Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» STYCZEŃ-LUTY

NOWOŚCI W SZKOŁACH

W grudniu 2014 r. na potrzeby szkół zostały wyasygnowane z budżetu Gminy dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup 6 tablic interaktywnych Esperit Dual Touch 101” wraz z projektorami NEC V281W. Tablice wraz z oprogramowaniem umożliwiają prowadzenie zajęć w technologii multimedialnej, ale mogą być także wykorzystane jako tradycyjne tablice suchościeralne. Zakupiony, wysokiej klasy sprzęt, pozwoli nauczycielom na znaczne rozszerzenie możliwości atrakcyjnego przekazywania wiedzy. W tym roku zostanie zakupionych jeszcze kolejnych 7 zestawów tablic interaktywnych z projektorami, po 3 dla Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach, jeden zestaw Gmina zakupi również dla Szkoły Podstawowej w Ziminie.

Dzięki współpracy podjętej pomiędzy Gminą a Bankiem Zachodnim WBK wkrótce nowoczesne technologie przyczynią się także do poprawy bezpieczeństwa uczniów. W ramach partnerskich programów pn. „Karta szkolna” realizowanych w zespołach szkół w Tulcach i Kleszczewie montowane są systemy zabezpieczające dostęp do budynku i poszczególnych jego stref ze strony osób postronnych. Pokonanie zabezpieczeń będzie możliwe przez osoby uprawnione przy pomocy indywidualnych kart, w które zaopatrzeni zostaną użytkownicy budynków (uczniowie, nauczyciele, personel szkół). Osoby postronne będą mogły wejść do budynku po zaawizowaniu się w strefie wejściowej. Praktycznym rozwiązaniem będzie również możliwość przekazywania komunikatów uczniom i nauczycielom za pomocą monitorów rozmieszczonych na korytarzach.

W szkołach działa również zainstalowany w poprzednich latach, z udziałem środków wypracowanych przez szkoły, monitoring wizyjny.


JUŻ KORZYSTAMY Z KARTY PEKA

Od 1 lutego na liniach obsługiwanych przez Komunikację Gminy Kleszczewo można korzystać z karty PEKA. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna to plastikowy nośnik umożliwiający zapis biletów okresowych trzech różnych organizatorów transportu – pełni więc rolę wspólnego biletu dla pasażerów miasta Poznania i większości gmin Powiatu Poznańskiego. Wpłacając wcześniej do tzw. tPortmonetki odpowiednią kwotę, na liniach zarządzanych przez ZTM (w tym MPK), kartą można płacić również za przejazdy jednorazowe. W przypadku naszej komunikacji obowiązuje „model gminny”, w którym obecnie nie jest możliwy zakup biletu jednorazowego w autobusie za pomocą karty. Bilet jednorazowy, tak jak to miało miejsce dotąd, kupimy u kierowcy. W Komunikacji Gminy Kleszczewo obowiązują dotychczasowe taryfy i regulaminy – oznacza to np. utrzymanie bezpłatnych przejazdów po terenie gminy dla dzieci szkolnych, ale także brak możliwości zakupu biletu metropolitalnego, który jest biletem ulgowym jedynie dla poznaniaków i pasażerów z gmin, które zleciły wykonywanie zadań z zakresu komunikacji publicznej Zarządowi Transportu Miejskiego – tutaj obowiązują taryfy ustalane przez Radę Miasta Poznania. Sprawy związane z uzyskaniem karty PEKA można załatwić w Punktach Obsługi Klienta ZTM. W styczniu istniała również możliwość załatwiania formalności na terenie gminy w tzw. Mobilnych Punktach Informacyjnych.

Na terenie naszej gminy POK działać będzie od 1 marca w siedzibie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie (ul. Sportowa 3). Będzie tutaj możliwość zarówno uzyskania karty PEKA, jak i wprowadzenia na kartę przysługującej ulgi.

Dotąd (na dzień 17.02.2015 r.) na kartę PEKA wniosek złożyło 1542 mieszkańców naszej gminy (w tym uczniowie szkół), z tego 822 osoby posiadały już kartę przed 10 stycznia. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do 13 roku życia przygotowano kartę PEKA Junior, która umożliwia przejazdy bezpłatne po terenie gminy na dotychczasowych zasadach, a także korzystanie z tPortmonetki w komunikacji obsługiwanej przez ZTM (umożliwiającej zakup biletu jednorazowego). Wnioski na wydanie karty PEKA Junior nadal można pobrać w szkołach. Od 21 stycznia istnieje możliwość kupna i załadowania biletów na kartę PEKA (dla posiadaczy karty) oraz doładowania tPortmonetki w 3 punktach na terenie naszej gminy, tj. w Tulcach w sklepie wielobranżowym „Dariusz, Łukasz, Monika Matuszewscy” ul. Poznańska 10 (dotąd nazwa „U Joli”), w Gowarzewie w delikatesach „Chatka” ulica Rabowicka 1, w Kleszczewie w kasie Urzędu Gminy. Wkrótce uruchomiona zostanie możliwość dokonania zakupu drogą internetową – o terminie poinformujemy po wdrożeniu aplikacji przez operatora. Przez najbliższe 3 miesiące będzie też prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych w formie dotychczasowej (papierowej) w 6 działających dotąd punktach (bilet na marzec, kwiecień i maj).

Warto wziąć pod uwagę fakt, że karta PEKA może służyć również do opłacenia parkingu. W centrum Poznania zainstalowano już 80 parkomatów przystosowanych do korzystania z tPortmonetki, a w dzielnicy Jeżyce jest ich już 160.

Szczegółowe informacje dotyczące karty PEKA zostały zawarte na ulotce dostarczonej mieszkańcom z tzw. „pakietem świątecznym”. Aktualności można śledzić również na stronach internetowych ZTM w Poznaniu (www.peka.poznan.pl) i Gminy Kleszczewo.


WIRTUALNY MONITOR – UDOGODNIENIE DLA PASAŻERÓW

W ramach PEKA rozpoczęto wdrażanie kolejnej funkcji systemu. Tzw. Wirtualny Monitor, to praktyczna dla pasażerów funkcja, która umożliwia pasażerom sprawdzenie dostępnych połączeń z danego przystanku, jak również czas odjazdu autobusu (w Poznaniu również tramwaju). Ważne jest to, że informacja odnośnie planowanego czasu odjazdu obliczana i podawana jest w czasie rzeczywistym, a więc korygowana w zależności od aktualnego położenia pojazdu na trasie.

Wirtualny Monitor wykorzystuje dane przesyłane przez komputery pokładowe wyposażone w moduł GPS, zamontowane w ponad 700 pojazdach eksploatowanych przez przewoźników, którzy porozumieli się odnośnie wdrożenia systemu PEKA.

Dostęp do WM uzyskujemy poprzez wejście na stronę internetową www.peka.poznan.pl/ vm/. Korzystając z nowej funkcji w początkowym okresie musimy liczyć się z możliwymi dysfunkcjami związanymi z wdrażaniem i kalibrowaniem systemu.


NOWA KADENCJA SOŁTYSÓW

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji władz samorządowych przychodzi również kolej na przeprowadzenie wyborów w sołectwach. W 12 sołectwach naszej gminy odbędą się zebrania wiejskie, podczas których osoby zameldowane na terenie gminy Kleszczewo oraz wpisane do tutejszego rejestru wyborców zdecydują o wyborze sołtysów i rad sołeckich w swoich miejscowościach. Wyborcy proszeni są o zabranie dowodu osobistego. Na zebraniu wymagana jest obecność 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, w przypadku braku quorum wybory odbędą się na zebraniu, które rozpocznie się w tym samym dniu, po upływie 1/2 godz. od ogłoszonego terminu bez względu na liczbę uczestniczących osób. Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania 2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań rzeczowo-finansowych za 2014r.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w kadencji 20112014

6. Dyskusja

7. Wybór Sołtysa

8. Wybór Rady Sołeckiej

9. Zapytania i wolne wnioski

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych szczególnie ważnych zebraniach.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ

 

L.p.

 

 

Miejscowość

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce

1

Krerowo

02.03.2015

19.00

Sala katechetyczna

2

Zimin

03.03.2015

19.00

Szkoła Podstawowa

3

Krzyżowniki

05.03.2015

19.00

Sala OSP

4

Nagradowice

06.03.2015

19.00

Pałac PHR

5

Bylin

09.03.2015

19.00

Sala w UG

6

Kleszczewo

10.03.2015

19.00

GOKiS

7

Śródka

13.03.2015

19.00

Sala OSP

8

Poklatki

16.03.2015

19.00

Sala wiejska

9

Markowice

17.03.2015

19.00

Sala wiejska

10

Gowarzewo

18.03.2015

19.00

Sala OSP

11

Tulce

19.03.2015

19.00

Hala Sportowa

12

Komorniki

20.03.2015

19.00

Sala OSP

 


