Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Deratyzacja na terenie gminy

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 27 marca 2015r.

 

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594 ze zmianami) i § 16 uchwały Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r., poz. 3154) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

  1. Zarządzam przeprowadzenie deratyzacji na terenie całej gminy.
  2. Deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy. 

§ 2 

  1. Wyznaczam termin przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 01 maja 2015r. do 15 maja  2015r.
  2. Właściciele (zarządcy, użytkownicy) nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia trutek na gryzonie w okresie przeprowadzenia deratyzacji.

 

§ 3 

Nieprzestrzeganie powyższego obwieszczenia grozi karą grzywny określoną w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1399 ze zmianami). 

     

                                                                                    Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                                                      /-/               

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz