Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO-REKREACYJNYCH podczas wyjazdów letnich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie w dniach 03.07.2017 – 04.08.2017 w ramach AKCJI LATO 2017

REGULAMIN ZAJĘĆ KULTURALNO-REKREACYJNYCH

podczas wyjazdów letnich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie w dniach 03.07.2017 – 04.08.2017

w ramach  AKCJI  LATO  2017

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Pojedyncze zajęcia wyjazdowe odbywają się w  trzech turnusach:

                                                                              I turnus od poniedziałku  3.07.2017 do piątku 7.07.2017

       II  turnus od poniedziałku  17.07.2017 do piątku 21.07.2017

       III turnus od poniedziałku  31.07.2017 do piątku  4.08.2017.

 1. Odpłatność:

                a/ za zajęcia wyjazdowe wg poniższego wykazu:

                               *dzieci i młodzież zameldowane w gminie Kleszczewo lub uczęszczające do szkół na jej terenie:

                                     25 zł za wyjazd na zajęcia do KINEPOLIS Pń  (ścianka), Parku Linowego lub Stadniny Koni

                                     20 zł za każdy inny wyjazd

                            *za drugie dziecko z rodziny:

                                     20 zł za wyjazd na zajęcia do KINEPOLIS Pń   (ścianka), Parku Linowego lub Stadniny Koni

                                     15 zł za każdy inny wyjazd

                                *za kolejne dziecko z rodziny -  bezpłatnie

                               *dzieci i młodzież spoza terenu gminy Kleszczewo: 

40 zł za wyjazd na zajęcia do KINEPOLIS Pń    (ścianka), Parku Linowego lub Stadniny Koni

35 zł za każdy inny wyjazd

                  b/  za zajęcia odbywające się na miejscu:                                                                                                               *             *dzieci i młodzież zameldowane w gminie Kleszczewo lub uczęszczające do szkół na jej terenie:                                                                                                                                                  opłat się nie pobiera                                                                                                                      *             *dzieci i młodzież spoza terenu gminy Kleszczewo:                                                                                                                                                 10  zł za każde zajęcia

 

 1. Uczestnicy

                    grupa młodsza:   uczniowie uczęszczający obecnie do  klas I - III szkoły podstawowej

                   grupa starsza:   uczniowie uczęszczający obecnie do klas IV-VI i gimnazjum

 

 1. Inne postanowienia:
 • Dziecko jest wpisywane na listę uczestników i może brać udział w zajęciach  dopiero po dokonaniu opłaty i wypełnieniu oraz złożeniu  karty kwalifikacyjnej, zapoznaniu się z regulaminem  przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Dla mieszkańców Gminy Kleszczewo zapisy przyjmowane są od 5 czerwca, aż do zakończenia roku szkolnego tj. do dnia 23.06.2017 r. Później zapisywać się mogą wszystkie chętne osoby, w tym spoza terenu naszej gminy.
 • Zapisy przyjmowane są na zajęcia odbywające się w poszczególne dni.
 • W przypadku niemożności skorzystania przez dziecko z opłaconego już wyjazdu istnieje możliwość znalezienia zastępstwa lub rozliczenia dokonanej wpłaty w ramach innego wyjazdu (w przypadku posiadania wolnych miejsc).
 • Nie będzie się dokonywało zwrotów gotówki za opłacone już zajęcia.
 • Nie będzie się też dokonywało zwrotów gotówki za poszczególne dni nieobecności dziecka na zajęciach.
 •  Każdy uczestnik zajęć  jest członkiem wspólnoty wycieczkowej  i posiada swoje prawa i obowiązki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu zajęć wyjazdowych.
 • Opiekunowie - wychowawcy na wyjazdach  rozstrzygają problemy w porozumieniu z organizatorem wyjazdów  tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz rodzicami.
 • Po zakończeniu zajęć dzieci odbierane przez rodziców pozostają na terenie obiektów GOKiS pod opieką wychowawcy.
 • Na zgodę na  samodzielny powrót dziecka do domu rodzic lub opiekun prawny musi złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.

Uczestnicy zajęć wyjazdowych  mają prawo do;

   1.           Korzystania z opieki wychowawców podczas zajęć wyjazdowych  w godzinach od 8.30 do 14.00

4.       Zapewnienia im bezpieczeństwa podczas pobytu  na zajęciach wyjazdowych  i podczas przejazdów.

5.       Zapewnienia im warunków zgodnie z normami higienicznymi.

6.       Uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach zgodnych z programem, przystosowanych do wieku i zainteresowań uczestników.

7.       Zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, i zachowania innych
uczestników wyjazdu do wychowawcy i kierownika AKCJI  LATO.

Uczestnicy zajęć wyjazdowych zobowiązani są do:

-         Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany, koleżeński i kulturalny.

-         Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez wychowawców.

-         Przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w budynkach i

poza nimi, przepisów ruchu drogowego i przeciwpożarowych, zachowując ostrożność na ulicach, torach i

schodach  oraz    wszędzie tam, gdzie może grozić jakieś niebezpieczeństwo.

-           Poszanowania wyposażenia i wyglądu wszystkich przeznaczonych do realizacji programu

         obiektów. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy.

-           Uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach, a w przypadku niedyspozycji zgłaszają to wychowawcy grupy.

-           Poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników wyjazdu  oraz ich przekonań.

-           Kulturalnego odnoszenia się do wychowawców, koleżanek i innych osób.

-           Przestrzegania planu wyjazdu.

-           Zgłaszania wychowawcy spraw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych uczestników wyjazdu. W sytuacjach problemowych - konfliktów, złego zachowania i samopoczucia - mają obowiązek od razu zwracać się do opiekuna.

Uczestnikom   wyjazdów w ramach AKCJI  LATO  zabrania się:

1.         Samowolnego oddalania się podczas zajęć od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

2.       Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i napojów alkoholowych i używania narkotyków.

3.       Stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.

4.      Używania niecenzuralnych słów.

 

W przypadku łamania regulaminu stosuje się następujące kary:                                                                                                    - upomnienie ustne w obecności grupy;                                                                                                                       -             - nagana w obecności całej grupy;                                                                                                                                  -             - nagana w obecności całej grupy z powiadomieniem rodziców oraz szkoły, do której  uczęszcza  uczestnik; - wydalenia z uczestnictwa w kolejnych zajęciach bez możliwości zwrotu dokonanej już odpłatności.

 

 Regulamin Atrakcji Parku Linowego Malta - pobierz