NOWY CHODNIK W ŚRÓDCE

Dobiegła końca budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej Śródka-Zimin. Ciąg pieszy o szerokości 2 m ma długość 160 m. Koszt budowy wyniósł 131 tys. zł, z tego 10 tys. zł to środki, które przeznaczone zostały na ten cel przez Sołectwo Śródka. Środki z funduszu sołeckiego odkładane były w latach 20052009. Zlecony wówczas projekt chodnika wzdłuż całego odcinka drogi Śródka – Zimin nie został uzgodniony przez ZDP i inwestycję odłożono w czasie. Nowym projektem objęto tylko najbardziej niebezpieczny odcinek drogi. W bieżącym roku planowane jest wykonanie II etapu budowy, tj. ułożenie kolejnych 174 m chodnika w tej miejscowości. Wprawdzie sprawa dotyczy drogi powiatowej, to jednak gmina nie zamierza odstąpić od starań mających na celu powstanie chodnika na całym odcinku pomiędzy Śródką, a Ziminem.


NOWY SPOSÓB NA OŚWIETLENIE?

Hybrydowe lampy, zasilane energią słońca i wiatru, to sposób oświetlenia ulic, którego istnienie możemy już odnotować w naszej gminie za sprawą 2 punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie nowego osiedla mieszkaniowego w Krzyżownikach. Bezsprzeczną zaletą nowego systemu jest fakt, że energia potrzebna do emisji światła nie jest kupowana od dystrybutora energii elektrycznej, lecz pochodzi ze źródeł odnawialnych, a więc jest „darmowa”. Niestety rozwiązanie to ma także wady – zasadniczą jest ciągle jeszcze wysoki koszt inwestycji, ok. 50% wyższy od rozwiązań tradycyjnych. Działające 2 urządzenia, oprócz oświetlenia fragmentu ulicy, dostarczą ważnej z punktu widzenia dalszego wdrażania tej technologii informacji odnośnie stopnia niezawodności tego rodzaju oświetlenia. Niestety awaria zainstalowanej na jednym ze słupów turbinki wiatrowej i dość niefrasobliwe podejście do jej usunięcia ze strony wykonawcy, wskazuje na potrzebę rozważenia na ile tego rodzaju instalacje są już dopracowane, by mogły wejść do powszechnego stosowania. Temat jest ciekawy w kontekście potrzeb ze strony naszej Gminy i spodziewanych środków unijnych na pozyskiwanie nowych technologii, zwłaszcza w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.


 „TRAKT PIASTÓW” PRZYGOTOWUJE STRATEGIĘ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju. LSR to dokument wypracowywany wspólnie dla obszaru 6 stowarzyszonych gmin, który będzie podstawą wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia z Osi Leader unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie organizowane są spotkania w gminach, podczas których Dyrektor biura LGD Małgorzata Blok gromadzi informacje niezbędne do wykonania diagnozy obszaru, a następnie określenia celów działania podlegających wsparciu z budżetu UE. Jedno z takich spotkań miało miejsce 17 grudnia 2014 r. w Ośrodku Kultury w Kleszczewie.

21 stycznia br. w Łubowie odbyło się Walne zgromadzenie LGD „Trakt Piastów”, podczas którego uchwalono budżet na rok 2015. Podjęto także uchwałę aktualizującą niektóre zapisy Statutu, w tym zwiększającą z 12 do 13 osób liczebność Rady – zmiana jest podyktowana koniecznością zapewnienia parytetów w składzie Rady, tak by żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% głosów. W ślad za powyższą zmianą przeprowadzono wybory uzupełniające. Głównym zadaniem Rady jest ocena wniosków o wsparcie, przede wszystkim z programu Leader. Walne Zgromadzenie dokonało także zmiany części składu Zarządu. Zmiana została podyktowana utratą mandatu przez niektórych członków w wyniku wyborów samorządowych – w miejsce Michała Podsady, Zbigniewa Zastrożnego i Marka Kozickiego powołano na członków Zarządu Dorotę Nowacką – Burmistrz Pobiedzisk, Grzegorza Taterkę – zastępcę Burmistrza Swarzędza oraz Adama Serwatkę – Burmistrza Kłecka. Nie nastąpiły zmiany w przypadku zastępców Prezesa, którymi nadal są Włodzimierz Leman – Wójt Gminy Gniezno i Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Łubowo. Funkcję Prezesa Stowarzyszenia nadal pełni niżej podpisany Wójt Gminy Kleszczewo.

