Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» CZERWIEC

 

 

MUZYKA GENESIS NA JUBILEUSZ 25-LECIA SAMORZĄDU

W tym roku Polska obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia odrodzonego samorządu terytorialnego. Uroczystości odbyły się już w większości gmin powiatu poznańskiego. W naszej gminie okazją do świętowania będą tradycyjne Dni Gminy Kleszczewo, które odbędą się w dniach 1921 czerwca br. Samorząd, to ogół mieszkańców terytorium gminy, stąd też formuła wspólnej zabawy. Na Święcie nie powinno zabraknąć nikogo, komu bliska jest idea wspólnoty. Warto przyjść, tym bardziej, że zadbano o przyjemności dla wszystkich grup mieszkańców. Atrakcją na miarę 25-lecia Gminy będzie niewątpliwie koncert „Genesis Classik” w wykonaniu Ray-a Wilsona – muzyka europejskiego formatu, solisty legendarnego zespołu Genesis. Nie zabraknie także wesołego miasteczka, które najbardziej ucieszy najmłodszych. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy.


WKRÓTCE OGNIWO POLICJI

Od 1 lipca br. obecnie działający Zespół Dzielnicowych zastąpi Ogniwo Prewencji Policji. Nowa forma organizacji posiada szersze spektrum zadań, gdyż obok dwóch dzielnicowych będą tutaj zatrudnieni trzej funkcjonariusze służby patrolowo-prewencyjnej. Ogniwo w Kleszczewie będzie organizacyjnie podporządkowane Komendzie miejskiej w Swarzędzu. W odróżnieniu od dotychczasowej formuły, miejscem z którego policjanci będą rozpoczynać i kończyć służbę będzie Kleszczewo, a nie jak dotąd komisariat. Oprócz wspomnianych 5 etatów policjantów, przewidziano również etat Kierownika Ogniwa Prewencji, którym będzie mł. asp. Paweł Michalski. Gmina Kleszczewo przewidziała pokrycie połowy kosztów zakupu nowego radiowozu – do czasu sfinalizowania transakcji funkcjonariusze będą realizować patrole z wykorzystaniem pojazdu marki KIA przekazanego z Kórnika. Do Kleszczewa wróci także radar do pomiaru prędkości zakupiony przed kilku laty przez naszą Gminę. Nadal siedziba Policji w naszej gminie będzie się mieścić na terenie bazy Zakładu Komunalnego, z tym, że stróże prawa zostali przeniesieni do nowych pomieszczeń, które będą im służyły do czasu oddania nowej siedziby. Budowa obiektu przeznaczonego na potrzeby Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w stadium projektowym – oddanie do użytku przewidziane jest w przyszłym roku. Numer telefonu do siedziby Ogniwa Prewencji w Kleszczewie: 618413290.


ZMIANY W ZAKŁADZIE KOMUNALNYM

Ciągle rosnący zakres zadań Zakładu Komunalnego wiąże się również z sukcesywnym zwiększaniem ilości obowiązków do wykonania przez pracowników. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania w ubiegłym roku dokonano reorganizacji firmy. Oprócz wyznaczenia koordynatorów odpowiedzialnych za organizację pracy poszczególnych działów, zdecydowano także o wzmocnieniu kierownictwa. Zlikwidowano funkcję kierownika Zakładu Komunalnego, tworząc w to miejsce stanowisko dyrektora i tworząc dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora. W wyniku przeprowadzonego naboru Dyrektorem Zakładu Komunalnego został Ryszard Pomin. Ryszard Pomin jest znany na naszym terenie przede wszystkim w związku z pełnioną w pierwszej kadencji samorządu powiatowego funkcją Starosty Poznańskiego. Z racji bogatego doświadczenia zawodowego posiada praktyczne umiejętności i wiedzę w zarządzaniu dużymi zespołami ludzi, jak również w realizacji inwestycji, a także w pracy administracyjnej. Stanowisko Zastępcy Dyrektora powierzono Markowi Jabłońskiemu, który zarządzał dotąd Zakładem jednoosobowo pełniąc funkcję kierownika. W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przed Zakładem Komunalnym stoją ogromne szanse na odnowę majątku i podniesienie poziomu usług. Z Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mamy nadzieję pozyskać środki na odnowienie taboru, jak również poprawę stanu zaplecza technicznego. Są również szanse na pozyskanie wsparcia w ramach programu termomodernizacji obiektów. Kwota dotacji, o którą zabiega Gmina na niskoemisyjny transport to ponad 9 mln zł. W najbliższych tygodniach zapadną ważne decyzje dotyczące ewentualnego przekazania organizacji gminnej komunikacji Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu, jak również zacieśnienia współpracy z firmą AQUANET odnośnie przekazania ścieków wytwarzanych w Tulcach do systemu poznańskiego. Wynik prowadzonych rozmów będzie zależny od warunków, przede wszystkim finansowych, będących przedmiotem negocjacji.


WSPÓLNY ZAKUP ENERGII

22 maja br. miało miejsce zawarcie kolejnego już porozumienia na zakup energii w ramach grupy zakupowej z udziałem miasta Poznania, 15 gmin Metropolii Poznań oraz Powiatu Poznańskiego. Umowy dotyczące zorganizowania wspólnego przetargu podpisały 62 jednostki z w/w samorządów. Obecnie realizowane są umowy grupowego zakupu energii zawarte po przetargu zorganizowanym w ubiegłym roku. Do wspólnych działań przystąpiło wówczas również 15 gmin – umowy zawarło 56 podmiotów gospodarczych. Uzyskane w wyniku stworzenia wspólnej specyfikacji przetargowej oszczędności w kosztach zakupu energii wyniosły ponad 20 mln zł.


GOŚCIE Z NIEMIEC W URZĘDZIE GMINY

W ramach współpracy zagranicznej prowadzonej przez Zespół Szkół w Kleszczewie, grupa uczniów wraz z opiekunami z Niemiec i ich polscy gospodarze gościli w Urzędzie Gminy. Gościom zaprezentowano Gminę Kleszczewo w formie prezentacji multimedialnej, była też okazja do odwiedzenia Ośrodka Kultury i parku.

 

 


CZAS REFLEKSJI

Okres minionych 25 lat, to czas budowy od podstaw ustroju samorządowego, a także ogromnych przemian i realizacji inwestycji, które usytuowały naszą gminę w grupie kilkudziesięciu najwyżej rozwiniętych obszarów wiejskich w Polsce. Pomimo, że wiele jest jeszcze do zrobienia, warto o tym pamiętać, chociażby po to, by uszanować pracę wszystkich tych, którzy przyczynili się do stworzenia obecnych warunków życia w naszej gminie – tyczy się to zarówno pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, jak również wszystkich mieszkańców, którzy swą aktywnością zawodową i społeczną mieli swój udział w rozwoju Gminy – począwszy od udziału w tworzeniu budżetu gminy, po aktywny udział w pracy organów uchwałodawczych i wykonawczych Gminy, decydujących w najwyższym stopniu o tempie i kierunkach przemian. Obok prezentujemy nazwiska mieszkańców gminy Kleszczewo, którzy w latach 19902015 pełnili funkcje w organach Samorządu.

Bogdan Kemnitz