Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Budowanie nowoczesnej Wielkopolski - z silną, opartą na wiedzy gospodarką - wymaga szerokiej i stałej współpracy samorządu terytorialnego ze środowiskami gospodarczymi, uczelniami, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz wszystkimi organizacjami mogącymi wnieść istotny wkład w realizację przyjętej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego strategii rozwoju – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. 

Stałe podnoszenie poziomu innowacyjności naszego regionu jest wyzwaniem, wymagającym podjęcia działań na wielu płaszczyznach, jak również umiejętnego zintegrowania dotychczas podejmowanych inicjatyw. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wprowadza nowoczesne i skuteczne rozwiązania dotyczące współpracy z przedsiębiorcami oraz instytutami naukowymi, realizując podstawowe zasady zrównoważonej polityki przemysłowej. Formą realizacji tego priorytetu jest wyszukiwanie i wspieranie przedsiębiorstw, które opracowują i wdrażają nowoczesne produkty i usługi.

„i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” to prestiżowe, najwyższe regionalne wyróżnienie za innowacyjne wdrożenia. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji Marszałek nagrodził dwie firmy - Fabrykę Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. oraz Omni 3D Sp. z o. o.  

Firmy ubiegające się o Nagrodę mają możliwość zgłaszania projektów w ramach dwóch kategorii: „Innowacyjna Inwencja” oraz „Mikro Przyszłości”: 

a)       I kategoria INNOWACYJNA INWENCJA stanowi promocję współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami badawczymi poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu.  

Dla zwycięzców w tej kategorii przewidziana jest nagroda zespołowa dla zespołu badawczego i przedsiębiorstwa wdrażającego w wysokości 150 000 zł - podmiot badawczy otrzyma  100 000 zł, a przedsiębiorca 50 000 zł. 

b)      II kategoria MIKRO PRZYSZŁOŚCI to promocja mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi. Produkty, procedury, usługi itp. powinny odznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udział myśli technicznej.  

Dla zwycięskiego przedsiębiorstwa przeznaczona jest nagroda w wysokości 50 000 zł. 

Innowacje wprowadzone w obu kategoriach mogą funkcjonować na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed datą zgłoszenia do Konkursu. Nabór wniosków trwa od 1 września do 14 listopada 2014 roku. 

Szczegóły konkursu wraz z formularzami aplikacyjnymi znajdują się na stronie internetowej konkursu http://iw.org.pl/pl/iwielkopolska. Do dyspozycji pozostaje Sekretariat Konkursu znajdujący się w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 40, e-mail: iwielkopolska@umww.pl). 

Konkurs finansowany jest w części w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Anna Parzyńska- Paschke 

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego

Biuro Prasowe

 

61 - 713 Poznań

Al.Niepodległości 18

e:mail rzecznik@umww.pl

te./fax 61 626 6672