Ukonstytuowała się również Rada – Przewodniczącą została Grażyna Manikowska-Krawiec, zastępcami Mariusz Szrajbrowski i Anna Pacholczyk, a Sekretarzem Marta Kalmus. Z naszej gminy w Radzie pracują Anita Nowak (mieszkanka Gowarzewa) i Katarzyna Sznajder-Występska (mieszkanka Taniborza – pracownik Urzędu Gminy). członkiem Komisji rewizyjnej jest Zdzisław Urbaniak (mieszkaniec Tulec). Pełen skład Rady, jak również inne informacje na temat LGD Trakt Piastów znaleźć można na stronie www.lgdtraktpiastow.pl.


Z WIZYTĄ NA BUDOWIE SCHRONISKA

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczewo postanowiła na miejscu zapoznać się ze stanem budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie. Obiekt, chociaż to jeszcze tzw. stan surowy zamknięty, już dzisiaj wygląda imponująco. Radni naszej Gminy zapoznali się z funkcją poszczególnych pomieszczeń i aktualnym zaawansowaniem robót. Przewidywany termin oddania do użytku schroniska to wrzesień 2015 r.

W Związku Międzygminnym „Schronisko” doszło do sporych zmian będących konsekwencją upływu kadencji i wyborów samorządowych. W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się pierwsze Zgromadzenie Związku w zmienionym składzie osobowym. Spośród jedenastu uczestników Zgromadzenia 5 osób to nowo wybrani wójtowie i burmistrzowie. Zgromadzenie wybrało na kolejną kadencję Zarząd Związku w osobach: Przewodniczący Zarządu – Szymon Matysek (Burmistrz Gminy Kostrzyn), zastępca Przewodniczącego – Bogdan Kemnitz (Wójt Gminy Kleszczewo) i członkowie Romuald Grabiak (Przedstawiciel Powiatu Poznańskiego), Grzegorz Taterka (I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz) oraz Zbigniew Zastrożny (Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska). Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia pełnić będzie Jerzy Ryś (Burmistrz Gminy Mosina), zastępcy Przewodniczącego Władysław Ślisiński (Z-ca Burmistrza Miasta Puszczykowo). W skład Komisji Rewizyjnej weszli Przewodniczący Jan Broda (Wójt Gminy Komorniki), zastępca – Ewa Jedlikowska (I Z-ca Wójta Gminy Czerwonak) i członek Karol Balicki (Burmistrz Miasta i Gminy Nekla).

Głównym tematem Zgromadzenia Związku w dniu 21 stycznia br. było uchwalenie budżetu ZM „Schronisko”. Uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków wynosi 3.330.648 zł. Na dochody budżetu składają się dwa rodzaje składek płaconych przez Gminy: składka członkowska w wysokości 1zł od mieszkańca oraz składka inwestycyjna, w której rozłożono koszty inwestycji na poszczególne Gminy również w oparciu o liczbę mieszkańców. Nasza Gmina w 2015 roku wpłaci 6.870 zł składki członkowskiej oraz 63.960 zł składki inwestycyjnej. Planowany całkowity udział gminy Kleszczewo w kosztach inwestycji wyniesie 288.220 zł. Oprócz 11 gmin w kosztach budowy schroniska partycypuje również Powiat Poznański, który przekaże na ten cel 2 mln zł (całkowity koszt inwestycji to ok. 9 mln zł).


FATALNY POCZĄTEK ROKU I DUŻE ZMIANY W GOAP

Związek Międzygminny GOAP na przełomie roku przeżył prawdziwy wstrząs. W konsekwencji zakończenia kadencji i wyników wyborów samorządowych mandat do pełnienia funkcji w Zarządzie Związku utracili wszyscy jego dotychczasowi członkowie, tj. Przewodniczący Mirosław Kruszyński – v-ce Prezydent Poznania, Tomasz Stellmaszyk – z-ca wójta Czerwonaka, Andrzej Bielerzewski – radny Rady Miasta Poznania. Nieco wcześniej został pozbawiony funkcji W-ce Przewodniczący Adam Trawiński – Z-ca Burmistrz Swarzędza. Formalności związanych z odwołaniem dotychczasowego Zarządu dokonało Walne Zgromadzenie ZM GOAP w dniu 30 grudnia 2014 r. Jedyny członek pierwszego składu Zarządu ZM GOAP, który pozostał na swoim stanowisku, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Związku, w wyniku różnic zdań na temat uprawnienia do dalszego pełnienia funkcji, zgłosił sam rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Na tym samym posiedzeniu powołano nowego Przewodniczącego Zarządu Związku, którym został obecny w-ce Prezydent Poznania Jakub Jędrzejewski, który zgodnie ze swymi uprawnieniami zaproponował do Zarządu jednego członka, Mariana Szkudlarka – Burmistrza Swarzędza. Zmiany w Zarządzie będące konsekwencją upływu kadencji samorządów okazały się zaledwie wstępem do totalnych zmian, spowodowanych rozwojem sytuacji, które zaowocowały dużymi rotacjami na stanowiskach w ZM GOAP, a także kolejną zmianą Zarządu.

