprezentowania szkoły w etapie gminnym konkursu.

7.     Do zadań organizatora należy:

- strona organizacyjna konkursu

- przygotowanie merytoryczne-testy uwzględniające zakres wiedzy i umiejętności uczniów w poszczególnych grupach wiekowych

- przeprowadzenie konkursu

- określenie zasad i kryteriów oceniania (zał. Nr 1)

8.     Konkurs przeprowadza Gminna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

9.     Wybrani przedstawiciele szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Kleszczewie przygotowują krótki występ artystyczny (10 min), który ma  przedstawić osiągnięcia i zwyczaje szkoły.  Szkoła zapewnia też  oprawę muzyczną i scenografię przedstawienia.

10.  Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

11.  Do zadań Gminnej Komisji Konkursowej  należy:

- ocena testów

- wyłonienie zwycięzców konkursu w poszczególnych etapach

- sporządzenie protokołu

12.  Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kleszczewo.

13.  Wyniki konkursu „OMNIBUS GMINNY” zostaną  zamieszczone na stronie internetowej www.kleszczewo.pl oraz opublikowane w gazetce gminnej „Samorząd”.

Kleszczewo, 03.04.2014 r

                                                                                              Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                                                   Bogdan Kemnitz

 

Załącznik nr 1

                                                                                              do Regulaminu Konkursu Wiedzy

                                                                                              „Omnibus Gminny” 2014

 

Określenie zasad i kryteriów oceniania

 

1.     Wszyscy uczestnicy danej grupy wiekowej otrzymują  jednakowy  test, złożony z 40 pytań  

I część konkursu.         

2.     Każda z grup rozwiązuje test w czasie 45 minut.

3.     W przypadku wątpliwości co do odpowiedzi  i oceny  istnieje możliwość zasięgnięcia opinii nauczyciela przedmiotu z zakresu którego dotyczy pytanie.

4.     W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi tylko na część zadania dopuszcza się możliwość podziału oceny punktowej  za to pytanie.

5.     W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilku uczestników konkursu następuje  II część konkursu - dogrywka, w której biorą udział tylko te osoby, które uzyskały tę samą  najwyższą liczbę punktów.

6.     Dogrywka polega na udzieleniu przez uczestników  odpowiedzi ustnych na wylosowane przez nich 5 pytań.

7.     W przypadku uzyskania równej ilości punktów w dogrywce uczestnicy losują kolejne pytania do popełnienia pierwszego błędu.

8.     Zwycięża ten uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów i nie popełnił błędu.