Powodem „trzęsienia ziemi” i prawdziwym ciosem dla Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej okazało się wdrożenie od 1 stycznia zmian w funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów, w tym zwłaszcza blamaż firm, które podjęły pracę w swoich sektorach w ramach umów zawartych po sfinalizowaniu procedur przetargowych prowadzonych w 2014 r. Zamieszanie najpierw wokół braku harmonogramów, a później z powodu zawartych w nich błędów, z którymi mieliśmy do czynienia w gminie Kleszczewo, to nic w stosunku do totalnego bałaganu wywołanego nie odbieraniem odpadów, nie dostarczaniem pojemników i brakiem informacji odnośnie powodów takiej sytuacji i perspektyw rozwiązania problemu w samym Poznaniu. Walne Zgromadzenie Związku w dniu 16 stycznia 2015 r. zażądało wyjaśnień, w tym przeprowadzenia kontroli stanu przygotowania firm odpadowych wyłonionych w przetargu na świadczenie usług i podjęcia zdecydowanych środków w celu rozwiązania problemu, do zlecenia wykonania zastępczego obowiązków wynikających z umów i obciążenia kosztami winnych włącznie. Wkrótce okazało się, że jedną z pierwszych podjętych decyzji przez Zarząd Związku było zdymisjonowanie dotychczasowego dyrektora ZM GOAP i powołanie p.o. dyrektora, którym został Bartosz Wieliński. Przed kierownictwem GOAP stoi niezwykle trudne zadanie ponieważ przyczyną bałaganu na terenie miasta, zwłaszcza w dzielnicach obsługiwanych przez nową na poznańskim rynku firmę FB Serwis, jest nie tylko złe przygotowanie wykonawcy pod względem harmonogramu i wyposażenia technicznego, ale także brak rozpoznania objętego umową rejonu, z czego wynikają wręcz tysiące skarg na brak odbioru odpadów, jak również ignorowanie zgłaszanych nieprawidłowości ponieważ wykonawca ma problem ze zlokalizowaniem obsługiwanych miejsc. Do tak drastycznej sytuacji przyczynił się także termin rozpoczęcia świadczenia usług, który przypadł w okresie świąt, a więc czasu wzmożonej produkcji odpadów i wielu dni wolnych od pracy.

W trakcie zamieszania z odbiorem odpadów okazało się, że Związek boryka się również z problemami finansowymi. Dla zapewnienia płynności finansowej konieczne stało się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie bieżącego deficytu w wysokości 25 mln zł. Powodem rozbieżności pomiędzy kosztami działalności a wielkością wpływów z opłat były przedłużające się procedury przetargowe w 2014 r. i konieczność zlecania usług na wygórowanych warunkach cenowych narzucanych przez wykonawców. Obniżone w wyniku już rozstrzygniętych przetargów koszty wykonywania usług, zdaniem poprzednich władz ZM GOAP, miały pozwolić w trakcie 2015 roku na unormowanie sytuacji finansowej. Niestety, jak się okazało sprawa ma drugie dno. W 2015 roku może zabraknąć oprócz wykazanych i już wydanych na początku roku 25 mln zł, dalszych blisko 18 mln zł. Suma ta dotyczy zobowiązań dotąd nie wykazanych, dla których przesunięto terminy płatności z 2014 na 2015 rok. Te „rewelacje” spowodowały kolejne zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym w kierownictwie ZM GOAP, tym razem głównej księgowej, za brak rzetelnej informacji o stanie finansów Związku.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP w dniu 30 stycznia br. z pracy w Zarządzie zrezygnował Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. W tej sytuacji do dymisji podał się również Przewodniczący Zarządu W-ce Prezydent Jakub Jędrzejewski, m.in. dlatego, że zgodnie ze statutem Zarząd musi liczyć minimum 2 członków. Dalsze istnienie ZM GOAP zawisło na włosku. Likwidacja związku oznaczała poważne konsekwencje dla gmin członkowskich, które musiałyby wywiązać się ze wszystkich zobowiązań spoczywających na związku. W tej sytuacji po zarządzonej przerwie w obradach przystąpiono do wyboru nowego zarządu. Przewodniczącym został wybrany ponownie W-ce Prezydent Jakub Jędrzejewski, członkami: Ewa Jedlińska – w-ce Wójt Gminy Czerwonak oraz Wójt Gminy Kleszczewo. Przewodniczący zaproponował dodatkowo w skład Zarządu osobę spoza składu Zgromadzenia – Krzysztofa Mączkowskiego Jest to osoba z dużym doświadczeniem w zakresie gospodarki odpadami, obecnie pracująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Przed najnowszym Zarządem ZM GOAP ekstremalnie trudne wyzwania – doprowadzić do uspokojenia sytuacji w zakresie odbioru odpadów w Poznaniu, a także zapewnić płynność finansową Związku. Wysokość opłat wnoszonych za odbiór odpadów w 2015 roku jest wystarczająca do pokrycia kosztów działalności GOAP. Najtrudniejsze zadanie to uregulowanie zaległości z 2014 roku. Przy budżecie rzędu 150 mln zł należy znaleźć sposób na uregulowanie kwestii ponad 40 mln zaległości. Zarząd podjął szereg działań w kierunku obniżenia kosztów działalności, jak również zwiększenia dochodów. W celu zapoznania się jak sobie radzą inni, członkowie Zarządu udali się z wizytą do Łodzi, która jest przykładem efektywnego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Niestety stabilności w gospodarce odpadami nie sprzyja kolejna zmiana przepisów, która spowoduje m.in. zmiany bądź likwidację obniżek w opłatach dla rodzin wieloosobowych, jak również konieczność zmiany formularzy deklaracji.


BY BYŁO BEZPIECZNIEJ

Informację na temat stanu bezpieczeństwa w rejonie działania komisariatu w Kórniku, a więc również na terenie naszej gminy, złożył w sali ratusza w Bninie Komendant Komisariatu w Kórniku podkom. Eugeniusz Sierański. W spotkaniu brali udział m.in. funkcjonariusze Policji z Komisariatu w Kórniku, z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł0dszy inspektor Maciej Nestoruk oraz samorządowcy z obu gmin. Zgodnie z przedstawionymi statystykami poziom bezpieczeństwa na terenie gmin Kórnik i Kleszczewo ulega systematycznej poprawie, o czym świadczy zarówno spadek liczby przestępstw i wykroczeń, jak i wzrost wykrywalności. Nie znaczy to jednak, że nasz Samorząd jest usatysfakcjonowany, tak w zakresie ilości zdarzeń, która jest porównywalna w kilku przypadkach z gminami zabezpieczanymi przez komisariaty, jak i ze środków bezpieczeństwa, które mają do dyspozycji mieszkańcy Gminy Kleszczewo. Zarówno liczba pracujących na terenie Gminy policjantów, jak i forma organizacyjna Zespołu Dzielnicowych, to zbyt mało, jak na obecne potrzeby naszej Gminy. Zarówno podczas debaty na temat bezpieczeństwa w Gminie Kleszczewo, która będzie miała miejsce na marcowej sesji Rady Gminy, jak i podczas zaplanowanych już spotkań roboczych z Komendantem Miejskim Policji, będziemy szukać skutecznych rozwiązań możliwych do zastosowania w celu rozwiązania tego nabrzmiałego już od lat problemu.

Pierwszym krokiem będzie utworzenie organizacyjnie nowej komórki Policji – forma organizacyjna i warunki jej powstania są jeszcze dopracowywane. Nasza Gmina zadeklarowała przygotowanie nowej siedziby, która zapewni odpowiednie warunki dla 6 osobowej załogi. Obie strony porozumiały się już także w sprawie wspólnego zakupu radiowozu dla policjantów. Ponieważ wraz z utworzeniem placówki prawdopodobnie nastąpi jej podporządkowanie pod Komisariat w Swarzędzu, będą również konieczne uzgodnienia dotyczące zasad ewentualnej współpracy w ramach nowego obszaru.

Bogdan Kemnitz